KORPORÁTNÍ MRTVÍ BROUCI:

FIRMY, OBCE, INSTITUCE A ÚŘADYV rubrice „KORPORÁTNÍ MRTVÍ BROUCI“ informujeme veřejnost o tom, jak dlouho už ten který subjekt – ať už firma, obec, úřad či jiná instituce – neodpověděl na věcné dotazy některého média.

Vítězové (tj. ve skutečnosti „antivítězové“) této kritické „soutěže“ vždy po skončení kalendářního roku obdrží „odměnu“ mj. v podobě samostatného článku v deníku BYZNYS NOVIN věnovaného neprofesionalitě a neschopnosti toho kterého „vítěze“ komunikovat s veřejností, stejně jako předpokládaným důvodům, proč dotyčný subjekt není ochoten či schopen komuinikovbat s médii.

O problémech firem čtěte více v rubrice PROBLÉMY FIREM. 

ŽEBŘÍČEK KORPORÁTNÍCH MRTVÝCH BROUKŮ V ROCE 2024

//v závorce je vždy uvedena doba, po kterou subjekt (-ty) v daném roce hraje/hrají/hrály roli mediálně mrtvého brouka, tj. jak dlouho již nereagovaly/nereagují na mediální dotazy & název média, kterému subjekt neodpověděl na otázky//

………………………………………………………………………………….

STAV K 11. 6. 2024

průběžné 1. místo:

firmy

  • MND
  • YELLO
  • Sev.en
  • Armex energy
  • E.ON
  • Veolia

//11 týdnů; BYZNYS NOVINY / ENERGETICKÉ NOVINY//

………………………………………………………………………………….

průběžné 2. místo:

firma  encall 

// 9 týdnů; BYZNYS NOVINY / ENERGETICKÉ NOVINY//  (*)

…………………………………………………………………………………………………………………………………

(*) … firma encall

  • dle obchodního rejstříku je předmětem její činnosti „Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor“
  • nereagovala na mnohonásobné urgence odpovědí; podle obchodního i insolvenčního rejstříku by tato entita měla z formálního hlediska standardně existovat: není v insolvenci ani v likvidaci, jejím společníkem je mj. ČS Seed Starter, a.s. – dceřinná společnost České spořitelny

    Pronajímatel nemovitostí, bytů a nebytových prostor, společnost „encall“, se na svých firemních webových stránkách prezentuje fotografií reálných osob.
 

ŽEBŘÍČEK KORPORÁTNÍCH MRTVÝCH BROUKŮ ZA ROK 2023

//v závorce doba, po kterou subjekt v daném roce hrál roli mediálně mrtvého brouka a název média, kterému subjekt neodpověděl na otázky//

1. místo: firma DIRECT POJIŠŤOVNA //39 týdnů; BYZNYS NOVINY//

2. místo: firma RENOMIA + firma BAUMIT //26 týdnů; BYZNYS NOVINY//

3. místo: firma J&T //21 týdnů; BYZNYS NOVINY//

4. místo: firma D+D REAL podnikatele Petra Dědka + Advokátní kancelář Král & spol. //20 týdnů; BYZNYS NOVINY//

………………………………………………………………………………………………………………………………

… všechny uvedené vítězné firmy pokračují v roli mediálního mrtvého brouka i v roce 2024…


Připravováno v rámci rubriky KOMUNIKAČNÍ PŘEŠLAPY a ve spolupráci s asociací APROKOM.

(Rubriku rediguje: Tomáš V. Michl; tomasv.michl@byznysnoviny.cz)