The Daily Sceptic: Velká část alarmující vědecké literatury o klimatu je zkreslena nepravděpodobnými daty. (Ilustrační foto)

V dalším článku se deník The Daily Sceptic vrací ke zprávě nadace Climate Intelligence (CLINTEL), ve které hodnotí věrohodnost poslední zprávy Mezivládního panelu o klimatu IPCC. Velká část alarmistické vědecké literatury o klimatu, která propaguje kolektivistický politický projekt Net Zero, je spolu s mnoha katastrofickými scénáři propagovanými Mezivládním panelem pro změnu klimatu (IPCC) zkreslena nepravděpodobnými daty, kterým téměř nikdo nevěří.

Tento ohromující závěr vyplývá z nedávné rozsáhlé studie nadací CLINTEL. Tato kritická studie závěrů IPCC identifikovala rozsáhlé používání výstupů předpovídajících nereálné teplotní vzestupy o 4 až 5°C za méně než 80 let.

CLINTEL upozorňuje, že IPCC rozsáhle využívá dva scénáře předpokládaných globálních sociálně-ekonomických změn do roku 2100, které jsou „zcela mimo realitu“ a následně výsledky těchto předpovědí široce komentuje ve svých zprávách.

Tyto scénáře nazvané SSP5-8.5 a SSP3-7.0 uvádějí nepodložená tvrzení o masivním vzestupu teploty, která dokonce sám IPCC označuje za „velmi nepravděpodobné“.

Jak jsme upozornili v minulém článku, přiznání o velmi nízké pravděpodobnosti těchto extrémních scénářů je dokonale pohřbeno v textu nedávno zveřejněné Šesté hodnotící zprávy IPCC (AR6) a není vůbec zmíněno v široce distribuovaném Souhrnu pro tvůrce politiky (SPM).

Není divu, že se tak doslova každý týden objevují nové a nové články, které využívají tyto extrémní scénáře k vytváření senzačních titulků.

Bloomberg nedávno zkoumal, jak často se jednotlivé scénáře objevují v publikacích dostupných na Google Scholar.Jak ukazuje graf výše, nejextrémnější scénář je ve vědecké literatuře o klimatu nejpopulárnější. V tomto smyslu by člověk mohl dospět k závěru, že IPCC prostě plní svou úlohu vyhodnocování a komentování vědecké literatury.

Avšak spíše lze říci, že IPCC si vybírá své oblíbené autory a ignoruje vědu, která je v rozporu se „správným“ politickým narativem. Jinými slovy, sám si známkuje výsledky své práce.

Jedním z výsledků tohoto přístupu pak je, že mnoho panických článků o klimatu, které se objevují v mediích, je založeno na neadekvátním nadužívání těchto extrémních scénářů. Například před dvěma měsíci BBC přinesla zprávu (zcela nekriticky převzatou i českými médii) tvrdící, že podmořské proudy v Antarktickém oceánu (známý též jako Jižní oceán, pozn. redakce) míří k zániku.

K tomu, aby se čtenáři novin řádně klimaticky vystresovali, byla dokonce využita zmínka o katastrofickém klimatickém filmu Den poté (The Day After Tomorrow) z roku 2004. Článek přitom vycházel z práce vědců, kteří tvrdili, že rychlé tání ledu způsobuje dramatické zpomalení hlubokých oceánských proudů.

Ve skutečnosti se celkový antarktický ledový příkrov za posledních 70 let téměř nezměnil.

Není proto překvapením, že tvrzení vědců nevycházela z nějakých reálných měření, ale z počítačových modelů napájených daty scénáře RCP8.5, což je fakt, který už v absurdním příběhu BBC taktně upozadila.

Teoretická vědecká studie založená na nepravděpodobných datech a její popularizace v médiích ilustruje, jak se celý systém klimatické hysterie udržuje v chodu.

„Pokud významní lídři stále používají tento scénář a agentury stále financují výzkum založený na něm, používání tohoto přehnaného scénáře bude pokračovat ještě mnoho let,“ uvádí zpráva CLINTEL.

Jak je možné, že se takový extrémní scénář stal tak dominantním v literatuře a zprávách IPCC? Profesoři Justin Ritchie a Roger Pielke Jr. poskytují užitečný náklad ve svém článku v časopise „Issues in Science and Technology“ nazvaném „Jak klimatické scénáře ztratily kontakt s realitou“.

Argumentují tím, že „selhání zpětné vazby v klimatických vědách omezilo schopnost vědců poskytovat realistické pohledy na naši kolektivní budoucnost“.

Jejich závěr je pak jednoznačný: „Pokračující zneužívání scénářů v klimatickém výzkumu se rozmohlo natolik, že ho považujeme za jedno z nejvýznamnějších selhání vědecké integrity v začínajícím 21. století. Je nutná změna kurzu.“Zdroj: „The Implausible Temperature Assumptions That Corrupt Climate Science and Journalism“


Zpráva CLINTEL „The Frozen Climate Views of the IPCC“ je dostupná zde:

https://clintel.org/thorough-analysis-by-clintel-shows-serious-errors-in-latest-ipcc-report/The Daily Sceptic je internetové médium založené britským komentátorem Toby Youngem. Podle vlastního vyjádření se zaměřuje na skeptické články nespokojených novinářů a akademiků – včetně občanských novinářů a nezávislých vědců – o řadě veřejných politik, které jsou údajně založeny na vědě, datech nebo důkazech, kde je „věda“ uváděna jako zdroj nenapadnutelné autority, ale které se často zdají být zakořeněny ve skryté politické agendě.

Jeho cílem je čelit ´nové mocné třídě vládních vědců a úředníků v oblasti veřejného zdraví – stejně jako jejich kolegů na univerzitách, grantových trustech, velkých mezinárodních charitativních organizacích, Silicon Valley a farmaceutickém průmyslu – která se objevila jako druh sekulárního kněžství během pandemie, poskytující nejen „vědecké“ rady, ale také morální vedení´, charakterizoval The Daily Sceptic své zaměření.VÍCE O TÉMATU ČTĚTE ZDE:

IPCC přiznal: Mnoho pesimistických klimatických předpovědí má „nízkou pravděpodobnost“

Světová meteorologická organizace WMO varovala před extrémním počasím a vedry

Světoví meteorologové vydali zprávu: Ledovce prý rychle tají a nejdou již zachránit

V ČR podle studie ČEPS bude v roce 2040 chybět 2,7 TWh elektřiny. Výpadky začnou už 2030

Skleníkové plyny neovlivňují klima na Zemi, dokázali američtí vědci v průlomové studii

Europoslanci schválili klimatický zákon. Emise musí do roku 2030 klesnout o 55 %

Konzervativní institut se tentokrát zaměřil na debatu o klimatické změně a energetice

Klimatický zákon má zelenou už i od členských států EU. Česko považuje cíl Bruselu za nereálný

The Daily Sceptic: Mantra klimatické změny změnila žurnalistiku na narativní psaní

KLIMATICKÉ NOVINY