Energetický "srovnávač" České spořitelny zvaný DEAP může být pro zákazníky zavádějící: Nezaručuje ty skutečně nejvýhodnější nabídky. (Ilustrační foto: redakční koláž).

Česká spořitelna nabízí svým zákazníkům externí aplikaci DEAP označovanou jako „energetický srovnávač“, který je však spíše jen marketingovým nástrojem několika vybraných dodavatelů a nepřináší objektivní srovnání nabídek elektřiny a plynu z celého tuzemského energetického trhu. Není proto zárukou, že by tento „srovnávač“ mohl klientům pomoci vyhledat ty nejvýhodnější nabídky dodávek elektřiny a plynu v České republice.

Zmiňovaný „srovnávač“ s názvem DEAP pro spořitelnu provozuje firma „encall“ (malé písmeno na začátku názvu této firmy není překlepem redakce). Tato spořitelnou zaštiťovaná aplikace vyvolává pochybnosti týkající se reálných přínosů „srovnávače“ pro zákazníky, ale vytváří i pochybnost nad seriózností jejích tvůrců a provozovatelů.

Ve spořitelním srovnávači DEAP je zařazeno pouhých 6 firem: eYello, E.ON Energie, innogy Česká republika, MND, Pražská energetika (PRE) a Pražská plynárenská. Fakticky však jde jen o 5 firem, jelikož společnost Yello (eYello), je dceřinou společností firmy PRE, která v tomto „srovnávači“ také figuruje. Je evidentní, že vztah mateřské a dceřiné společnosti nelze považovat za konkurenční.

Komerční kontra skutečný srovnávač

Zásadní podezření u „srovnávače“, který je nabízen zákazníkům České spořitelny, vyvolává fakt, že na tuzemském trhu existují jiné, skutečné energetické srovnávače (někdy také označované za kalkulátory), jež zákazníkům objektivně vyberou nejvýhodnější energetický produkt z komplexní nabídky prakticky všech tuzemských dodavatelů.

Jeden takový skutečný energetický srovnávač v Česku provozuje státní Energetický regulační úřad (ERÚ) (ERÚ srovnávač nabídek dodavatelů energií přečte fakturu za energie a informuje o úspoře).

ERÚ na dotaz BYZNYS NOVIN uvedl, že motivací úřadu pro provozování takového srovnávače byla snaha nabídnout spotřebitelům komplexní, přitom uživatelsky přívětivý nástroj, který jim pomůže využít výhod konkurence na energetickém trhu.

Zároveň jde prý o nástroj bezpečný ve smyslu ochrany osobních údajů, kdy srovnávač nevyžaduje například zadání kontaktních informací.

„Hovoříme-li o námi provozovaném srovnávači, výhodou je nejen objektivita, ale i úplnost nabídek, ověřený výpočet (algoritmus) nebo ochrana osobních údajů,“ uvedl Michal Kebort, tiskový mluvčí ERÚ.

Zdůraznil však také, že žádný zákon či jiný předpis v ČR nestanovuje, jakou oblast trhu (tedy počet nabídek) by měl komerční srovnávač obsáhnout.

„Spotřebitele ale opakovaně upozorňujeme, že při posuzování kvality jakéhokoliv srovnávače je nutné brát v potaz jeho ´zásah´ napříč dodavateli,“ podotkl dále mluvčí ERÚ.

Ani ERÚ ve svém srovnávači v současnosti neporovnává 100 procent trhu v ČR. Nicméně, podle počtu odběrných míst jde jak v dodávkách elektřiny, tak v dodávkách plynu o pokrytí více než 99% podílu dodavatelů na trhu, což je zásadní rozdíl ve srovnání s aplikací České spořitelny, potažmo firmy „encall“.Licence na srovnávač

Provozovatel spořitelního srovnávače, firma „encall“, se na své webové prezentaci zaštiťuje „osvědčením o registraci zprostředkovatele ERÚ“, což vytváří dojem záštity ERÚ nad provozem firmy, včetně činnosti jejího srovnávače.

Mluvčí ERÚ v této souvislosti upozornil na fakt, že samotné „srovnávání“ produktů energetických dodavatelů a tedy ani komerční „srovnávače“ nejsou předmětem dozoru ERÚ.

„Žádná licence pro provoz srovnávače neexistuje,“ vysvětlil mluvčí ERÚ.

„Ze samotné logiky věci ale jednotlivé srovnávače mohou generovat různé výsledky už jen z toho důvodu, že mají s dodavateli uzavřené například individuální smlouvy, které vedou k tomu, že mohou nabízet ´neceníkové´  ceny, případně zahrnují i jiné neveřejné nabídky, zatímco ERÚ z principu porovnává pouze veřejně nabízené produkty,“ konstatoval dále Kebort.

