The Daily Sceptic: Předpovědi globálního Thermagedonu nejsou vědecky věrohodné. (Ilustrační foto).

V dalším článku se mezinárodní deník The Daily Sceptic kriticky vrací k alarmujícím predikcím, jež předpovídají, že k zásadním a – jak jinak, nevratným – klimatickým změnám na planetě Zemi dojde již v několika nejbližších letech. Překlad článku zveřejňujeme s laskavým souhlasem tohoto „skeptického“ média.

BBC v nedávné době opět zveřejnila „důvěrně známou“ predikci, že náš „přehřívající se“ svět v příštích pěti letech překročí práh 1,5 °C, což znamená, že průměrné globální teploty budou o 1,5 °C vyšší, než ve druhé polovině 19. století.

Jenže ve stejnou dobu loňského roku reportér BBC, McGrath informoval, že existuje šance 50 ku 50, že svět dosáhne prahu 1,5 °C „v příštích pěti letech“. A ještě rok předtím vědecký redaktor BBC David Shukman oznámil, že je pravděpodobné, že klíčový „globální teplotní limit“ 1,5 °C bude prolomen – ano, uhodli jste – „v jednom z příštích pěti let“.

Alarmistická píseň

Ale možná vás nepřekvapí, když se dozvíte, že tato konkrétní alarmistická píseň existuje ještě déle. Na začátku roku 2019 deník Guardian uvedl, že „do pěti let“ by globální teploty mohly dočasně vystoupat o 1,5 °C nad úroveň 19. století. Guardian také uvedl, že britská meteorologická služba považuje předchozí výsledky desetiletých predikcí za přesné.

Tyto modely na jednu dekádu slouží k vytváření předpovědí na dobu mezi krátkodobými předpověďmi počasí a dlouhodobými klimatickými modely. A Meteorologický úřad již v roce 2017 uvedl, že existuje 39% šance oteplení o1,5 °C během – uhodli jste – příštích pěti let.

Ve všech těchto příbězích chybí přiznání, že hranice 1,5 °C nemá žádný vědecký základ a je jen politickým výmyslem navrženým tak, aby urychlil zavedení bezemisní ekonomiky. Náznaky, že planeta narazí na „body zvratu“ při oteplení o 1,5 °C, jsou pseudovědecké vyvolávání strachu produkované klimatickými modely živenými nepravděpodobnými klimatickými daty.Jak jsme uvedli v předešlých článcích, nedávno zveřejněná zpráva Clintel Foundation – „The Frozen Climate Views of the IPCC“ (Zamrzlé klimatické názory IPCC) – ukázala, že zhruba polovina práce, kterou vyprodukovaly IPCC a širší vědecká komunita, je zkorumpována začleněním předpovědí oteplení až o 5 °C během následujících 80 let.

Je férové říci, že téměř nikdo nyní nevěří, že tyto předpovědi jsou alespoň vzdáleně věrohodné.

Problém Thermagedonu

Dalším velkým problémem při propagaci Thermogedonu je to, že globálnímu oteplování už před 25 lety poněkud došel dech. Vrchol malého teplotního skoku započal roku 1980 a skončil v roce 1998. Od té doby až do dnes zůstává globální teplota na podobné úrovni.

Dvě nepohodlně dlouhé pauzy v růstu teplot během tohoto století jsou odděleny malými nárůsty teplot způsobenými velmi silným jevem El Nino kolem roku 2016.

Samozřejmě, že nějakou roli hraje vliv spalování fosilních paliv na globální klima. Ale zdá se, že potřebujete především živou představivost a dobře vytrénovaný klimatický model, abyste mohl tvrdit, že vidíte jasný důkaz.

Lze s úspěchem argumentovat, že měřiči povrchových teplot udělali vše, co bylo v jejich silách, aby překlenuli období stagnace teplot pomocí velkých retrospektivních přírůstků oteplování, špatným umístěním měřicích zařízení – letištní dráhy jsou zřejmou příčinou obav – a velkými nárůsty z rostoucích městských tepelných ostrovů.

Přesto však existuje pocit, že trik s rostoucí teplotou přestává zabírat, pokud se neobjeví další teplotní výkyv.

Současná pauza v lineárním vzestupu teplot, která je stará asi devět let, by mohla být přerušena díky dalšímu cyklu El Niňo, který se pravděpodobně objeví v Tichém oceánu v několika příštích měsících.Alarmisté a jejich poslové jsou ale myšlenkově rozpolceni, jak se s tím správně vypřádat. Environmentální reportér BBC, M. McGrath uvádí, že šance na pohyb teplot rostou „kvůli emisím z lidské činnosti a změně vzorců počasí, které se očekávají letos v létě“.

