Politická úlitba Romům za 450,8 milionů korun byla dokonána. Stát vykoupí vepřín v Letech, aby tento zemědělský podnik nenarušoval dále pietu vůči místu, kde v období druhé světové války stál romský koncentrační tábor. Zhruba 120 …