Skupinka pěti

Jak bylo již uvedeno, spořitelní „srovnávač“ DEAP, provozovaný firmou „encall“, zahrnuje jen menší výsek dodavatelského trhu a z podstaty věci nemůže veřejnosti poskytnout objektivní obraz o výhodnosti či nevýhodnosti nabídek, jež jsou v něm nabízeny uvedenou skupinkou pěti vybraných firem.

Problematický je také fakt, že Česká spořitelna informaci o tom, že její energetický srovnávač zahrnuje nabídku jen omezené skupiny (šesti, respektive ve skutečnosti jen pěti) dodavatelů, prezentuje až v zadní části svých internetových stránek, tedy nikoliv přímo u prezentovaného srovnávače.

Méně pozorní zákazníci se tak vůbec nemusejí dozvědět, že jde o aplikaci redukovanou jen na úzkou skupinu několika firem.

Zásadní otázku vyvolává to, jaké jsou skutečné záměry České spořitelny při nabízení svého – externí firmou provozovaného – „srovnávače“. Spořitelna se ve své veřejné komunikaci, respektive marketingu prezentuje mj. tzv. sociální zodpovědností.

V případě „srovnávače“ DEAP podle některých osob z branže však spořitelna prakticky zbavuje své zákazníky možnosti využít ekonomické výhody plynoucí z nabídek celého dodavatelského trhu. Tzn. její přístup v oblasti přeprodeje energetických produktů reálně není v souladu se sociální zodpovědností.Česká spořitelna v reakci na tuto kauzu uvedla, že strategií firmy je „pomáhat klientům zlepšovat jejich finanční zdraví“.

„Ceny energií patří k významným životním nákladům, a proto klientům transparentně zprostředkováváme možnost využití srovnávače energií, provozovaného třetí stranou,“ reagoval na dotazy BYZNYS NOVIN tiskový mluvčí a šéf externí komunikace České spořitelny Filip Hrubý.

S tím, že spořitelna podle něho „nemá ambici suplovat činnost energetických srovnávačů“.

„Deap transparentně srovnává nabídku energií právě 6 dodavatelů energií, klienti Spořitelny, kteří chtějí Deap využít, jasně vidí, že jsou v rámci srovnávače srovnávány právě nabídky těchto 6 dodavatelů. Spořitelna ani Deap netvrdí, že zprostředkovávají, respektive poskytují srovnání nabídek všech dodavatel energií, které působí na trhu,“ uvedl Hrubý.

K tomu je však nutno dodat, že tato část vyjádření ČS je problematická. Česká spořitelna totiž informaci o tom, že její energetický srovnávač zahrnuje nabídku jen omezené skupiny (šesti, respektive ve skutečnosti jen pěti) dodavatelů, prezentuje až v zadní části svých internetových stránek, tedy nikoliv přímo u prezentovaného srovnávače.

Informaci o velmi redukované nabídce dodavatelů spořitelna neuvádí ani v reklamním spotu, pomocí kterého na svých stránkách láká zákazníky na svůj (respektive externí) „srovnávač“.

K dalším potenciálním výhradám vůči případné nevýhodnosti „srovnávací“ aplikace DEAP pro zákazníky spořitelna reagovala větami:

„Máte-li konkrétní příklady toho, že Deap nesplňuje standardy objektivnosti či verifikovatelnosti, určitě nám je sdělte.“ Respektive „Máte-li konkrétní příklady, v čem je srovnání nabídek 6 vybraných dodavatelů v rámci Deap zavádějící, manipulativní či mystifikující, určitě nám je sdělte.“

K dodavateli této „srovnávací aplikace“, firmě „encall“, spořitelna uvedla, že tuto firmu „považuje za profesionály s odpovídajícími zkušenostmi v oblasti srovnávání cenových nabídek a dosavadní zpětná vazba od klientů Spořitelny, kteří využili služeb srovnávače Deap, není s naším přesvědčením v rozporu“.Žádná nebo bizarní reakce

Samotná firma „encall“, která pro spořitelnu provozuje inkriminovaný „srovnávač“ DEAP, na otázky BYZNYS NOVIN týkajících se pochybností o jejím „srovnávači“ ani po urgenci nereagovala, čímž zpochybnila tvrzení České spořitelny o své údajné profesionalitě.

Firma Yello (která je také zahrnuta do „srovnávače“ DEAP) na dotazy ohledně srovnávače a svého působení v něm zaslala pouze automatickou, předpřipravenou reakci. V ní BYZNYS NOVINÁM namísto odpovědí zaslala pouze tyto bizarní otázky:

„Mám nahlásit odečet stavu měřidla, když měním dodavatele?“, „Jsem nový zákazník a potřebuji údaje k platbě záloh. Kdy je obdržím? Jak to u Vás funguje?“ a „Zajímá mě konečné vyúčtování, kdy a kde ho najdu?“,

což vytváří pochybnost o reálném fungování této firmy, stejně jako o serióznosti jejího působení vůči veřejnosti v ČR.

