Transsexuální muž se v Británii u soudu označil za ženu, aby ho soud poslal do ženské věznice. Soud tak učinil a kriminálník pak ve vězení páchal násilí na ženách. (ilustrační foto)

Transsexuální muž se v Británii u soudu označil za ženu, aby ho soud poslal do ženské věznice. Soud tak učinil a kriminálník pak ve vězení páchal násilí na ženách. I takové případy se dnes odehrávají ve Spojeném království, kde pohlaví lze změnit pouhým prohlášením.

Ve Velké Británii vyvolal debatu případ transsexuálního muže odsouzeného za sexuální útoky na ženy, který dostal příležitost své kriminální chování ve věznici zopakovat. Sexuální násilník totiž u soudu prohlásil, že se cítí být ženou.

Na základě nového zákona totiž mohou jedinci, kteří mají nejméně 2 roky diagnostikovánu poruchu chápání sexuální identity,  změnit své pohlaví prohlášením, i když nepodstoupili žádný chirurgický zákrok či hormonální léčbu.

Dotyčný soud pak neměl jinou možnost než muže, tedy už vlastně ženu, poslat do ženské věznice.

Do týdne od svého uvěznění násilník sexuálně napadl první spoluvězeňkyni.

Poté co svůj útok ve věznici postupně zopakoval ještě proti dalším třem ženám, došlo odpovědným místům, že se někde stala chyba. A násilník byl bez ohledu na své nové úřední pohlaví přeložen do mužské věznice, kam vzhledem ke svému biologickému pohlaví patřil od samého začátku…

Pelikánova novela

Uvedený případ se zdá být bizarním následkem progresivních zákonů proti diskriminaci všech menšin, který je možný jenom v anglosaském světě. Bohužel tomu tak není.

Ještě na konci svého úřadování ve funkci ministra spravedlnosti připravil Robert Pelikán (ANO) změnu §29 občanského zákoníku, který upravuje možnost změny pohlaví občanů ČR a to dnem, kdy je proveden chirurgický zákrok. Podle Pelikánova návrhu bude nadále možné změnit pohlaví pouhým prohlášením před matričním úředníkem a to už od 12 let věku.

Nové znění §29 občanského zákoníku má vypadat následně:

„(1) Člověk, který dovršil dvanáct let a u něhož je trvalý nesoulad mezi duševním a zapsaným pohlavím v knize narození nebo jiné evidenci podle jiného právního předpisu, má právo na změnu pohlaví.“

„(2) Pohlaví lze změnit osobním prohlášením před matričním úřadem. K prohlášení je třeba předložit potvrzení o tom, že je u člověka trvalý nesoulad mezi duševním a zapsaným pohlavím, které mu na žádost vydá lékař se specializovanou způsobilostí v oboru sexuologie nebo se zvláštní odbornou způsobilostí v oboru sexuologie. U člověka mladšího patnácti let je třeba, aby mu k učinění prohlášení udělil souhlas jeho zákonný zástupce.“.

Jak je vidět ze znění návrhu, jedinou podmínkou pro změnu pohlaví, vedle prohlášení, bude lékařská diagnóza o nesouladu mezi biologickým a duševním pohlavím.

Uvedené potvrzení bude lékař vydávat dotčené trans-osobě, která může, ale nemusí prohlášení o změně pohlaví učinit.

Jistě si lze představit, že mezi lékaři se najde aspoň jeden „progresivní“, který bude potvrzení vydávat jako na běžícím pásu. Případně i seriózní doktor potvrzení raději vydá ze strachu před označením za nepřítele LGBT komunity a středověkého tmáře.

Uznávaný homofob

Což není nijak přehnaná obava. Připomeňme, že PhDr. Jaroslav Šturma, uznávaný dětský psycholog a místopředseda Českomoravské psychologické společnosti, byl za názor, že nejlepší pro výchovu dítěte je stabilní milující prostředí tvořené otcem a matkou, označen za „Homofoba roku“…

Osud novely §29 občanského zákoníku je po Pelikánově rezignaci nejasný, ale je patrně pouze otázkou času, kdy jej nový ministr spravedlnosti pošle ke schválení do parlamentu.

Do té doby – v souladu s radou Timothy Snydera z jeho knihy „Tyranie – 20 lekcí z 20. století“ o tom, že se nelze přizpůsobovat novým diktátorům předem – musíme trvat na tom, že výběr pohlaví není volitelná disciplína a že nikdo nemá důvod přivlastnit si opačné pohlaví a zároveň odmítat chirurgické zákroky či hormonální léčbu. (mar)