Studie odhalila: Naměřené růsty globálních teplot jsou ze 40 % způsobeny teplem z domů. (Ilustrační foto).

Rozsáhlá studie zdokumentovala, že naměřené růsty teplot od roku 1850 jsou ze 40 % způsobeny vlivem tepla produkovaného lidským osídlením. Poukázal na to deník The Daily Sceptic, překlad jehož článku se souhlasem redakce přetiskujeme.

Nová rozsáhlá studie, na níž se podílelo 37 vědců z 18 zemí, dospěla k závěru, že odhadované globální teploty od roku 1850 byly výrazně ovlivněny růstem urbánního tepla na místech, kde jsou umístěny teploměry.

Mezinárodní panel pro změnu klimatu (IPCC), podporovaný OSN, tvrdí, že urbánní teplo představuje méně než 10 % zaznamenaného globálního oteplování, ale vědci nyní zjistili, že tento podíl je spíše kolem 40 %.

Kombinovaný přístup k teplotám v oblasti venkovského a městského prostředí ukazuje dlouhodobý trend oteplení o 0,89 °C za století, zatímco pouze venkovská data ukazují nárůst pouze o 0,55 °C ve stejném období.

IPCC vsází vše na to, že lidé způsobují veškeré nebo většinu globálního oteplování v moderní době. Podporuje myšlenku, že teploty stouply od roku 1850 o 1,09 °C, přičemž přírodní vlivy podle IPCC přispívají pouze v rozmezí –0,1 °C až +0,1 °C, tedy nijak.

Jak uvedl Daily Sceptic již dříve, jedná se o politickou konstrukci navrženou k podpoře cíle „Nulových emisí“.

S ohledem na současný stav vědeckých poznatků je nemožné vypočítat, kolik z nedávného oteplení je způsobeno malým množstvím oxidu uhličitého, který lidé produkovali spalováním fosilních paliv, ve srovnání s přírodními klimatickými variacemi.

Možná není obecně známo, že stanovisko IPCC o tom, že lidé způsobují veškeré globální oteplování, je převážně založeno na srovnání odhadů globálních teplot s odhady, které produkují počítačové modely.

Autoři nové studie vysvětlují, že se jedná o retrospektivní ‚předpovědi‘ minulého klimatu vytvořené simulacemi modelů CMIP6.

Tvrdí, že tyto simulace jsou kontaminovány zkreslením vlivem urbánního tepla a použitím „nízké variability slunečního záření“. Oba problémy by mohly významně ovlivnit antropogenní přisuzování IPCC uvedené v páté hodnotící zprávě IPCC (AR5) a opakované v nejnovější verzi známé jako AR6.

Oponenti tvrdí, že IPCC zlehčuje vliv slunečního záření, který může vysvětlit velkou část oteplení od konce 19. století.Grafy (viz výše) ukazují dva různé odhady teplot vzduchu na severní polokouli od roku 1850 do roku 2018. Obě řady byly generovány z Globální historické klimatologické sítě (GHCN), databáze teplotních záznamů ze 180 zemí, sestavené americkou meteorologickou službou NOAA.

Je jasné, že ve venkovských oblastech vzdálených od tepla generovaného lidmi je oteplování mnohem slabší, zejména v nedávné době během období rozsáhlého městského rozšiřování. Je zřejmé, že teplotní měření v oblastech bez lidského osídlení jsou nejméně zkresleny a poskytují nejlepší ukazatel jakéhokoli dlouhodobého klimatického trendu.

Zmiňovaná nejnovější studie 37 vědců, publikovaná ve vědeckém časopise Climate, je jednou z řady akademických varování, upozorňujících na fakt, že globální teplotní sady teplotních měření jsou vážně kontaminovány neupravenými efekty urbánního tepla.

IPCC stále zakládá svůj postoj na písku, když tvrdí, že se neobjevily žádné nedávné poznatky, které by změnily jeho názor, že jakékoli neopravené efekty urbanizace nebo změn využití nebo pokrytí půdy zvýšily trendy teplot vzduchu na povrchu země o více než 10 %.

