Vystartovala první evropská mise k Merkuru - BepiColombo..

K Merkuru vyrazila první evropská mise. V ranních hodinách úspěšně odstartovala z kosmodromu Evropské kosmické agentury (ESA) ve Francouzské Guyaně raketa Ariane 5 se dvěma satelity. Cílem mise BepiColombo je zatím neprobádanou planetu prozkoumat.

Vědci doufají, že výsledky tohoto vesmírného programu přinesou nové poznatky, jež přispějí k dalšímu objasňování toho, jak vznikal planetární systém Slunce.

K Merkuru, který je planetou obíhající nejblíže kolem Slunce, oba aparáty poletí ve společném dopravním modulu MTM sedm let. Až k cíli v prosinci 2025 dorazí, oddělí se a začnou vesmírné těleso zkoumat na vlastních, odlišných oběžných drahách.

Kvůli extrémním teplotním výkyvům nebude průzkum planety vůbec jednoduchý. Snadná ale nebude ani cesta k ní.

Sondy absolvují několik meziplanetárních přeletů, než se dostanou k Merkuru. Využijí slunečního a elektrického pohonu a gravitačního praku Země, Venuše a Merkuru.

Merkur je jednou z nejméně zkoumaných planet sluneční soustavy. Dosud ho navštívily jen 2 sondy americké vesmírné agentury NASA.

V roce 1975 Mariner a mezi lety 2011 a 2015 Messenger. Zatímco Messenger se zaměřil hlavně na severní polokouli planety, mise BepiColombo má získat údaje z jižní hemisféry.

Sestavu aparátů projektu tvoří 2 satelity. Ty budou Merkur pouze obíhat. Źádný z nich na jeho povrchu nemá přistát.

Jedním je přístroj ESA Mercury Planetary Orbiter (MPO), který bude zkoumat povrch a složení planety s cílem získat kompletní trojrozměrný obraz.

Druhým je satelit agentury JAXA Mercury Magnetospheric Orbiter (MMO), jenž bude měřit magnetismus Merkuru.

Obě sondy, které jsou vybavené celkem 16 měřicími zařízeními, však budou rovněž shromažďovat údaje o slunečním větru, tedy o proudu částic vycházejících ze Slunce.

A zaměří se také na sledování interakce mezi naší hvězdou a jí nejbližší planetou.

(pel)