Oteplení Tichého oceánu zavinila Čína svým bojem proti emisím, odhalila studie. (Ilustrační foto: redakční koláž).

Oteplení Tichého oceánu zavinila Čína svým úspěšným bojem proti aerosolovým emisím, odhalila vědecká studie. Mezinárodní vědecký tým zjistil, že vlny veder, které v posledním desetiletí zasáhly severní oblasti Tichého oceánu, jsou zaviněny snižováním emisí aerosolů z továren v Číně.

Vylpynulo to z vědecké studie, zveřejněné v odborném žurnálu Proceedings of the National Academy of Sciences, (odkaz na studii ZDE), na kterou upozornil ČT24.

Nový počítačový model ukázal, že za horko může velké snížení emisí aerosolů z továren v Číně.

Když zasáhla jinak poměrně chladnou vodu v Pacifiku vlna vedra, mělo to na ekosystém nedozírné dopady – začaly kvést toxické řasy, umíraly ryby a velcí kytovci odtamtud hromadně prchali. Tyto vlny veder se obecně připisovaly globálnímu oteplování s tím, že vyšší teplota vzduchu ohřívá oceán a v něm se tvoří teplejší místa.

Nedařilo se však potvrdit, jak by globální oteplování mohlo způsobit tak náhlý a proměnlivý nárůst v relativně malé specifické části planety.

Americko-německo-čínský tým vědců popsal, že nástup vln veder zřejmě následoval po úspěšném úsilí čínské vlády o snížení emisí aerosolů z tamních továren. Přibližně od roku 2010 totiž začaly továrny a elektrárny v Číně výrazně snižovat emise aerosolů, jako jsou sulfáty. To vedlo k mnohem čistšímu ovzduší.

Aerosoly mohou podle starších výzkumů fungovat jako jakási zrcadla složená z miliard malých střípků, což jsou jednotlivé částečky znečištění. Vznášejí se ve vzduchu, a mohou tam tedy odrážet teplo ze slunce zpět do vesmíru. Když tato „zrcadla“ zmizela, tak se oblast pod nimi začala ohřívat výrazně rychleji než dříve.

A právě to potvrdila zminovaná studie. Vědci shromáždili klimatická, meteorologická a další data za desítky let a dosadili je do dvanácti odlišných klimatických modelů. Zajímaly je dva scénáře: v jednom se emise z východní Asie neměnily, v druhém klesaly stejně, jako se to doopravdy stalo.

Ukázalo se, že v modelech s výrazným a realistickým poklesem množství aerosolů se objevovaly právě takové vlny veder, které skutečně zasáhly severovýchodní části Tichého oceánu.

Důvodem bylo to, že se nad Čínou odráželo méně tepla zpět do vesmíru, takže se začaly oteplovat pobřežní oblasti v Asii, což vedlo ke vzniku systémů vysokého tlaku vzduchu.

V důsledku toho byla systémy nízkého tlaku ve středním Pacifiku intenzivnější. Což nakonec vedlo k tomu, že se tamní tlaková níže zvětšila a posunula na jih, což oslabilo západní větry, které obvykle ochlazují mořskou hladinu. Výsledkem pak bylo setrvalé oteplování oceánu. (sfr)


VÍCE O TÉMATICE ČTĚTE ZDE:

Německo začalo kácet 120 tisíc stromů „Pohádkového lesa“ kvůli větrným elektrárnám

Oteplování v posledním roce přesáhlo hranici 1,5 stupně. Leden byl nejteplejší v dějinách

Počasí bude letos ještě teplejší, varovala WMO. Rok 2023 byl podle OSN klima katastrofou

Reportáž BBC o rekordně nízkém ledu v Antarktidě odporuje sedm let starým zjištěním

Studie odhalila: Naměřené růsty globálních teplot jsou ze 40 % způsobeny teplem z domů

Daily Sceptic: Klimatický konsensus je velká lež, na které leží celý projekt nulových emisí CO2

Klimatická změna? Korály Velkého bariérového útesu se navzdory varování vzpamatovaly

Rekordní teplota se stala nejjasnější lží o klimatu od začátku teplotních měření

Tvrzení o nejteplejším roce za posledních 125 tisíc let postrádá vědecké odůvodnění

KLIMATICKÉ NOVINY