KOMUNIKAČNÍ PŘEŠLAPY & PR PROHŘEŠKY • Cílem této rubriky je hledat a odhalovat neprofesionální komunikaci a komunikační, respektive PR prohřešky firem a jejich PR mluvčích i PR agentur.
 • Smyslem je vyhledávat chyby ve stylizaci i obsahu textů (typicky: tiskových zpráv firem či jejich PR agentur) a následně na ně intenzivně upozorňovat firmu samotnou, její vedení, ale i širší veřejnost.
 • Cílem je také upozorňovat na firmy, které odmítají komunikovat s médii, nereagují na dotazy novinářů, NEBO DOKONCE S POVÝŠENOU AROGANCÍ ZAREAGUJÍ (v případě nepříjemných či kritických dotazů) S TÍM, ŽE NA DOTAZY MÉDIA NEBUDOU ODPOVÍDAT.
 • Tato rubrika je reakcí na situaci, kdy firmy platí nemalé peníze svým PR agenturám za činnost, která není zárukou ani dobře odvedené práce s informacemi a výslednými texty, ani zárukou solidní (či jakékoliv) odezvy v médiích.  
 • Tytéž firmy, jež marnotratně plýtvají prostředky na činnost špatné komunikační podpory agentur, nejsou ochotny či schopny ocenit samotnou práci médií a jejich redaktorů, po kterých tyto firmy fakticky nepřímo chtějí, aby pro ně odváděli zdarma práci zpracováváním (úpravami do přijatelné podoby apod.) tiskových zpráv (vytvářených v mnoha případech placenými PR AGENTURAMI) a jejich publikováním v médiích, jež nepatří ani inkriminované firmě ani její PR agentuře…
 • Záměrem je také iniciovat aktivity, jež budou usilovat o změnu zjištěných negativ.

Rubrika je vytvářena ve spolupráci s APROKOM (ASOCIACE PROFESIONÁLNÍ KOMUNIKACE V MÉDIÍCH), která se specializuje na vyhledávání chyb a problematických postupů firemní komunikace, na jejich konstruktivní kritiku (včetně kritiky PR AGENTUR, pokud firma využívá služeb takového subjektu) a současně na medializaci neprofesionálního jednání či chování firem v oblasti korporátní komunikace.

APROKOM (ASOCIACE PROFESIONÁLNÍ KOMUNIKACE V MÉDIÍCH) hodlá napomáhat zvyšování kvality, profesionality a etiky v Public Relations a komunikaci firem v médiích.
Cílem APROKOM je vyhledávání chyb a problematických postupů firemní komunikace, jejich konstruktivní oponentura či kritika (včetně kritiky PR AGENTUR, pokud firma využívá služeb takových subjektů) a současně medializace neprofesionálního jednání či chování firem v oblasti korporátní komunikace.
Výstupy APROKOM jsou zasílány médiím, statutárním představitelům inkriminovaných firem a garantovaně publikovány v těch médiích, která se zaměřují na publikování takových informací.
kontakt: asociace@aprokom.czKOMUNIKAČNÍ PŘEŠLAPY & PR PROHŘEŠKY:→ KAUZA 1/

PŘÍPAD Z BŘEZNA 2023:

KOMUNIKAČNÍ NEPROFESIONALITA DIRECT POJIŠŤOVNY

Direct pojišťovna se polekala mediálních dotazů týkajících se jejího šéfa a rozhodla se na ně neodpovídat. Aby si takový absurdní postup vnitřně obhájila, získala si od organizace zvané „SYNDIKÁT NOVINÁŘŮ“ (neznámo na jaké bázi) „radu“, že na otázky médií odpovídat nemusí (uvedla „mluvčí“ „pojišťovny“ Nela Maťašeje), s odkazem na údajnou neetičnost kladení dotazů redaktorem. Než se dostaneme k podstatě kauzy, konstatujme, že na kauze je pozoruhodné to, že SYNDIKÁT NOVINÁŘŮ hájí zájmy bohaté soukromé firmy proti novinářům, čímž zcela popírá smysl své existence. Dá se říci, že ve své nepodstatné historii tato organizace byla „užitečná“ pouze jednou a to v tomto případě, kdy (neznámo, zda nezištně či ze zištných důvodů) poskytla poradenství direct pojišťovně v tom duchu, v jakém (ve své naivitě) potřebovala direct pojišťovna. Tím jí pomohla ospravedlnit obavy z nepříjemných dotazů, na které pojišťovna zřejmě nedokáže odpovědět.
…………………………………………………………………………………………………………

