Klimatická změna? Korály Velkého bariérového útesu se navzdory varování vzpamatovaly. (Ilustrační foto - redakční koláž).

Velký bariérový útes (VBR) zažívá ve světovém tisku další rok rozpačitého mlčení bez děsuplných titulků. Rekordní úrovně nárůstu korálů, hlášené v letech 2021-22 zůstaly v posledním ročním období až do května 2023 prakticky beze změny. Uvedl to v článku deník The Daily Sceptic (TDS), s jehož obsahem – se souhlasem TDS – seznamujeme tuzemské čtenáře.

Malý pokles ve třech hlavních oblastech útesu se pohyboval v intervalu chyby měření s tím, že Australský ústav mořských věd (AIMS) hlásil, že průměrné regionální pokrytí korály v letech 2022-2023 je podobné loňskému roku a činí 35,7%.

Většina korálových útesů tak zaznamenala během posledního roku jen malou změnu.

Tato zjištění jsou – jako již klasicky – v rozporu s tím, jak o tématu referují média a to jak zahraniční, tak ta domácí. Podle mainstreamové interpretace vývoje zaznamenal Velký bariérový útes největší úbytek korálů v důsledku „rozsáhlého blednutí korálových kolonií, k němuž docházelo mezi lety 2016 až 2017“.

„Nesmíme ztrácet čas. Je nezbytné co nejrychleji výrazně snížit emise skleníkových plynů,“ varovali v této souvislosti „vědci“ s tím, že obdobné blednutí korálů bylo pozorováno i letos.

V loňském roce podle běžných mediálních zpráv Austrálie potvrdila, že největší hrozbu pro jeho další přežití představuje globální oteplování vyvolané lidskou činností.

Daily Sceptic však uvádí, že korály Velkého bariérového útesu se rychle vzpamatovávaly po několik let, s rekordním 36. letým maximem dosažené rozlohy v roce 2022. Zprávy o tomto spektakulárním oživení byly většinou v médiích ignorovány, protože byly dříve oblíbeným strašidlem pro propagátory kolektivistického hnutí nulových emisí CO2.

Nicméně spojovat osud tropických korálů s globálním oteplováním bylo vždy obtížné, protože se jim nejvíce daří ve vodách s teplotou mezi 24-32°C. Krátkodobé nárůsty místních teplot mohou způsobit dočasné vybělení, ale racionálně to není možné připisovat klimatickým změnám způsobeným člověkem.

A to přestože pseudovědecké počítačové modely se o prokázání takové souvislosti velmi snaží.

V posledním roce došlo ke krátkodobému místnímu nárůstu teplot, ale během léta 2023 nebylo hlášeno výrazné vybělení.

Útesy nezasáhly velké cyklony a útoky mořských hvězdic byly omezené. Nicméně přírodní vlivy vždy stresují ekosystém a AIMS uvádí, že tyto stresy zpomalily růst tvrdých korálů na některých útesech.

Podobně jako většina státem financovaných vědeckých institucí, i AIMS plně podporuje klimatický extremismus a šíření politicky korektních zpráv k propagaci nulových emisí CO2.

A tak navzdory hlášení o nyní značném víceletém oživení korálů, poznamenává, že budoucnost má přinést častější, intenzivnější a trvající vlny tepla, spolu s trvalou hrozbou výskytu mořských hvězdic a tropických cyklonů.

Tvrdí, že častější masové vybělení korálů je známkou toho, že Velký bariérový útes zažívá důsledky klimatických změn. Nicméně v jiné části své nejnovější zprávy AIMS uznává, že nedávné značné oživení nastalo navzdory dvěma masovým událostem vybělení korálů v letech 2020 a 2022.

Přiznává, že „rozšířené vybělení korálů nemusí nutně vést k rozsáhlému úhynu korálů“.

Nicméně v některých médiích stále zůstávají izolované extremistické katastrofické názory, zejména v deníku The Guardian, který se snaží udržet příběh umírajících korálů. Před rokem tyto noviny hlásily, že VBR stále má „nějakou kapacitu“ pro obnovu, ale ta se rychle s rostoucí teplotou snižuje.