PRE: Nejsme přesvědčeni o objektivitě

Další z firem zařazených do „srovnávače“ firmy encall, jenž svým zákazníkům, „prodává“ Česká spořitelna, společnost PRE ve své reakci na otázky uvedla:

„Podle našeho názoru je v záplavě srovnávačů velmi obtížné pro běžného spotřebitele najít ten skutečně správný. Nejsme jednoznačně přesvědčeni, že jsou všechny objektivní, spravedlivé a neovlivněné. Víme z minulosti, že mnohé srovnávače ´preferují některé společnosti, dokonce jsme dostali také nabídku, abychom díky poskytnuté správné motivaci mohli zaujmout jedno z předních doporučovaných míst v takovém energetickém srovnávači, což jsme samozřejmě odmítli…“

„Zajímavé je, že ti, kdo srovnávače sestavují a provozují, nás prakticky nekontaktují a sbírají informace pro srovnávače kdesi na internetu. Otázkou pak je, zda-li se srovnává srovnatelné… Produkty obchodníků s energiemi se liší názvy, strukturou a podmínkami, může to být doba fixace, bonusové podpisy, bonusové kWh zdarma, odměny za věrnost atd.,“ podotkl Petr Holubec z PRE.

„Ptáte se na srovnávač ČS, ta podle našeho názoru využívá kontaktů, které má na své klienty a snaží se rozšířit své podnikání mimo bankovní služby i na energie, a i pro tento srovnávač platí vše, co bylo výše uvedeno,“ dodal dále.

„PRE se aktivně nesnaží být součástí srovnávačů, informace o cenách zákazníkům sdělujeme jinými osvědčenými způsoby, které zohlední jejich historii, spolehlivost, reagují operativně na vývoj ceny a situaci na trhu,“ uzavřel Petr Holubec z Pražské energetiky.

Pražská plynárenská: Nejobjektivnější je ERÚ

Pražská plynárenská ve své reakci mj. uvedla, že díky tomu, že je srovnávačů tolik, „lze vždy, spolu s využitím vlastních aktivit, určit respektive ověřit,  které nabídky jsou skutečně nebo domněle výhodné a vybrat správně“.

S tím, že podle Miroslava Vránka z Pražské plynárenské lze za nejobjektivnější srovnávače považovat srovnávač ERÚ, respektive TZB.

„Obecně, služby srovnávačů nemusí nikdo využívat, každý se může sám podívat na stránky jednotlivých dodavatelů, kde aktuální nabídky najde také a může si je pak sám  mezi sebou porovnat. Je to ale samozřejmě pracnější. Je to spíše jakási pomůcka, stejně jako činnost agregátorů nabídek čehokoli, jako je například Heuréka, zboží.cz apod.,“ doplnil Vránek.


VÍCE O TÉMATU ČTĚTE ZDE: Dodavatelé energií se ke komerčním energetickým srovnávačům staví zdrženlivě


Celé kauze se s dalšími aspekty a vyjádřeními budeme podrobně a systematicky věnovat v dalších článcích našeho seriálu o energetických „srovnávačích“ v ČR.


STÁLE NEZODPOVĚZENÉ otázky BYZNYS NOVIN pro firmu „encall“ (z 4. dubna 2024):

1a/ Proč vaše firma do srovnávače pro Českou spořitelnu (DEAP) zahrnula pouze 6 firem (respektive jen 5, viz jiná otázka), když například výše zmiňovaný srovnávač ERÚ nabízí zákazníkům srovnání všech dodavatelů na tuzemském trhu?

1b/ Dává to podle vás logiku? V čem je váš srovnávač DEAP užitečnější a objektivnější, než srovnávač ERÚ?

1c/ Je takto redukovaný „srovnávač“ DEAP (kde k příliš rozsáhlému srovnávání nedochází) podle vás seriózní nabídka/služba respektive eticky ospravedlnitelný podnikatelský záměr?

2/ Jaké přínosy podle vás má srovnávač DEAP pro zákazníky České spořitelny, když jim nabízí pouze nabídky od 5 nezávislých dodavatelů, zatímco srovnávač ERÚ nabízí všechny dodavatele v ČR?

3a/ Proč by měli zákazníci – klienti ČS – systémově preferovat právě vámi předem vybraných 5 firem na úkor komplexní nabídky všech dodavatelů, které nabízí například komplexní srovnávač od nezávislého ERÚ?

3b/ Získají podle vás uživatelé vašeho srovnávače DEAP nabízeného Českou spořitelnou reálný přehled o celém dodavatelském trhu?

