Česko v Evropské unii čeká další Bílá hora, varoval Klausův kancléř Jiří Weigel v komentáři. EU přirovnal k Titaniku a jako jediné řešení vidí rozdělení na východ a západ. (Ilustrační foto: Redakční koláž)

Česko v Evropské unii (EU) čeká další Bílá hora, varoval Klausův kancléř Jiří Weigel v komentáři pro Novinky.cz. EU přirovnal k potápějícímu se Titaniku. Jako jediné řešení vidí rozdělení Evropy na východ a západ. 

Weigl míní, že Západ EU ovládající Brusel a všechny evropské struktury zcela podlehl fantasmagorické progresivistické ideologii a není vůbec ochoten o ní diskutovat, ale naopak ji chce na sílu vnutit všem bez ohledu na jejich názory.

„Hrozí nám něco silně připomínajícího Bílou horu a po ní následující oktrojované Obnovené zřízení zemské, tj. netolerantní cizí nadvláda, vnucený ideologický monopol, perzekuce nesouhlasících, odnárodňování a znevolňování,“ napsal.

Bitva na Bílé hoře se odehrála v roce 1620, kdy následovalo 300 let poroby našeho území rakouskými Habsburky.

Progresivistická antihumánní pseudozáchrana planety se podle Weigla bez podobných kroků a potlačení nesouhlasu silou nemůže obejít.

V komentáři načrtl několik možných scénářů. Podrobení a spoléhání se na to, že „to zase nějak přežijeme“. Weigl však zároveň připustil, že tato taktika nemusí v dnešním světě vyjít.

Další možnou reakcí je boj v rámci EU, což však Weigl považuje za nerealistické – protože přesvědčit Brusel a západ EU o nutnosti změny současné politiky nemá šanci.

Možností je také vystoupit individuálně, ale ani to Klausův kancléř nevidí jako reálné.

Poslední variantou, kterou Weigl navrhl, je spolu s ostatními nespokojenými respektovat rozložení sil a dohodnout rozdělení celku, jehož směřování ČR nevyhovuje, s tím, že bude zachováno maximum pozitivního ze společné minulosti.

„Respektujme, že se chtějí zříci konzumu, létání a osobní dopravy, požívání masa, plození dětí a dalších životních radostí. Smiřme se s tím, že místo rodiny u nich zaujme polyamorie a manželství pro všechny. Dopřejme našim západním přátelům požitky z konání dobrých skutků při otevření hranic a pečování o všechny, kteří k nim ze světa zamíří za snazším životem,“ napsal.

„Umožněme jim žít v multikulturní poislámštělé společnosti se svobodnou volbou pohlaví a totální rovností všech myslitelných minorit, chráněných dohledem inkviziční politické korektnosti. Dopřejme jim získat vlastní zkušenost s omezením občanských práv a svobod a jedinou povolenou ideologií,“ pokračoval.

Zároveň však apeloval na to, aby také Brusel respektoval – že ČR, Slovensko, Polsko a Maďarsko (visegrádská čtyřka) – v takové společnosti žít nechtějí s tím, že při vstupu do EU nebyly tyto cíle ani nastíněny.

„Snažme se hrozícímu konfliktu a zničení evropské spolupráce zabránit racionálně – rozdělme dnešní EU s respektem k tomu druhému a uchovejme maximum dobrého, co nás spojuje. Pouze tak se nám podaří překonat dnešní pnutí, které hrozí zničit celou současnou vratkou evropskou konstrukci. My Češi a Slováci k tomu můžeme mít co podstatného říci. Podobným krokem jsme předešli závažným hrozbám po pádu komunismu,“ uvedl.

„Setrvávat na Titaniku i po srážce s ledovcem se, jak víme, nikomu nevyplatilo. Evropská komise takový ledovec do cesty EU sama staví. Pokusme se z lodi, kterou nemůžeme zastavit, dostat za každou cenu, záleží-li nám na budoucnosti našich dětí. Planeta to přežije,“ uzavřel. (pel)