NABÍDKA MEDIÁLNÍ SPOLUPRÁCE S DENÍKEM BYZNYS NOVINY

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

1) Nabídka PODPORA 1

Komerční článek: zakoupení 1 podpůrného článku publikovaného v BYZNYS NOVINÁCH.

  • Varianta „Nabídka PODPORA 1“ je vhodná pro standardní budování firemního image v médiích, ale i pro situaci, kdy potenciálně hrozí vypuknutí/zveřejnění jakéhokoliv firemního problému či jiné negativní informace o firmě.

 

Možné typy článků:

A/ TISKOVÁ ZPRÁVA či jiný typ firemního sdělení dodané objednatelem, respektive publikování článku v deníku BYZNYS NOVINY.

/Součástí publikovaného článku mohou být 2 odkazy linkující na zvolené webové stránky/.

B/ Redakční článek zpracovaný z firmou dodaných podkladů a poskytnutých informací; publikování článku v deníku BYZNYS NOVINY.

/Součástí publikovaného článku mohou být 2 odkazy linkující na zvolené webové stránky/.

C/ Velký redakční rozhovor s představitelem firmy; publikování rozhovoru v deníku BYZNYS NOVINY.

…………………………………………………………………………………………………………………………….

 

2) Nabídka PODPORA 2 

2 komerční články: zakoupení 2 obsahově provázaných a časově navazujících podpůrných článků publikovaných v BYZNYS NOVINÁCH.

  • Varianta „Nabídka PODPORA 2“ je vhodná pro situaci, kdy se v médiích objeví první článek o problému firmy, respektive když firmě začíná reálně hrozit reputační/imageový problém se všemi z toho plynoucími negativními důsledky.

 

Možné typy článků: ad nabídka 1)

…………………………………………………………………………………………………………………………….

 

3) Nabídka PODPORA 3 

3 komerční články: zakoupení 3 obsahově provázaných a časově navazujících podpůrných článků publikovaných v BYZNYS NOVINÁCH.

  • Varianta „Nabídka PODPORA 3“ je vhodná pro situaci, kdy se kauzou firemního problému začnou intenzivně zabývat média a firmě se dostává do reputačního/imageového problému, se všemi z toho plynoucími reálnými následky.

 

Možné typy článků: ad nabídka 1)

…………………………………………………………………………………………………………………………….

 

4) Strategické předplatné BYZNYS NOVIN

Předplatné garantovaného publikování všech tiskových či jiných firemních zpráv po dobu 12 kalendářních měsíců v deníku BYZNYS NOVINY (maximálně však 3 články týdně).

  • STRATEGICKÉ PŘEDPLATNÉ deníku BYZNYS NOVINY je PRO KAŽDOU FIRMU VHODNÉ KDYKOLIV:

ať už jako prevence budoucích problémů, respektive jako stabilní nástroj vytváření a udržování dobrého image firmy,

nebo jako nástroj obrany před negativní publicitou v případě hrozících či akutních problémů s potenciálně negativními reputačními dopady,

nebo v situaci, kdy firma čelí kritice zákazníků,

případně, když se firma dostane do veřejného sporu s obchodními partnery, ocitne se pod tlakem státních úřadů, apod.

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Detailnější informace o uvedené nabídce získáte na mailu: info@byznysnoviny.cz