3c/ Získají zákazníci ČS, kteří by měli v úmyslu jej využít, ve vašem/spořitelním srovnávači DEAP ekonomické výhody plynoucí z nabídek celého dodavatelského trhu?

4a/ Je pravda, že firmy zahrnuté ve vašem srovnávači DEAP vám platí provize (která se promítá i do cen pro zákazníky)?

Je možné, aby nabídka prostřednictvím srovnávače DEAP byla pro zákazníky výhodnější, než ve srovnávači od ERÚ, když v rámci srovnávače ERÚ dodavatelé žádné provize nikomu platit nemusí?

4b/ Jinými slovy, pokud prostřednictvím srovnávače DEAP firma encall zákazníkům zhoršuje cenu maržemi pro encall, je možné v tomto prohlížeči získat výhodnější produkty/nabídky dodávek, než přímo od těch nejvýhodnějších dodavatelů, kterého zákazníkovi určí komplexní/skutečný srovnávač ERÚ?

4c/ Podle názoru některých analytiků by zákazníci ČS mohli využitím srovnávače DEAP přijít o řadu výhod, které by jinak mohli čerpat buď využitím srovnávače ERÚ nebo při jiném přímém využití některého dodavatele (bez nutnosti platit provizi zprostředkovateli, tj. firmě encall). Připouštíte, že pokud by někdo využil váš srovnávač DEAP (nabízený Českou spořitelnou), přijde tím o řadu ekonomických výhod?

Tzn., je pravda, že firma encall zhoršuje svými maržemi cenu pro ty, kdo by využili uvedený srovnávač DEAP?

5/ Proč ve skutečnosti ve vašem srovnávači DEAP nejsou zahrnuty i další dodavatelské firmy? Připouštíte, jak se šíří trhem, že s vámi kvůli údajné neserióznosti nechtějí někteří energetičtí dodavatelé spolupracovat?

6a/ Proč na srovnávači DEAP prezentujete firmu eYello, která se na svém webu označuje jako Yello a bývá někde označována jako Yello Energy? Proč firma není ve srovnávači DEAP uvedena aktuálním obchodním jménem? Bylo cílem tím zmást veřejnost?

6b/ Proč do srovnávače DEAP byla zahrnuta firma eYello, která je dceřinou firmou Pražské energetiky, která je také zahrnuta ve srovnávači?

6c/ Je podle vás podnikatelsky etickéa zákaznicky seriózní, aby ve vašem srovnávači DEAP směrem k zákazníkům vystupovaly (mezi pouhými 6 dodavateli) jako „různé“ firmy dvě firmy, které jsou vlastnicky provázány, respektive, když jedna z nich vlastní tu druhou?

6d/ Je podle vás firma Yello Energy (eYello nebo Yello) v oblasti energetických produktů skutečným obchodním/dodavatelským konkurentem firmy Pražská energetika?

7a/ Nakolik je podle vás seriózní firma eYello, když na dotaz médií týkající se srovnávače DEAP odpovídá nicneříkajícími, s tématem nesouvisejícími předpřipravenými odpověďmi, které jsou ve skutečnosti jen formálními radami zákazníkům?

7b/ Máte ověřeno, že firma Yello (kterou nabízíte zákazníkům skrze srovnávač DEAP) nadále reálně existuje a vykonává podnikatelskou činnost? Nebo jde jen o fiktivní firmu a tedy v důsledku je její prezentování v aplikaci DEAP zjevně zavádějící informací vůči zákazníkům České spořitelny?

8a/ Považujete vaši aplikaci DEAP, jejímž prostřednictvím mají být oslovováni klienti ČS, za skutečný srovnávač? Nebo jde ve skutečnosti jen o marketingovou záležitost, jejímž cílem je virtuálně zvýhodnit a legitimizovat nabídku od několika s vámi spřátelených dodavatelů, s nimiž se dělíte o ekonomické benefity této marketingové akce?

8b/ Nemáte obavu, že váš a spořitelní srovnávač DEAP může být považován za  – pro mnohé průhledné, pro některé neprůhledné – klamavé pseudoinformační zavádění zákazníků?

9a/ Slouží některé firmy ve vašem „srovnávači“ DEAP jen jako „křoví“ pro vytváření dojmu vítězství a objektivity pro ty výsledkově úspěšnější firmy? Je dopředu jasné, že z těch několika málo firem arbitrárně vybraných a zařazených do vaší aplikace DEAP jsou některé firmy schopnější nabízet systémově o něco lepší podmínky, než jiné firmy?

9b/ Nebo můžete garantovat a prokázat, že mezi všemi firmami zařazenými arbitrárně do vaší aplikace DEAP panuje přibližně stejná pravděpodobnost, že se umístí na prvním místě jako nejvýhodnější nabídka při reprezentativně různorodém souboru odlišných odběrových parametrů spotřebitelů?