Zahraniční dluh Česka loni klesl téměř o 15 miliard a činil 4,355 bilionu korun.

Zahraniční dluh České republiky se snížil o 14,8 miliard korun. Ke konci roku 2018 činil 4,355 bilionu korun. Představoval tak 81,9 procenta českého hrubého domácího produktu (HDP). Vyplynulo to z dat zveřejněných Českou národní bankou (ČNB).

Na soukromý sektor připadá celkem 73 procent zahraničního dluhu.

Zbývajících 27 procent představují závazky veřejného sektoru, tedy vládních úřadů, firem s většinovou účastí státu a dluhy garantované vládou.

„Stav zahraničních závazků u vládního sektoru poklesl v návaznosti na snížení objemu dluhopisů v držbě nerezidentů a splácení dříve přijatých finančních úvěrů,” uvedla ČNB.

Za samotné čtvrté čtvrtletí stoupl o 16,2 miliardy korun.

(pel)