Životní úroveň v Česku se loni i přes pandemii koronaviru zvýšila na 94 procent EU. (Ilustrační foto)

Životní úroveň v Česku se i přes pandemii koronaviru loni přiblížila průměrné úrovni zemí Evropské unie (EU). Hrubý domácí produkt na obyvatele v paritě kupní síly stoupl loni na 94 procent EU z předchozích 92 procent. Česko je tak na úrovni Itálie a nad úrovní Portugalska (77 procent) a Španělska (86 procent). 

Data zveřejnil Český statistický úřad ve Statistické ročence 2021.

Zatímco loňská ročenka zahrnovala údaje z roku 2019, tedy posledního předkrizového roku před propuknutím pandemie onemocnění covid-19, letošní Statistická ročenka přináší pohled na rok 2020, kdy společnost a její ekonomiku a zdravotnictví zasáhla složitá epidemická situace.

Hrubý domácí produkt reálně propadl o 5,6 procenta, což bylo nejhlubší snížení za dobu existence samostatné České republiky. K poklesu přispívaly všechny složky HDP, nejvíce pak domácí spotřeba a investice.

Hrubá přidaná hodnota loni klesla o 5,5 procenta a propad zasáhl většinu odvětví.

Hluboký propad vykázalo uskupení obchod, doprava, ubytování a pohostinství
(11,8 procenta) i profesní, vědecké, technické a administrativní činnosti (9,3 procenta).

Ekonomický pokles měl vliv i na zaměstnanost, která loni klesla o 1,5 procenta.

Česko si zároveň loni udrželo pátý rok v řadě pozici země s nejnižší nezaměstnaností v rámci EU, a to 2,6 procenta. Průměr EU byl loni 7 procent a v případě zemí platících eurem 7,8 procenta.

Hospodaření státního rozpočtu skončilo loni schodkem ve výši 367,4 miliardy korun a meziročně se deficit prohloubil o téměř 340 miliard korun.

Rozhodující měrou se na schodku podílela protipandemická opatření, která na jedné straně významně navýšila rozpočtové výdaje o 18,8 procenta, zároveň ale vedla k propadu příjmů o 3,1 procenta.

Ze statistik dále vyplývá, že ČR vykázala loni třetí nejvyšší míru inflace v EU, a to 3,3 procenta. (pel)