Kontrolní úřad zjistil, že eurodotace určené na rozvoj spolupráce obcí a místních partnerství si úřady rozdělily na odměny za téměř 590 milionů korun.

Dotace z Evropské unie na spolupráci obcí a rozvoj místních partnerství si úřady v České republice rozdělily na odměny za 586 milionů korun. Peníze byly utraceny převážně na mzdy a odměny osob, které byly do projektů zapojeny. Nedostatky při čerpání zjistil Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ).

„Ministerstvo vnitra si je vědomo nedostatků, které při své kontrole zjistilo NKÚ. Přes všechny výhrady k projektu a jeho realizaci jsme však na základě výsledků a odezvy přesvědčení, že projekt přispěl k rozvoji meziobecní spolupráce v segmentu malých obcí,“ uvedla mluvčí resortu Hana Malá.

Peníze z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost rozdělovala ministerstva vnitra a práce a sociálních věcí Svazu měst a obcí a Sdružení místních samospráv. Ty je měly využít k posílení spolupráce obcí například v dopravě, školství, sociálních službách či životním prostředí.

Ministerstva rozdělila mezi dva podobně zaměřené projekty celkem 619 milionů korun převážně z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Většina z této částky – 586 milionů korun – šla na mzdy a odměny osob zapojených do projektů.

Vedle toho z rozdělených peněz vzniklo velké množství strategických a metodických dokumentů určených pro potřeby obcí a místních akčních skupin – například 258 strategií, 176 akčních plánů a další dokumenty. Podle NKÚ byl však přínos strategií a metodik mírně řečeno nejasný.

Kontroloři zjistili, že vytvořené dokumenty byly „většinou jen analýzou či shrnutím stávajícího stavu, nový či inovativní přístup k již existující spolupráci obcí z nich neplynul”.

Přínos vytvořených dokumentů je rovněž sporný, jak si kontroloři ověřili při dotazníkovém šetření u části zapojených obcí.

„Téměř polovina respondentů odpověděla, že dokumenty nepovažuje za přínosné nebo je nezná a nevyužívá,” uvedl NKÚ.

(pel)