BYZNYS NOVINY zaslaly direct pojišťovně mail tohoto znění:
Připravujeme sérii článků o tom, že představitel direct pojišťovny pan Pavel Řehák fakticky (přímo) „pomohl“ způsobit obrovské ekonomické problémy České republice a to tím, že svými radami „vysvětlil velikost problému“ někdejšímu premiérovi Andreji Babišovi v době koronavirové pandemie.
Cílem článku je pro tuzemskou veřejnost objasnit mýtus, který vybájila některá média o tom, že „tajemný muž (pan Řehák) zachránil svými radami Česko v době covidu“.
Pravda je taková, že Česko nejen že nebylo zachráněno před covidem, ale navíc bylo nevratně ekonomicky zničeno anticovidovou politikou vlády Andreje Babiše, jehož o „velikosti problému“ přesvědčil právě pan Řehák (tvrdí média; ale například také článek – rozhovor mluvčí direct pojišťovny s panem Řehákem, v němž o Řehákovi uvedla, že: ´o němž premiér Babiš prohlásil, že letos na jaře svými excelovými výpočty „zachránil Česko“´. („Potřebujeme teď alespoň deset tisíc dárců krevní plazmy,“ říká muž, který na jaře zachránil Česko – FAEI.cz).
Z logiky vývoje plyne jasná a doposud zamlčovaná souvislost mezi poradenstvím pana Řeháka premiérovi Babišovi a mezi ekonomickou katastrofou, která v České republice v důsledku konání premiéra Andreje Babiše (ovlivněného radami a impulzy pana Řeháka) a jeho vlády vznikla a k níž v nějaké míře dopomohlo i ono „tajemné a skutečnou pravdu zjevující“ poradenství pana Řeháka panu premiérovi Babišovi, v důsledku čehož Babišova vláda nakumulovala (připravovala/novelizovala fakticky 3 státní rozpočty: 2020, 2021, 2022) během 3 let rozpočtový deficit převyšující 1,1 bilionu Kč a tím zásadně nastartovala a expandovala inflaci, která okradla a nadále okrádá většinu obyvatel ČR o významnou část jejich úspor a také o podstatnou část hodnoty jejich platů/reálných příjmů.
……………………………………………………………………………………………………….
Potřebovali bychom k tomu znát odpovědi pana Řeháka na tyto naše dotazy:

1) V jakém vztahu vůči vládě ČR a jejímu premiérovi byl pan Řehák v době, kdy v čele vládní exekutivy ČR stál premiér Andrej Babiš? Měl pan Řehák v té době jakékoliv obchodní vazby s A. Babišem?

2) Pavel Řehák svými tajemnými a údajně spásnými radami vládu (zejména premiéra Babiše) informačně motivoval k tomu, aby prováděla opatření, v jejichž důsledku se dnes ČR ocitla ve vážné ekonomické situaci. Připouští pan Řehák jakýkoliv díl spoluzodpovědnosti za konání vlády ČR v době koronavirové pandemie (či jakéhokoliv období této pandemie)?

3) Je si pan Řehák vědom toho, že vláda (potažmo premiér Babiš), které on poradil v době covidu, aby zavedla masivní regulatorní a finančně kompenzační opatření, způsobila obrovské deficity, respektive prováděla taková masivní opatření, v jejichž důsledku došlo k zásadnímu zhoršení ekonomických ukazatelů České republiky, včetně občany okrádající inflace?

4) Jaký má na to z dnešního pohledu pan Řehák názor?

5) Zná pan Řehák přesnou výši deficitů, které vytvořila vláda Andreje Babiš v letech 2020 a 2021? Do jaké míry přispěly podle pana Řeháka jeho rady premiérovi Babišovi k vytvoření těchto obrovských deficitů, které jsou fakticky nesplatitelné a budou Českou republiku a její budoucí generace tížit „navěky“?

6) Rozumí pan Řehák negativním důsledkům toho, pokud vlády kumulativně vytvářejí obrovské deficity státního rozpočtu?

7) Cítí pan Řehák vinu na tom, že Česká republika (i díky jeho radám vládě Andreje Babiše) se dostala do krize veřejných financí a to z velké části právě kvůli nesprávným rozhodnutím vlády Andreje Babiše, který vytvářel obrovské deficity právě s odvoláním na „tajemné prozření“ a následně pociťovanou nutnost (finančně) masivně řešit problémy covidu v ČR?

