Tatra Defence Vehicle podepsala s armádou dohodu na servisování vozidel TITUS 6x6.

Tatra Defence Vehicle podepsala s Armádou České republiky rámcovou dohodu na servisování vozidel TITUS 6×6. Tato historická dohoda, v hodnotě 951 milionů CZK, podle firmy umocňuje spolupráci s armádou a podtrhuje firemní závazky k podpoře obranných sil České republiky.

„Po nedávném schválení vládou AČR, tato dohoda dále posiluje naše postavení jako klíčového partnera v oblasti obranného průmyslu a zajišťuje provozuschopnost a účinnost vozidel TITUS, která jsou nezbytná pro úspěšné plnění misí AČR,“ uvedla firma.

Servisování vozidel TITUS 6×6 označila za „nový milník v partnerství s AČR“.