Slovenští katoličtí kněží odmítli změnit text Otčenáše tak, jak požaduje papež František.(ilustrační foto)

Slovenští katoličtí kněží odmítli změnit text Otčenáše, tedy základní křesťanské modlitby. Se změnou textu modlitby přišel papež František, jemuž se zdálo, že původní verze naznačovala, že Bůh uvádí lidi v pokušení. Slováci však v Otčenáši ponechají původní verzi.

Svatý otec začátkem června změnil v italské verzi Otčenáše slova „neuveď nás v pokušení“ na „nedopusť, ať podlehneme pokušení“.

Papež argumentoval tím, že původní verze vede k dojmu, že Bůh nabádá lidi k hříchu.

„Bůh není ten, kdo nás nutí k pokušení a dívá se, jak klesáme,“ vysvětlil papež.

Podle něho je to právě „Bůh, kdo nám pomůže okamžitě vstát, nikoliv satan, který nás pokouší“.

Slovenští katoličtí biskupové tvrdí, že Otčenáš ve slovenštině nevyvolává takový pocit nucení do pokušení, jako je to v italské verzi. Připouští však, že některým věřícím se slovenský text modlitby nelíbí.

Modlitba Otčenáš vznikla v aramejštině, tedy v původním jazyku Palestiny, kde měl žít Ježíš Kristus. Z aramejštiny byl text přeložen do řečtiny, z níž ji převzaly všechny světové jazyky.

„Prosba ´neuveď nás v pokušení´ neznamená, že Bůh připravuje někomu úklady, aby padl do osidel zla, ale že může někoho přivést do kritické situace pokušení,“ vysvětlil smysl inkriminovaného verše Martin Kramara, mluvčí Konference biskupů Slovenska.

Podle Kramary člověk, který odříkává Otčenáš, neprosí Boha, aby ho uchránil od pokušení, ale aby nedopustil takové pokušení, které bude pro něj velkým nebezpečím, že ho nebude schopen zvládnout a podlehne mu.

K takovému vysvětlení dospěla Konfederace na základě odborných konzultací a text se rozhodla neměnit. S tím, že tato problematika není definitivně uzavřena a mohou se o ní vést odborné diskuse. (sfr)