Česko musí kvůli předsednictví Radě EU v druhé polovině roku 2022 přijmout 570 nových úředníků.

Česko musí přijmout 570 nových úředníků, aby v druhé polovině roku 2022 mohlo šéfovat Radě EU. Kolik bude celá příprava pro rok 2022 a samotné předsednictví stát, se prozatím neví. Podrobný návrh rozpočtu bude mít vláda k dispozici do konce dubna, každý rok ho pak musí aktualizovat.

„Podrobný přehled týkající se personálního zajištění předsednictví 2022 bude reflektován v podrobném návrhu rozpočtu s členěním na jednotlivé roky 2020 až 2023 a následně každoročně upřesňován,“ je uvedeno v materiálu.

Podle dokumentu bude předsednictví v roce 2022 významně náročnější než první české předsednictví v roce 2009. Mimo jiné za to může výrazný nárůst legislativy EU kvůli Lisabonské smlouvě.

V letech 2007 až 2009 bylo na přípravu a předsednictví podle dokumentu vyčleněno 3,75 miliardy korun.

Podle informací jednotlivých úřadů by se během předsednictví Česku měl v republice uskutečnit minimálně jeden summit na úrovni hlav států a předsedů vlád členských států EU a přibližně 20 neformálních zasedání orgánů Rady EU na úrovni ministrů členských států EU.

Uskutečnit by se mělo také jedno jednání vlády ČR s Evropskou komisí a jedno jednání vlády s konferencí předsedů Evropského parlamentu.

Dále by mělo jít až o 380 dalších neformálních pracovních jednání na nižší úrovni a odborných konferencí. ČR bude muset také během předsednictví zajistit předsedání pracovních skupin a dalších přípravných formací rady v Bruselu a Lucemburku.

(pel)