S řeckým jogurtem je v Česku utrum, EU zakázala používat v ČR označení "řecký jogurt" a "jogurt řeckého typu".

Česko muselo ustoupit Evropské unii (EU). Evropská komise nařídila ČR, že musí přestat používat název „řecký jogurt“ a „jogurt řeckého typu“. S rozhodnutím Bruselu už nelze nic dělat, jinak by České republice hrozilo soudní řízení. 

Uvedl to předseda Českomoravského svazu mlékárenského Jiří Kopáček.

„Bohužel prostě je to víceméně rozhodnutí EU na základě protestu Řecka, abychom to nedělali. Ten výrobek se bude i nadále vyrábět – bude to jogurt a bude se jmenovat ‚řecký jogurt‘,“ řekl Kopáček.

Podle něj je praktický dopad nejasný, protože výrobci ho budou dál vyrábět a pojmenovávat řeckým jogurtem, už ale nebudou mít oparu v zákoně.

S koncem značení řecký jogurt a jogurt řeckého typu počítá ministerstvo zemědělství v novele vyhlášky, kterou poslalo do meziresortního připomínkového řízení. Pokud jím projde, měla by vyhláška začít platit od září.

„Neřešením problému hrozí velmi reálné nebezpečí odvetných opatření ze strany orgánů Evropské unie z důvodu nedokončení harmonizace potravinového práva Evropské unie, tj. zahájení řízení ze strany Evropské komise proti České republice,“ uvedlo ministerstvo v důvodové zprávě.

Podle Kopáčka jsou v ČR dva výrobci řeckého jogurtu – Polabské mlékárny a Bohušovická mlékárna, jogurt řeckého typu pak vyrábí Mlékárna Kunín. Do ČR se dovážejí také jogurty z Německa pojmenované jako řecké, ale pouze na základě ornamentů na obalu, nikoliv techniky výroby.

Řekové nesouhlasili s tím, aby čeští výrobci potravin označovali své jogurty jako řecké. Podle Atén názvy „řecký jogurt“ i „jogurt v řeckém stylu“ odporují směrnici Evropské unie o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

Brusel už zase řádí: Evropská komise se chystá v Česku zakázat jogurty

(pel)