Investice do hodinek Prim přes finGOOD.cz vynáší 3 procenta ročně

Tradiční výrobce hodinek Prim, společnost Elton hodinářská, spojila síly s novou crowdfundingovou platformou finGOOD.cz. Prostřednictvím platformy chce Elton získat prostředky k vývoji a inovacím.

„Chceme dát touto cestou šanci i drobným investorům podílet se na úspěšném rozvoji značky Prim,“ uvedl Martin Pabiška, generální ředitel Elton hodinářská.

FinGOOD je mladá česká start-upová společnost, která se věnuje peer-to-business půjčkám. Na rozdíl od systému Zonky, který se soustředí na půjčky veřejnosti, finGOOD zprostředkovává od listopadu půjčky českým firmám.

Společnost je založena na propojování investorů, kteří si sami zvolí, jaké společnosti přispějí, a žadatelů, kteří by touto formou chtěli podpořit svůj další rozvoj. Představuje tak pro firmy alternativu, jak získat finanční zdroje. A protože funguje na bázi peer-to-business půjček, mohou se do investic zapojit i fyzické osoby, pro něž je v současné době poměrně složité najít investiční nástroje, jež jim přinesou zisk.

Pod dohledem ČNB

Vše je plně transparentní, od smluv až po dohled Českou národní bankou. FinGOOD navíc zvyšuje důvěryhodnost společností, které si půjčují, tím, že do investice sám vloží 10 procent z vlastních zdrojů. Tím dává jasně najevo, že dané společnosti věří a dobře zná například její finanční situaci a úvěrovou historii.

Zájemce o financování prověří partner projektu, faktoringová společnost Arfin. Firma musí mít alespoň tříletou historii, na základě jejího hospodaření a úvěrové historie vytvoří Arfin finanční a nefinanční analýzu, stanoví rating. Podle něj je pak určen úrok pro danou investici. Ten se pohybuje od 3 do 15 procent.

Takže například u společnosti Elton hodinářská, která je členem silného holdingu Czechoslovak Group získají po roce investoři nejnižší možný úrok ve výši 3 %. Jde téměř o bezrizikovou půjčku, takže tříprocentní výnos je při současných úrokových sazbách velmi příjemný.

„Zájemci si mohou detaily o této investici zjistit po registraci přímo na našich stránkách finGOOD.cz,“ upřesňuje Marek Galetka , spoluzakladatel a jednatel společnosti finGOOD.

Právě Marek Galetka projekt nastartoval spolu s Romanem Vyorálkem a dnes jsou jednateli společnosti Fingood s.r.o. Oba mají dlouholeté zkušenosti z bankovnictví, kolektivního investování a správy investičních portfolií.

Partnery projektu jsou kromě Vladimíra Jagëra a Petra Hájka, z již zmíněné společnosti Arfin, také Jan Brody a Filip Major, zástupci největší české venture kapitálové platformy Busyman.

Otevřená platforma

„V prvním roce plánujeme zprostředkovat firmám půjčky řádově za sto milionů korun. Zvolená forma peer to business půjček, tedy sdílené ekonomiky, je ve světě stále oblíbenější a jsme přesvědčeni, že má velký potenciál i v České republice,“ dodal Galetka.

Společnosti, které si půjčují, se snaží potenciální investory zaujmout konkrétním projektem, takže se může podílet na úspěchu firmy, která je mu blízká. FinGOOD je tak velmi atraktivní také pro privátní investory, kteří si mohou zajímavým způsobem rozšířit svá portfolia.

Na příkladu společnosti Elton hodinářská je vidět, že o sdílenou ekonomiku mohou projevit zájem i silné společnosti se zázemím významného průmyslového holdingu, které dosud využívaly ke svému rozvoji téměř výhradně bankovní financování.

Hlavní myšlenkou je, že se na úspěchu značky mohou podílet také lidé, kteří například primky sami nosí a mají k nim vztah. Platforma finGOOD je přístupná i pro drobné investory: spodní hranice pro investice je 5000 korun, horní není stanovena.