Samozřejmě, The Guardian varuje před zničením korálů pěknou řádku let. Již v roce 1999 řekl George Monbiot svým čtenářům, že „bezprostřední úplné zničení světových korálových útesů není strašidelným příběhem, ale skutečností“.

V loňské zprávě Dr. Mike Emslie, který vede monitorovací službu AIMS, řekl, že má pocit, že se nedávno „vyhnuli několika kulkám“. Zatímco oživení je skvělé, „predikce naznačují, že stav korálů se bude zhoršovat,“.

„Popírači mohou klidně strkat hlavy do písku, ale frekvence narušování útesu rychle stoupá,“ tvrdil.

Dr. David Wachenfeld z Úřadu pro správu Velkého bariérového útesu zase uvedl, že „globální oteplování“ o 1,5°C se považuje za „záchytný bod pro útesy“, po kterém následuje vybělení příliš rychle bez schopnosti obnovy.

Jenže korálové útesy existují v dnešní či jiné podobě stovky milionů let. Současné globální teploty se nacházejí na spodním konci paleo-klimatických záznamů. Nemělo by nás spíše zajímat, jak se korály dokázaly v minulosti přizpůsobit teplotám o několik stupňů vyšším?

Na níže uvedených grafech AIMS můžeme vidět, jak nedávné rozšíření rozlohy útesů stabilní ve třech hlavních oblastech Velkého bariérového útesu.Oživení na severním Velkém bariérovém útesu (GBR) ve skutečnosti začalo kolem roku 2017. V loňském roce došlo k mírnému poklesu z 36,5 % na 35,7 %, což se nachází v rámci chyby měření Australským ústavem mořských věd (AIMS). Možným vysvětlením je tajfun Tiffany, který prošel přes útes na konci posledního období mohl být zodpovědný za malou ztrátu rozlohy.V centru Velkého korálového útesu se mimořádně silný nárůst korálů v posledním roce zastavil, ale opět je tento mírný pokles v rámci chyby měření.Jižní konec Velkého bariérového útesu (GBR) obvykle měl vyšší pokrytí korálů než jinde, ale vykazoval větší variabilitu v pozorované rozloze. Loňské pokrytí činilo 33,8 %, ve srovnání s 33,9 % z předchozího roku. Některé korály byly hlášeny jako zničené kvůli napadení hvězdicemi.

Velký korálový útes je největší ústřičný systém na Zemi a táhne se přes 1 400 mil podél východního pobřeží Austrálie. Je také nejvíce monitorovaným útesem na světě a výsledky vědeckého výzkumu jsou široce publikovány.

I když je tato práce často politizována, je jasné, že nedávné důkazy ukazují, že dočasné nárůsty teploty, které se v oceánech přirozeně vyskytují, mohou způsobit vybělení. Nicméně tento proces vybělení se může rychle obrátit, když se místní podmínky ustálí.

Tato zjištění byla potvrzena i jinde, zejména na odlehlém atolu Palmyra, 1 200 km jižně od Havaje. Během desetiletého průzkumu byly nedávno zaznamenány náhlé změny teploty až o 3°C, což způsobilo značné poškození korálů.

Skok teploty v letech 2015-16 vedl k vybělení 90 % korálů, ale výzkumníci zjistili, že do roka zemřelo pouze 10 % korálů. Během dvou let se korály vrátily na úroveň před vybělením.

Výzkumníci dospěli k závěru, že korálové struktury „ukazují důkazy o dlouhodobé stabilitě“. Jenže tato dobrá zpráva se už na titulní stránky nedostane. (maj)


Zdroj:

Coral at the Great Barrier Reef Holds on to Recent Record Gains, Defying All Doomsday Predictions


Více o tématu čtěte zde:

Horké počasí v Amazonii zabilo v jezerech ryby i delfíny. Očekává se největší oteplení planety

KLIMATICKÉ NOVINY