Komerční banka zvyšuje od 16. května úročení na spořicích účtech a termínovaných vkladech. (Foto: KB)

Komerční banka zvyšuje úročení na spořicích účtech a termínovaných vkladech. Od 16. května 2022 dochází k dalšímu navýšení úrokových sazeb na spořicích účtech, termínovaných vkladech Komerční banky a na Fondu s garantovaným zhodnocením v rámci investičního životního pojištění Vital Invest.

Komerční banka upravuje své úrokové sazby na spořících účtech a termínovaných vkladech.

Reaguje tak na ekonomickou situaci v České republice a další zvýšení sazeb Českou národní bankou.

  • Spořicí účet Bonus: zůstatek do výše 200 000 Kč celkem 2,5 % p. a. (celkové úročení se skládá ze základní úrokové sazby 2,0 % p. a. a bonusové úrokové sazby 0,5 % p. a.);
  • Spořící učet Junior: zůstatek do výše 100 000 Kč celkem 3 % p.a.;
  •  Fond s garantovaným zhodnocením v rámci investičního životního pojištění Vital Invest:
    až 3,3 % p. a.

Komerční banka dále nabízí termínovaný vklad na 1 rok se sazbou 3,3 procenta. Spořící účty slouží klientům spíše jako vhodný nástroj pro tvorbu krátkodobých rezerv.

Pro účely konzervativní investice často využívají právě Fond s garantovaným zhodnocením v rámci investičního životního pojištění Vital Invest, jehož úročení pro nové klienty bude 3 procenta, respektive 3,3 procenta.

Výhodou tohoto produktu je nejen jistota návratnosti prostředků, ale také volba obmyšlené osoby, které může být v případě úmrtí investora vyplacena odpovídající částka bez toho, aniž by musela být zahrnuta do dědického řízení.

Investor tak může do budoucna finančně zajistit kohokoliv, nejen blízké členy své rodiny. (pel)