NEJHORŠÍ FIRMY ČESKÉ REPUBLIKY


Speciální webová stránka (www.nejhorsifirmacr.czwww.nejhorsifirmy.cz) a příslušné facebookové platformy informují o nejhorších firmách v České republice v různých byznysových segmentech a podnikatelských oborech na základě výběru z mediálních informací, s využitím redakčních investigací, ale také informací od nespokojených zákazníků či vzešlých z redakčních analýz ve spolupráci s nezávislými odborníky.

  • Články o nejhorších firmách budou publikovány na všech relevantních webových stránkách a podstránkách deníku BYZNYS NOVINY a následně také promovány na příslušných oborových facebokových stránkách & na facebookových stránkách NEJHORŠÍ FIRMY.
  • Sestavovány budou přehledy nejhorších firem v různých kategoriích, vždy s uvedením všech negativních faktorů a dopadů působení firmy na zákazníky či širší veřejnost.
  • Zásadní akcent při posuzování firem je kladen na etiku jejich podnikání a morální aspekty při jednání se zákazníky.

    • Přehledy budou pravidelně publikovány v samostatných článcích BYZNYS NOVIN.
    • Články s těmito informacemi budou dále prezentovány relevantním úřadům či organizacím, které se zabývají záležitosmi problematických firem a jejich působení v ČR.


VÍCE O TÉMATU TAKÉ V RUBRICE KOMUNIKAČNÍ PŘEŠLAPY.

 PŘEHLED KANDITÁTŮ NA TITUL NEJHORŠÍ FIRMA ČRFirma: direct pojišťovna

Direct pojišťovna vyhrožuje soudem k získání vymyšleného nedoplatku za povinné ručení

Direct pojišťovna žádá nedoplatky za odchod ke konkurenci a vyhrožuje klientům vymahači