Evropská komise vede boj s dezinformacemi. Brusel bude vyhodnocovat a následně lidem doporučovat, které informace jsou falešné a které pravdivé.

Brusel zahájil boj proti dezinformacím. Evropská komise (EK) bude mít patent na univerzální pravdu. Komise vytvoří „expertní skupinu“. Ta bude vyhodnocovat a následně doporučovat lidem, které zprávy a informace jsou falešné a které pravdivé.

„Žijeme v době, kdy jsme doslova zaplaveni informacemi, a to pravdivými i klamavými. Proto musíme dát občanům k dispozici nástroje, aby dokázali rozpoznat falešné zprávy a nakládat s informacemi, které získávají, a aby se celkově zvýšila důvěra na internetu,“ prohlásil první místopředseda komise Frans Timmermans.

Komise zahájila veřejnou konzultaci ohledně šíření dezinformací na internetu, ve které se mohou vyjádřit občané, sociální média a zpravodajské organizace – tedy provozovatelé rozhlasového a televizního vysílání, tištěná média, tiskové agentury, internetová média a subjekty ověřující faktickou správnost údajů.

Zapojit se mohou i výzkumní pracovníci a státní orgány, a to až do poloviny února 2018.

„Cílem je zjistit, jaká opatření by se podle respondentů mohla na úrovni EU přijmout, aby občané dokázali snadno rozpoznat spolehlivé a ověřené informace a uměli se lépe vypořádat s nástrahami digitální éry,“ uvedla Komise.

Experti vypracují protiopatření

EK také buduje expertní skupinu. V té budou zastoupeni akademici, zástupci webových platforem, zpravodajských médií a občanské společnosti, kteří mají pomoci s vypracováním protiopatření.

Podle místopředsedy komise pro jednotný digitální trh Andruse Ansipa je třeba nalézt rovnováhu mezi svobodou projevu, pluralitou sdělovacích prostředků a právem občanů na přístup k různorodým a spolehlivým informacím.

„Do řešení této problematiky by se měly zapojit všechny zainteresované subjekty, mimo jiné online platformy a zpravodajská média,“ uvedl Ansip.

Evropský parlament v červnu 2017 přijal usnesení. Evropskou komisi vyzval, aby provedla důkladnou analýzu současné situace a právního rámce z hlediska falešných zpráv a aby ověřila, jak by bylo možné šíření nepravdivého obsahu omezit legislativně.

(pel)