Na boj se suchem v Česku šlo za poslední 4 roky více než 29 miliard korun.

Na boj se suchem v ČR vynaložilo ministerstvo zemědělství v posledních čtyřech 29,4 miliard korun. Většina peněz šla z Evropské unie (EU). V opatřeních resort plánuje pokračovat, chce ale zvětšit dotace na obnovu a modernizace závlah, do kterých plánuje dát do roku 2022 až 1,1 miliardy korun. Zatím se v programu, který funguje od roku 2016, utratilo 82 milionů korun.

„Od roku 2015 jsme na opatření proti suchu a nedostatku vody vynaložili z národního rozpočtu 7,4 miliardy korun a ze zdrojů Evropské unie 21,6 miliardy. Zaměřili jsme se na zadržování vody v krajině i na zabezpečení vodních zdrojů. Dlouhá období sucha z loňského i předloňského roku potvrzují, že naše programy byly načasovány správně,“ uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD).

Do budoucna se plánuje více investovat do závlahových systémů. V současnosti jsou podle úřadu využívány závlahy na 60 tisíc hektarů, v roce 1993 byla celková zavlažovatelná plocha o 100 tisíc hektarů větší.

„Dotace jsou podmíněny aplikací nových, úsporných technologií a zařízení na dávky vody i na snížení spotřeby energie. Zatím vynaložená částka je 61 milionů korun, do roku 2022 se plánuje 1,1 miliardy korun,“ dodal resort.

Velké investice se plánují také do stavby přehrad, například pod plánovanou Skaličkou v povodí Bečvy pokračují výkupy pozemků.

Dokončené jsou studie proveditelnosti středočeských Kryr, Senomat a Šanova, projektové práce se provádí také na větší přehradě ve Vlachovicích, kde ministerstvo chce předložit návrh na výkup pozemků vládě koncem letošního prvního čtvrtletí.

Je také podaná žádost o vydání územního rozhodnutí k Novým Heřminovům.

Z národních peněz šlo v posledních 3 letech 450 milionů korun na obnovu, odbahnění a výstavbu rybníků a nádrží do velikosti dvou hektarů. Na podporu drobných toků a malých nádrží pak obce nebo státní podniky Lesy ČR a podniky Povodí získaly 1,1 miliardy korun.

Další 1,2 miliardy putovaly na rozšiřování infrastruktury vodovodů a kanalizací, připravené jsou také  další projekty za 1,3 miliardy korun.

Škody za sucho v roce 2018 odhadlo ministerstvo již dříve až na 11 miliard korun. Zemědělci a pěstitelé stromu budou moci získat jako kompenzaci až dvě miliardy korun.

(pel)