NEJLEPŠÍ FIRMY V ČESKÉ REPUBLICE DLE NÁZORU REDAKCE, EXTERNÍCH ODBORNÍKŮ I VEŘEJNOSTI


Hledáme a vybíráme nejlepší firmy v České republice.

Na této stránce hledáme a následně I v rámci BYZNYS NOVIN prezentujeme nejlepší firmy působící v Česku.

Vybíráme a hledáme je na základě kvality jejich výrobků či služeb, ale i na základě zákaznické oblíbenosti.

Na výběru se komplexně podílejí redakční analytici, externí odborníci, ale i veřejnost a to demokratickým, tedy anketním (hlasovacím) způsobem, tzn. formou podávání vlastních námětů či návrhů včetně jejich konkrétního zdůvodnění.

( email: byznys@byznysnoviny.cz)

Více informací viz také naše facebooková platforma NEJLEPŠÍ FIRMY ČR (https://www.facebook.com/nejlepsifirmycr/)