MEDIÁLNÍ MRTVÍ BROUCI:

FIRMY, OBCE, INSTITUCE A ÚŘADY


 


V rubrice „MEDIÁLNÍ MRTVÍ BROUCI“ informujeme veřejnost o tom, jak dlouho už ten který subjekt – ať už firma, obec, úřad či jiná instituce – neodpověděl na věcné dotazy některého média.

Vítězové (tj. ve skutečnosti „antivítězové“) této kritické „soutěže“ vždy na konci kalendářního roku obdrží odměnu mj. v podobě speciálního článku v deníku BYZNYS NOVIN věnovaného neprofesionalitě a neschopnosti toho kterého „vítěze“ komunikovat s veřejností a jednak i ve formě zaslání skutečného mrtvého brouka.

Vítězové (tj. antivítězové) vždy automaticky postupují do dalšího ročníku „soutěže“, do kterého se jim započítává dosavadní celková doba jejich mediálního mlčení, tj. neschopnosti či neochoty odpovědět na věcné dotazy médií.

  • V případě, že se dotyčné firmy (obce, instituce) – i pod vlivem zařazení do „soutěže“ o mediálního mrtvého brouka – nakonec rozhodnou na otázky odpovědět, budou v žebříčku mediálních mrtvých brouků figurovat navždy, s tím, že na předních pozicích tabulky setrvají tak dlouho, dokud je nepředstihne, tj. nepředskočí ještě horší subjekt…

O problémech firem čtěte více v rubrice PROBLÉMY FIREM. 

PRŮBĚŽNÝ ŽEBŘÍČEK MEDIÁLNÍCH MRTVÝCH BROUKŮ ke dni 10. září 2023

//v závorce vždy doba, po kterou sujekt hraje roli mediálně mrtvého brouka a název média, kterému subjekt neodpověděl na otázky//

 

1. místo: firma DIRECT POJIŠŤOVNA //23. týdnů; BYZNYS NOVINY//

2. místo: firma RENOMIA + firma BAUMIT //10. týdnů; BYZNYS NOVINY//

3. místo: firma J&T //5. týdnů; BYZNYS NOVINY//

4. místo: firma D+D REAL podnikatele Petra Dědka + Advokátní kancelář Král & spol. //4. týdny; BYZNYS NOVINY//

 

 


Připravováno v rámci rubriky KOMUNIKAČNÍ PŘEŠLAPY a ve spolupráci s asociací APROKOM.