OSN začne Donaldu Trumpovi kontrolovat chudobu ve Spojených státech. Vyslaná komise chce prošetřit, zda USA mohou být i nadále vnímány jako vzor pro svět, co se týče reprezentace západní demokracie a rovnosti, když nedokáže občanům zajistit ani základní potřeby.

OSN začne kontrolovat chudobu ve Spojených státech. Organizace spojených národů proto do USA vyslala komisi, která prošetří, v jakých podmínkách musí žít ti nejchudší lidé. OSN tak chce prověřit, zda může stát bojující s chudobou být nejvýznamnějším reprezentantem západní demokracie a zda dokáže svým občanům zajistit rovný přístup k základním lidským právům. Trump přitom před několika dny odmítl účast na paktu OSN, která posiluje ochranu práv uprchlíků.

Komise se zastaví celkem ve čtyřech státech včetně hlavního města Washingtonu a nezačleněného území USA v Portoriku. Cílem cesty bude soustředit se na sociální a ekonomické bariéry, které znemožňují splnění amerického snů milionům nejohroženějším.

Zaměří se především na narůstající počet bezdomovců v Kalifornii, rasovou diskriminaci na jihu USA nebo pokles pracovních příležitostí v Západní Virginii.

V USA žije v chudobě podle statistiky asi 41 milionů obyvatel. OSN se však domnívá, že číslo bude mnohem vyšší.

„I když je USA nesmírně bohatá země, existuje zde chudoba a sociální nerovnost,“ řekl aktivista a právník Philip Alston, který vede delagci.

Sociální nerovnost je podle OSN problémem západní společnosti, který prezident Donald Trump a jeho administrativa jednoduše přehlíží, protože podle nich je v zemi vše v pořádku.

USA se potýká s velkou sociální nerovností

Komise vyslaná OSN chce proto prošetřit, zda USA mohou být i nadále vnímány jako vzor pro svět, co se týče reprezentace západní demokracie a rovnosti, když nedokáže občanům zajistit ani základní potřeby.

Cesta OSN byla ohlášena poté, co organizace umístila USA na spodek deseti nejbohatších zemí, které se však potýkají s velkou sociální a genderovou nerovností.

Americký prezident Donald Trump přitom před několika dny odmítl účast na globální smlouvě o podpoře migrantů, která posiluje ochranu práv uprchlíků a jejich životy. Trump tento připravovaný pakt OSN odmítl s tím, že je taková dohoda neslučitelná s jeho domácí migrační politikou.

„Americká mise při OSN informovala generálního tajemníka, že USA ukončí svou účast v globálním paktu o migraci,“ uvedly USA.

Newyorská deklarace pro migranty a uprchlíky, kterou již v roce 2016 schválilo Valné shromáždění OSN, prosazuje mezinárodní řešení uprchlické problematiky a řeší otázky přijímání běženců v jednotlivých zemích, školní docházky jejich dětí, legálního zaměstnávání, ochrany před pašeráky a jejich návratu domů.

(pel)