KORPORÁTNÍ MRTVÍ BROUCI:

FIRMY, OBCE, INSTITUCE A ÚŘADYV rubrice „KORPORÁTNÍ MRTVÍ BROUCI“ informujeme veřejnost o tom, jak dlouho už ten který subjekt – ať už firma, obec, úřad či jiná instituce – neodpověděl na věcné dotazy některého média.

Vítězové (tj. ve skutečnosti „antivítězové“) této kritické „soutěže“ vždy po skončení kalendářního roku obdrží odměnu mj. v podobě speciálního článku v deníku BYZNYS NOVIN věnovaného neprofesionalitě a neschopnosti toho kterého „vítěze“ komunikovat s veřejností.

Vítězové (tj. antivítězové) vždy automaticky postupují do dalšího ročníku „soutěže“, do kterého se jim započítává dosavadní celková doba jejich mediálního mlčení, tj. neschopnosti či neochoty odpovědět na věcné dotazy médií.

  • V případě, že se dotyčné firmy (obce, instituce) – i pod vlivem zařazení do „soutěže“ o korporátního mrtvého brouka – nakonec rozhodnou na otázky odpovědět, budou v žebříčku korporátních mrtvých brouků figurovat navždy, s tím, že na předních pozicích tabulky setrvají tak dlouho, dokud je nepředstihne, tj. nepředskočí ještě horší subjekt…

O problémech firem čtěte více v rubrice PROBLÉMY FIREM. 

PRŮBĚŽNÝ ŽEBŘÍČEK KORPORÁTNÍCH MRTVÝCH BROUKŮ ke dni 10. listopadu 2023

//v závorce vždy doba, po kterou sujekt hraje roli mediálně mrtvého brouka a název média, kterému subjekt neodpověděl na otázky//

 

1. místo: firma DIRECT POJIŠŤOVNA //32. týdnů; BYZNYS NOVINY//

2. místo: firma RENOMIA + firma BAUMIT //19. týdnů; BYZNYS NOVINY//

3. místo: firma J&T //14. týdnů; BYZNYS NOVINY//

4. místo: firma D+D REAL podnikatele Petra Dědka + Advokátní kancelář Král & spol. //13. týdnů; BYZNYS NOVINY//

 


Připravováno v rámci rubriky KOMUNIKAČNÍ PŘEŠLAPY a ve spolupráci s asociací APROKOM.