8) Může pan Řehák dokázat, že jeho inkriminované rady v době covidu poskytnuté premiérovi Babišovi verifikovatelně upozorňovaly na možné negativní budoucí ekonomické důsledky plynoucí z akcí vlády pro Českou republiku (deficity, státní dluh), daňové poplatníky a obyvatele (rekordní inflace)?

9) Je podle pana Řeháka legitimní, aby se vláda ČR rozhodovala a zásadně měnila svoji politiku na základě rad představitelů komerčních firem či jiných byznysových struktur, jako tomu bylo v případě rad pana Řeháka premiérovi Babišovi?

10) Nachází se nyní podle pana Řeháka Česko ve stavu ekonomicky „zachráněné země“?

11) V některých médiích se psalo o tom, že pan Řehák přešel z České pojišťovny do „skomírající“ direct pojišťovny. Je v současnosti direct pojišťovna nadále skomírající pojišťovnou a to natolik, že musí po odcházejících klientech vymáhat neexistující škody ve formě arbitrárně stanovených penále označovaných jako “nedoplatky“?

12) Udržela by se direct pojišťovna na trhu i bez toho, aby vymáhala „nedoplatky“ (tj. fakticky administrativní penále za odchod klienta; viz kauza NEDOPLATKY DIRECT POJIŠŤOVNY ZDE: https://www.byznysnoviny.cz/2023/03/28/direct-pojistovna-vyhrozuje-soudem-k-ziskani-neexistujiciho-nedoplatku-za-povinne-ruceni/)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Na tyto otázky direct pojišťovna zjevně nedokáže uspokojivě odpovědět, a proto si získala pochybné „dobrozdání“ od organizace „SYNDIKÁT NOVINÁŘŮ“, která pojišťovně poradila, že na otázky nemá odpovídat.
Je evidentní, že firma direct pojišťovna absolutně netuší, co to jsou vztahy s veřejností a v čem spočívá podstata vztahů s médií. Nemluvě o tom, že neodpovídat na dotazy a nekomunikovat s veřejností je vysoce neslušné a může být chápáno jako arogantní.

→ Kauza 2/

TISKOVÁ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI SAZKA z 24. 6. 2022 (PR agentura PEPRCONSULTING):

 • V běžné byznysové rubrice nepublikovatelná pro nesrozumitelnost, nesmyslnost až komičnost, nemluvě o marketingovém  charakteru.
 • Firma a její agentura se mylně domnívají, že média jsou dobrovolným, tedy altruistickým nosičem marketingových informací firem, a působí (média) na trhu jen proto, aby pomáhala firmám k jejich marketingu.
 • Firma (či její PR agentura) ani přes setrvalé urgence nedokázaly pochopit, že tiskové zprávy jsou určeny médiím a k publikování v médiích, tedy, že se se nejedná o letáky, rozdávané zdarma před hernou.
 • Firma nedokázala napsat text v jedné zprávě, musel jej zpracovat do dvou zpráv tak, aby novinář musel analyzovat, co která verze obsahuje nového/jiného a která je ta správná k publikování… Tedy, aby se zprávou musel zabývat co nejdéle…
 • Právě tato zpráva nás vedla k nápadu analyzovat ještě více firemní komunikaci a důkladně a systematicky vyhledávat (a kriticky rozebírat) „perly“, které se mohou stát žhavými kandidáty na NEJHORŠÍ TISKOVOU ZPRÁVU MĚSÍCE…
 • Prozatím budeme dumat nad tím, co firma chtěl říci kódovým označením „MINIVERZE (364)“ a zda je reálné, aby se party kamarádů (kdyby na to měly peníze) bavily tím, že se budou společně scházet ke „stíracím piknikům“… Nebo proč je lepší stírat tuto loterii s více lidmi společně? Ze strachu?
 • Nemluvě o rozporuplné útěše o tom, že sice vyhrát může každý, ale někdo nebude mít štěstí ve hře, ale jen v lásce… Skutečně skvělý důvod, proč investovat nemalou sumu za Tutovku…

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Tisková zprávy SAZKY číslo 1:

Skvělá letní zábava s Tutovkou

Vyzkoušejte své štěstí i s Druhou šancí

Piknik s přáteli, letní grilovačka nebo oslava narozenin? Zpestřete si společné chvíle s oblíbenými losy, kdy je minimálně jeden z balíčku výherní. Tutovka již dávno svlékla devadesátkový kabát a nyní přichází i s novinkou – Druhou šancí, kdy můžete hrát o nové auto SEAT Leon.

