Vlastníci lesů požadují po státu miliardy korun na obnovu lesa po kůrovcové kalamitě.

Vlastníci lesů nemají dostatek peněz na obnovu lesů po kůrovcové kalamitě. Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL) proto požaduje od státu v příštím roce lesů 5 miliard korun. V důsledku sucha a kůrovcové kalamity jsou ohroženy lesy na téměř milionu hektarů lesních ploch.

Informaci zveřejnily Novinky.cz.

Letos mají vlastníci lesů na dotacích získat 1,15 miliardy korun. Podle předsedy SVOL Františka Kučery je však částka nedostačující.

Sdružení proto jedná s ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem (ČSSD) a ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO) o novém dotačním titulu.

Ministerstvo zemědělství připravuje třímiliardový dotační program. Připravovaná podpora bude určena především pro nestátní vlastníky lesů, a to hlavně kvůli propadu cen dříví na trhu.

Nejen lesníci, ale i vědci upozornili, že pokud stát významně nepodpoří obnovu lesů, tak rozsáhlé a náhlé odlesnění bez dostatečné náhrady lesa může mít ve střednědobém horizontu extrémně závažné dopady na vodní režim v krajině.

„Zcela reálné je zvyšování teplotních výkyvů, pokles srážek, výrazné snížení zadržování vody v krajině, zvýšení eroze a nárůst rizika povodní, ale i zhoršení kvality vody ve zdrojích,“ uvedl ředitel Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti Vít Šrámek.

(pel)