Stát za dostavbu dálnice D11 zaplatí dalších 150 milionů korun.

Stavba dálnice D11 se prodraží. Stát si bude muset za dostavbu připlatit dalších 148 milionů korun. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) podepsalo se společnostmi Eurovia, Metrostav a Swietelsky dodatek ke smlouvě na dostavbu. 

Sdružení stavebních firem v čele se společností Eurovia CS v lednu 2019 odstoupilo od smlouvy s ŘSD. Firmy si stěžovaly na to, že jim ŘSD řádně nepředalo stanoviště a požadovaly za stavbu také více peněz. Poté se společnosti dohodly s ŘSD, že uzavřou dodatek ke smlouvě.

Stavební společnosti současně daly najevo, že kvůli zdržení vypršela jejich cenová nabídka, a požadovali víc peněz. Tvrdí, že za více než rok a čtvrt od podání jejich nabídky vzrostly ceny vstupů ve stavebnictví v průměru o 14,5 procenta, což vedlo k obecnému růstu cen stavebních prací na úrovni přibližně 6 procent.

Původní vysoutěžená cena byla 2,594 miliardy korun bez DPH .Firmy dostanou navíc 148,63 milionu korun bez DPH a obě strany by tak měly vzít zpět své odstoupení od smlouvy.

Eurovia náklady navíc vyčíslila na zhruba 200 milionů korun, přičemž do částky zahrnula náklady na uvedení území do potřebného stavu a zvýšené ceny vstupů stavebních prací.

Termín uvedení dálnice do provozu dodatek zkrátil o jeden měsíc na 43 měsíců. Protože za datum zahájení stavby se bere 5. říjen 2018, měla by být dálnice uvedena do provozu do 5. května 2022. Termín úplného dokončení díla dodatek zkrátit také o jeden měsíc na 55 měsíců, tedy do 5. května 2023.

ŘSD stavbu slavnostně zahájilo 2. října 2018, ale vlastní stavba dosud nezačala. Z trasy dálnice D11 nyní běží výstavba sedmikilometrového úseku ze Smiřic do Jaroměře, který má být hotov do konce roku 2021. Úsek staví sdružení společností Porr a Porr Bau za 1,5 miliardy korun bez DPH.

(pel)