Chtěli byste si zahrát o milion korun nebo vás láká představa nového auta? Pak zkuste štěstí s Tutovkou! Na každém stíracím losu jsou dvě herní pole, tedy 1. hra a Druhá šance. V horní části najdete sekci Výherní čísla. V dolní části jsou vaše čísla. Pakliže najdete shodu, vyhráváte částku uvedenou právě pod tímto číslem. Nejvyšší možnou částku, kterou můžete získat, je 1 milion korun. Pokud jste si ale koupili balíček losů a jen jeden los byl výherní, nemusíte zoufat. Najdete-li na losech 3 symboly Tutovky, můžete los přihlásit do losování o vozy SEAT Leon v hodnotě 550 000 korun. Ve hře jich je celkem třináct.

Tutovku zakoupíte na prodejnách Sazky po celé České republice za cenu 300 Kč.

MINIVERZE (364):

Sazka nabízí nové losy TUTOVKA. V každém balíčku jsou 4 losy, díky kterým si lze užít zábavné stírání losů v partě kamarádů nebo v rodině. Minimálně jeden vždy zaručeně vyhrává. Na každém losu jsou dvě herní pole: 1. hra, kde je hlavní výhrou rovný 1 000 000 korun a Druhá šance, kde si třináct výherců setře parádní vůz Seat Leon v hodnotě 550 000 korun.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Tisková zpráva SAZKY číslo 2 (na stejné téma, ke stejné záležitosti):

Praha 24. 6. 2022                                                                                                                           TISKOVÁ ZPRÁVA

Tutovka dostala Druhou šanci

Tutová zábava: každý vyhrává a ve Druhé šanci se hraje o nové vozy

SEAT Leon

Sazka nabízí nové losy TUTOVKA. V každém balíčku jsou 4 losy, díky kterým si lze užít zábavné stírání v partě kamarádů nebo v rodině. Minimálně jeden vždy zaručeně vyhrává. Na každém losu jsou dvě herní pole: 1. hra, kde je hlavní výhrou rovný 1 000 000 korun a Druhá šance, o celkem 13 parádních vozů Seat Leon v hodnotě 550 000 korun.

Televizní Tutovka neodmyslitelně patří k devadesátým letům, v nové podobě ale odhodila retro kabát a přichází s Druhou šancí. „Tutovka znamená něco jistého. Proto je nová Tutovka balíček 4 losů, kdy jeden zaručeně vyhrává. Nechybí hra o miliony, ale navíc jsme Tutovce přidali ještě Druhou šanci. Ta k ní neodmyslitelně patří. Na losu je potřeba najít místo symbolů televize symboly Tutovky. Poté lze los přihlásit do druhé šance, ve které se ve čtyřech slosováních hraje o celkem 13 SEAT Leonů,“ říká brand manažerka Eva Nováková, která se v Sazce stará o losy a doplňuje: „Tutovka je oblíbený los, který je lepší stírat společně s někým dalším. Balíčkem se čtyřmi losy zákazníci mohou překvapit přátele na letním pikniku, rodinné sešlosti nebo si je pořídit jen tak pro radost a zábavu. Někdo vždy vyhraje: záleží jen, kdo bude mít větší štěstí ve hře, a kdo v lásce.

Tutová výhra

Na každém stíracím losu jsou dvě herní pole, tedy 1. hra a Druhá šance. V horní části najdou lidé sekci Výherní čísla, které jsou celkem tři. V dolní části jsou herní čísla. Pakliže zákazníci naleznou mezi Výherními čísly a herními čísly shodu, vyhrávají částku uvedenou právě pod tímto číslem. Pokud se objeví symbol Tutovky, vyhrávají dvojnásobek uvedené částky. Nejvyšší možnou částku, kterou lze získat, je jeden milion korun. Nově mohou najít i los, který je možný přihlásit do druhé šance a hrát o celkem 13 SEAT Leonů. Balíček losů Tutovka je v prodeji za cenu 300 korun.

Nezapomeňte na Druhou šanci!

Každý si může užít i Druhou hru. Pokud se objeví tři symboly Tutovky, jsou zákazníci stále ve hře. Los můžou pomocí kódu ve spodní části stíracího pole přihlásit do losování o vozy SEAT Leon. Stačí vložit sedmimístný výherní kód Druhé šance do webové formuláře. Los si pak musí bezpečně uchovat, bez něj by nebylo možné vyplatit výhru.

Tutovku seženete po celé republice na několika tisících prodejních míst Sazky. Na seznamu nechybí trafiky, ale také pošty, čerpací stanice, supermarkety či různé další obchody.