IPCC bylo založeno v roce 1988 pouze k tomu, aby se zabývalo lidským vlivem na klima, takže není těžké pochopit, proč se nezdá, že by se snažilo o důkladné zkoumání tohoto problému.

„Zdrženlivost“ IPCC však nezabránila dalším analýzám Dr. Roye Spencera a profesora Johna Christyho z Univerzity v Alabamě v Huntsville.

Ti se podrobněji podívali na GHCN a zjistili, že až pětina veškerého globálního oteplení hlášeného 20 000 meteorologickými stanicemi je neplatná kvůli zkreslením z neklimatických vlivů. Co víc, zjistili, že NOAA, místo aby odstraňovala zkreslení urbánního tepla, průměrně „falešně zvyšuje trendy měření teplot stanic, když by je měla snižovat“.

Americký meteorolog Anthony Watts strávil poslední dekádu zdůrazňováním mnoha chyb, které jsou zakomponovány do globálních teplotních měření. Data jsou shromažďována vládními orgány z meteorologické sítě ‚která nebyla nikdy určena k detekci signálu globálního oteplování‘, jak poznamenává.

Jeho průkopnická práce nedávno zjistila, že 96 % meteorologických stanic ve Spojených státech je ‚zkorumpováno‘ lokálními efekty urbanizace.

Americká teplotní data přitom tvoří důležitou část celosvětového teplotního záznamu. Podle Wattova názoru existuje pouze jedna meteorologická síť dostatečně přesná k detekci signálu změny klimatu. NOAA ji vytvořila v roce 2005 jako systém nejmodernějšího typu s využitím 114 stanic po celých Spojených státech, umístěných speciálně daleko od jakýchkoli neklimatických efektů, jako je urbánní oteplování.Síť se nazývá U.S. Climate Reference Network a její zjištění za posledních 18 let lze vidět na grafu výše. Ukazuje malé oteplení během tohoto období, což vede Watta k závěru, že její výsledky jsou záměrně nekomunikovány vládními agenturami.

Místo korekce údajů o urbánní vlivy, mají hlavní teplotní řady zvyk retroaktivně zvyšovat mnoho svých minulých výsledků.

Profesor Ole Humlum nedávno zveřejnil, že od ledna 2008 zvýšila NASA zjištěné oteplení u své služby GISS o 49 % mezi lety 1910 – 2000, čemuž odpovídá vzestup teploty z 0,45 °C na 0,67 °C.

Podobné retroaktivní zvýšení bylo také pozorováno nedávno zveřejněnou zprávou od Clintel, která uvádí, že vládou financovaný britský Met Office zvýšil historické teplotní řady o 0,2 °C. Před úpravou dat nebyl v období od roku 2000 do roku 2020 vliv růstu teplot patrný.

Met Office také poněkud ochladil období let 1850 – 1900 (o 37 %), aby vylepšil vizuální dojem růstu teploty v poslední době, což je pro politické zastánce Nulových emisí velmi užitečné.

Skutečný stav aktuálního vědeckého výzkumu je dobře shrnut 37 vědci (odkaz na studii zde) a to následovně: „Vědecká komunita zatím není schopna s jistotou určit, zda oteplování od roku 1850 je převážně způsobeno lidskou činností, převážně přírodními vlivy, nebo nějakou kombinací obou faktorů.“ (mar)


PŮVODNÍ TEXT: 40% of Apparent Global Warming Since 1850 is Due to Urban Heat Corruptions, Major Study Finds


VÍCE O TÉMATU ČTĚTE ZDE:

Daily Sceptic: Klimatický konsensus je velká lež, na které leží celý projekt nulových emisí CO2

Klimatická změna? Korály Velkého bariérového útesu se navzdory varování vzpamatovaly

Rekordní teplota se stala nejjasnější lží o klimatu od začátku teplotních měření

KLIMATICKÉ NOVINY