Tvrdý brexit by podle českého ministerstva financí srazil růst HDP ekonomiky ČR pod 2 procenta.

Česká ekonomika by v případě odchodu Velké Británie z EU bez dohody o brexitu stoupla v letošním roce o méně než dvě procenta. Brexit bez dohody by tak snížil růst HDP tuzemské ekonomiky o 0,6 až 0,8 procentního bodu. Vyplynulo to z nové makroekonomické prognózy ministerstva financí ČR. Bez vlivu dopadů brexitu ministerstvo předpokládá na rok 2019 růst ekonomiky ČR o 2,5 procenta. 

„Snížení tempa růstu HDP ČR by bylo spíše jednorázovou a dočasnou záležitostí. Ve středním horizontu by návratu růstové dynamiky hospodářství pomáhalo přizpůsobení měnového kurzu a přesun poptávky z importu k domácí produkci,“ uvádí dokument ministerstva.

„V dlouhém horizontu by však na nabídkové straně ekonomiky mohly zůstat ztráty plynoucí z vyšší uzavřenosti ekonomiky,“ píše se v něm dále.

Zároveň by podle úřadu významnou roli sehrála schopnost firem z ČR a zbytku EU navázat nové obchodní vztahy.

Výpočty MF vycházejí z konzervativních odhadů, podle kterých by růst ekonomiky Velké Británie v případě brexitu bez dohody zpomalil letos o pět procentních bodů, což by představovalo celkový pokles britské ekonomiky téměř o čtyři procenta.

„V případě výrazného poklesu britské ekonomiky by propad růstu českého HDP mohl přesáhnout jeden procentní bod,“ uvedl resort financí.

České ministerstvo financí dále varovalo, že brexit bez dohody by mohl mít dopad na rozpočet EU na roky 2014 až 2020 v podobě poklesu příjmů.

„Vzhledem k problematickému zásahu do již probíhající finanční perspektivy je možné očekávat, že by případný výpadek příjmů v rozpočtu EU byl minimálně z části nahrazen zvýšením příspěvků jednotlivých států EU27. To by pro ČR mohlo znamenat zvýšení příspěvku až o tři miliardy korun ročně,“ tvrdí úřad.

Ministerstvo financí vycházelo z toho, že při brexitu bez dohody by byla na vzájemný obchod uvalena cla.

„Efektivní celní sazba na vývoz zboží do Spojeného království by pro ČR činila 3,24 procenta a pro eurozónu 4,90 procenta. Zboží vyvážené ze Spojeného království do EU by bylo zatíženo efektivní celní sazbou ve výši 4,45 procenta,“ uvedlo MF.

Úřad upozornil, že sazby jsou pro jednotlivé komodity stejné a rozdíly v sazbách vyplývají z odlišné struktury zahraničního obchodu.

Dohodu o odchodu Velké Británie z EU odmítla britská dolní sněmovna. Britská vláda chce nyní zpracovat návrhy řešení sporu kolem režimu na hranici mezi Irskem a Severním Irskem po brexitu a pak je předloží Evropské unii.

Brusel však dojednanou dohodu o brexitu odmítá znovu otevírat. Velká Británie má oficiálně vystoupit z EU 29. března. (sfr)