Koncentrace skleníkových plynů na Zemi dosáhly nového rekordu. I letos pokračovaly v růstu. (Ilustrační foto: redakční koláž).

Koncentrace skleníkových plynů na Zemi dosáhly nového rekordu. I v letošním roce pokračovaly v růstu. Podle nejnovější zprávy Světové meteorologické organizace bude trend rostoucích koncentrací pokračovat.

Globální průměrné koncentrace oxidu uhličitého (CO2), nejdůležitějšího skleníkového plynu, byly v roce 2022 poprvé o celých 50 % vyšší než v předindustriální éře. V roce 2023 pokračovaly v růstu.

Uvádí se to v nové zprávě Světové meteorologické organizace (WMO), z níž plyne, že rostly i koncentrace metanu a oxidů dusíku, což může mít pro globální klima významné důsledky.

„Koncentrace metanu a hladiny oxidu dusného zaznamenaly nejvyšší meziroční nárůst v historii,“ uvedli autoři zprávy.

„Navzdory desetiletím varování vědecké komunity, tisícům stránek zpráv a desítkám konferencí o klimatu stále směřujeme špatným směrem,“ prohlásil generální tajemník WMO Petteri Taalas.

„Při současné úrovni koncentrace skleníkových plynů jsme na cestě k tomu, že se teploty do konce století zvýší výrazně nad limit stanovený pařížskou dohodou. To přinese další extrémní projevy počasí včetně intenzivních veder a srážek, tání ledu, zvýšení hladin oceánů a jejich kyselosti,“ dodal.

Podle Taalase je nezbytné urychleně snížit spotřebu fosilních paliv.

Necelá polovina emisí CO2 zůstává v atmosféře. Více než jednu čtvrtinu absorbuje oceán a necelých 30 % suchozemské ekosystémy, jako jsou lesy.

„Dokud bude produkce emisí pokračovat, bude se CO2 nadále hromadit v atmosféře, což povede ke globálnímu nárůstu teploty. Vzhledem k dlouhé životnosti CO2 bude již pozorovaná úroveň teploty přetrvávat několik desetiletí, i když se emise rychle sníží na čistou nulu,“ konstatuje se dále ve zprávě WMO.

Naposledy zažila Země srovnatelnou koncentraci CO2 před 3 až 5 miliony let, kdy byla teplota o 2 až 3 °C vyšší a hladina moře byla o 10 až 20 metrů vyšší než nyní.

Pařížská konference o změně klimatu se konala v prosinci 2015. Do jednání o nové celosvětové právně závazné dohodě o změně klimatu se zapojily delegace 150 zemí. Celosvětová dohoda byla podepsána 12. prosince 2015. Jejím cílem je omezit globální oteplování na úroveň výrazně nižší než dva stupně Celsia ve srovnání s předindustriální érou a pokračovat v úsilí o jeho omezení na 1,5 °C. (sfr)