El Nino, který přenáší obrovské množství tepelné energie po celé planetě, je samozřejmě přirozená, opakující se událost. Odstranění otravné pauzy nerostoucích teplot bude, stejně jako v roce 2016, vítané. Ale přílišná pozornost jevu El Niňo bude naznačovat, že pohyb teploty je z velké části produktem přírodních vlivů.

To samozřejmě otevírá Pandořinu skříňku, která byla pevně uzavřena pokrokovou vědeckou komunitou, pokud jde o důležitou roli, kterou hrají přírodní vlivy.

Na straně 59 své poslední šesté hodnotící zprávy IPCC uvádí „nejlepší odhad“ oteplování od let 1850-1900 na +1,06°C. Dále zpráva Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) přisuzuje interval změn teplot –0,1 °C až +0,1 °C přirozeným příčinám – jinými slovy, jde o faktickou nulu.

Tvrzení, že veškeré oteplování za posledních 120 let je způsobeno aktivitami lidí, je neúnavně propagováno jako Písmo svaté. Ale je přece zvláštní tvrdit, že všechny změny klimatu před 20. stoletím byly způsobeny přírodními vlivy a od tohoto data přestaly hrát přírodní vlivy roli jakoukoliv významnou roli.Existuje mnoho vědců, kteří zpochybňují, že klimatický termostat řídí pouze lidé. Výměny tepla z tropů na póly, oceánské proudy nestejného trvání a velikosti, měnící se množství tepla ze Slunce, to vše funguje chaotickým nelineárním způsobem, který dělá modelování klimatu do značné míry neplodnou, i když politicky nezbytnou aktivitou.

Teplotní ochlazování

Nedávná zjištění šesti špičkových vědců naznačila, že severní polokoule může vstoupit do fáze teplotního ochlazování až do roku 2050 s poklesem až o 0,3 °C. Vědci vedení Nour-Eddine Omranim z norského Bjerknes Centre for Climate Research říkají, že Severoatlantická multidekádová oscilace (AMO) – což je důležitý proud, který pumpuje teplejší vodu do Arktidy –  slábne, což vede k ochlazování oblasti severního Atlantiku a nižším teplotám, jak bylo pozorováno v období let 1950 až 1970.

Zdá se, že důkazy z pozorování propůjčují určitou důvěryhodnost závěrům těchto vědců, kteří staví AMO k příčinám výkyvů krátkodobého počasí a změn dlouhodobějšího klimatu v Arktidě. V posledních několika letech se rozsah letního arktického mořského ledu mírně zotavil, zatímco rozsáhlý grónský ledový příkrov v loňském roce se mohl v rámci rozumné chyby měření zvětšit.Zdroj: 1.5°C Temperature Disaster’ Story Makes its Annual Media Appearance

(Mezititulky doplněny redakcí BYZNYS NOVIN)The Daily Sceptic je internetové médium založené britským komentátorem Toby Youngem. Podle vlastního vyjádření se zaměřuje na skeptické články nespokojených novinářů a akademiků – včetně občanských novinářů a nezávislých vědců – o řadě veřejných politik, které jsou údajně založeny na vědě, datech nebo důkazech, kde je „věda“ uváděna jako zdroj nenapadnutelné autority, ale které se často zdají být zakořeněny ve skryté politické agendě.

Jeho cílem je čelit ´nové mocné třídě vládních vědců a úředníků v oblasti veřejného zdraví – stejně jako jejich kolegů na univerzitách, grantových trustech, velkých mezinárodních charitativních organizacích, Silicon Valley a farmaceutickém průmyslu – která se objevila jako druh sekulárního kněžství během pandemie, poskytující nejen „vědecké“ rady, ale také morální vedení´, charakterizoval The Daily Sceptic své zaměření.VÍCE O TÉMATU ČTĚTE ZDE:

TDS: Velká část alarmistické literatury o klimatu je zkreslena nepravděpodobnými daty

IPCC přiznal: Mnoho pesimistických klimatických předpovědí má „nízkou pravděpodobnost“

Světová meteorologická organizace WMO varovala před extrémním počasím a vedry

Světoví meteorologové vydali zprávu: Ledovce prý rychle tají a nejdou již zachránit

V ČR podle studie ČEPS bude v roce 2040 chybět 2,7 TWh elektřiny. Výpadky začnou už 2030

Skleníkové plyny neovlivňují klima na Zemi, dokázali američtí vědci v průlomové studii

Europoslanci schválili klimatický zákon. Emise musí do roku 2030 klesnout o 55 %

Konzervativní institut se tentokrát zaměřil na debatu o klimatické změně a energetice

Klimatický zákon má zelenou už i od členských států EU. Česko považuje cíl Bruselu za nereálný

The Daily Sceptic: Mantra klimatické změny změnila žurnalistiku na narativní psaní

KLIMATICKÉ NOVINY