INVESTIGATIVNÍ PROJEKTY

& PROJEKTY VE SPOLUPRÁCI SE SPOTŘEBITELI


 • KRITICKÝ BUSINESS SCREENING A INVESTIGATIVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ

Kritický business screening a investigativní zpravodajství vůči externím subjektům v rámci plnění zpravodajských povinností nezávislého deníku BYZNYS NOVINY vůči veřejnosti.

BYZNYS NOVINY


 • PROBLÉMY FIREM & BYZNYSMENŮ

V této rubrice přinášíme výčet článků o problémech firem, problémech byznysmenů, ale také o problematických firmách a problematických byznysmenech.

Veřejnost je jak skrze webové stránky, tak prostřednictvím výzev na sociálních sítích, aktivně a pravidelně žádána, aby deníku BYZNYS NOVINY zasílala informace o podezřelých aktivitách firem, o svých špatných zákaznických zkušenostech s firmami a o dalších problémech firem.

PROBLÉMY FIREM


 • SROVNÁVAČ FIREM: NEJHORŠÍ FIRMY a NEJHORŠÍ PRODUKTY

Speciální webová stránka a příslušné facebookové platformy prezentující nejhorší firmy a nejhorší produkty v různých byznysových segmentech a podnikatelských oborech vybrané ve „SROVNÁVAČI FIREM“, tj. vzešlé z podrobných analýz a srovnávání prováděných redakcí BYZNYS NOVIN ve spolupráci s nezávislými externími odborníky.

SROVNÁVAČ FIREM

Výsledkem činnosti „SROVNÁVAČE“ jsou zjištění a zveřejnění:

NEJHORŠÍ FIRMY (FIREM) týdne a měsíce  (viz také: www.nejhorsifirmacr.cz; www.nejhorsifirmy.cz)

NEJHORŠÍCH PRODUKTŮ týdne a měsíce (viz také: www.nejhorsiprodukty.cz).

Články o nejhorších firmách a nejhorších produktech vzešlé ze „SROVNÁVAČE“ budou publikovány na všech relevantních webových stránkách a podstránkách deníku BYZNYS NOVINY a následně také promovány na příslušných oborových facebokových stránkách & na stránkách facebookové platformy SROVNÁVAČ a facebookových stránkách NEJHORŠÍ FIRMY, respektive NEJHORŠÍ PODUKTY.


 • SYNERGICKÉ OBČANSKÉ AKTIVISTICKÉ ORGANIZACE, JEJICH AKTIVITY A VEŘEJNÁ MEDIÁLNÍ KOMUNIKACE
  • Mediální spolupráce BYZNYS NOVIN s občansko-aktivistickými a spotřebitelskými organizacemi a aktivní medializace výsledků jejich zjištění a výstupů.
  • Veřejnost je aktivně a pravidelně vybízena k zasílání všech informací o situacích, kdy občané, respektive zákazníci byli oklamáni firmou a kdy se zákazníci cítí se vzniklou situací nespokojení a usililují o její nápravu prostřednictvím aktivit se spolupracujícími médii.
  • Afilované organizace:

INICIATIVA OBČANŮ ČR (www.inobcan.cz)

OKLAMANÍ KLIENTI (www.oklamaniklienti.cz) / https://www.facebook.com/oklamaniklienti

NESPOKOJENÍ ZÁKAZNÍCI (www.nespokojenizakaznici.cz) / https://www.facebook.com/nespokojenizakaznici

NESPOKOJENÍ OBČANÉ ČR (www.nesobcan.cz) / https://www.facebook.com/nespokojeniobcanecr

 


 • HROMADNÝ ŽALOBCE

Medializovaná afilovaná platforma (www.HROMADNYZALOBCE.cz) spojující – za účelem účinné kolektivní obrany občanů před firmami či jinými organizacemi – spotřebitele či obyvatele, kteří se cítí být zákaznicky oklamáni produkty či službami firem a podnikatelů.

HROMADNÝ ŽALOBCE


 • ZÁKAZNICKÉ NOVINY

ZÁKAZNICKÉ NOVINY = OBCHODNÍ A SPOTŘEBITELSKÉ NOVINY (webové podstránky & samostatný deník) + jejich facebookové stránky jako nástroj přímého poskytování důležitých zákaznických informací (ceny, aktivity obchodů, …) a přímého ovlivňování zájmů a potřeb širokých zákaznických skupin.

Nezávislé ZÁKAZNICKÉ NOVINY, zastřešované nezávislým deníkem BYZNYS NOVINY, jako nejdůvěryhodnější zdroj klíčových cenových a produktových informací, jaký je k dispozici široké spotřebitelské veřejnosti v ČR.

www.zakaznickenoviny.cz

www.obchodninoviny.cz

www.spotrebitelskenoviny.cz


 • MEDIÁLNÍ SPOLUPRÁCE S OBČANSKOU A PUBLIC AFFAIRS INICIATIVOU NESPOKOJENÍ OBČANÉ ČR

   • Integrované Public Affairs působení
   • NESPOKOJENÍ OBČANÉ ČR a jejich Public Affairs činnost v oblastech s tématy podstatnými pro firmy v ČR
   • Integrovaná Public Affairs a mediální publikační činnost díky kompletnímu řetězci provázanosti iniciativy NESPOKOJENÍ OBČANÉ ČR s médii ze skupiny BYZNYS NOVINY a jejími relevantními facebookovými platformami.
   • Týká se i asociací: iniciativa NESPOKOJENÍ OBČANÉ ČR se zaměřuje i na působení a cíle zájmových organizací a asociací v ČR.

 • PR PŘEŠLAPY

ANALÝZA A KRITICKÝ ROZBOR KOMUNIKAČNÍ/PR ČINNOSTI FIREM A JEJICH PR AGENTUR.

PR PŘEŠLAPY


 • DEVELOPERSKÁ DYSTOPIE

VYHLEDÁVÁME A OBJEKTIVNĚ ANALYZUJEME DEVELOPERSKÉ PROJEKTY, KTERÉ EVOKUJÍ DISHARMONII A STRACH Z BYDLENÍ, NEBO PŘI JEJICH PROPAGACI DEVELOPER/PRODEJCE MYSTIFIKUJE ČI DEZINFORMUJE VEŘEJNOST.

DEVELOPERSKÁ DYSTOPIE