EU chce do roku 2030 snížit emise z dopravy či vytápění o 40 procent. (Ilustrační foto: Redakční koláž)

Evropská unie (EU) chce do roku 2030 snížit emise z pěti odvětví dosud nezahrnutých do systému emisních povolenek o 40 procent oproti roku 2005. Zástupci českého předsednictví Rady EU a Evropského parlamentu se dohodli na nařízení stanovujícího závazky jednotlivých zemí na omezování emisí ze silniční dopravy, vytápění budov, zemědělství, malých průmyslových provozů a nakládání s odpady.

Dohodu musí ještě potvrdit členské státy a europoslanci.

Původní cíl snížit do roku 2030 emise v těchto odvětvích o 30 % oproti roku 2005 byl zpřísněn na 40 %, v souladu s již dříve schváleným cílem EU snížit celkové emise skleníkových plynů v EU o 55 % oproti roku 1990.

Kromě toho evropský blok hledá shodu na klimatickém balíčku Fit for 55. Jde o soubor legislativních opatření s cílem snížit v EU do roku 2030 čisté emise skleníkových plynů nejméně o 55 % oproti roku 1990 a dosáhnout klimatické neutrality EU v roce 2050.

Českému předsednictví se koncem října podařilo dovést k finální shodě pravidla prakticky znemožňující prodej nových aut na klasická fosilní paliva od roku 2035.

Druhá z více než desítky norem ze zmíněné sady stanovuje přísnější omezování zplodin z pěti sektorů, které v současnosti produkují přibližně 60 procent emisí skleníkových plynů v EU.

Schválená revize nařízení o sdíleném úsilí mění tyto závazné emisní cíle pro jednotlivé členské státy EU do roku 2030. U České republiky se doposud vyžadovalo, aby emise ve zmíněných sektorech snížila o 15 % oproti roku 2005. Nový návrh zvyšuje český cíl na 26 %. (pel)