Pohraniční stráž EU na obranu proti uprchlíkům má mít v roce 2020 až 10 tisíc členů...

Pohraniční stáž, která slouží na obranu proti uprchlíkům, má mít za dva roky až 10 tisíc členů. Nyní pro ni pracuje několik stovek lidí. Úkolem stráže bude podporovat členské země při ochraně vnější hranice bloku. 

Uvedl to komisař pro vnitro Dimitris Avramopulos.

„Není to jen číslo, které nás napadlo, je to výsledek studie, kterou jsme si udělali, a našich zkušeností. Je to počet, který potřebujeme, abychom byli do budoucna lépe připraveni,“ uvedl komisař.

Avramopulos plán posílení pobřežní stráže označil za nutnou součást společné evropské reakce na migrační krizi. Země EU se podle něj ale musí po měsících marných jednání domluvit na nové podobě pravidel unijní azylové politiky.

Základem nové podoby evropské pobřežní a pohraniční stráže (FRONTEX), která má k roku 2020 disponovat celkem 10 tisíci lidmi, bude podle návrhu Evropské komise personál krátkodobě či dlouhodobě vyslaný členskými státy EU.

Pohraničníci budou moci kontrolovat totožnost příchozích, hlídkovat, řešit případy nelegálních přechodů, ale i pomáhat při rychlejším provádění rozhodnutí o návratech těch, kdo nebudou mít na pobyt v unii právo.

Podle návrhu komise, o kterém nyní musí jednat členské státy unie a europarlament, bude moci novým mandátem vybavená a finančně a personálně posílená pobřežní a pohraniční stráž EU podporovat úsilí členských zemí bloku při ochraně jeho vnější hranice.

Členové pohraniční stráže, kteří například budou moci nosit zbraně, budou podléhat pravidlům a vedení země EU, na jejímž území budou působit.

Návrh předpokládá i možnost rozmístění personálu této unijní agentury ve státech mimo EU, ovšem vždy se souhlasem a po dohodě s dotyčnou zemí.

Avramopulos se zmínil například o možnosti budoucího působení evropských pohraničních sil v zemích na západním Balkáně.

Do roku 2020 by měla mít nová pohraniční a pobřežní stráž rozpočet 1,3 miliardy eur (asi 33,3 miliardy korun), v příštím víceletém finančním rámci mezi roky 2021 až 2027 na ni komise plánuje vyhradit 11,3 miliardy eur (asi 290 miliard korun).

(pel)