Piráti tvrdí, že Andrej Babiš v rozporu se zákonem nadále vlastní Agrofert.

Premiér Andrej Babiš (ANO) stále ovládá společnost Agrofert. Vyplynulo to z právních analýz, které si nechali vypracovat Piráti. Babišova firma by tak podle Pirátů měla vrátit neoprávněně získané dotace a peníze za zakázky.

Andrej Babiš v únoru 2017 ještě jako ministr financí vložil akcie svých firem Agrofert a SynBiol do dvou svěřenských fondů, aby tím vyhověl zákonu o střetu zájmů.

Piráti se ve svých závěrech odkazují mimo jiné na zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní, podle kterého se za ovládající osobu považuje zakladatel svěřenského fondu, ale i obmyšlený, tedy osoba, v jejíž prospěch má být ze strany fondu plněno.

Piráti kvůli definici ovládající osoby oslovili i zahraniční experty, například úřad spravující švédský obchodní rejstřík či polskou advokátní kancelář.

„Zjištění směřují k jedinému – Andrej Babiš byl a stále je ovládající osobou ve vztahu ke společnosti Agrofert,“ informovala Česká pirátská strana.

Dotace podle Pirátů dostávají společnosti z koncernu Agrofert neoprávněně.

„Neboť byl porušen zákon o střetu zájmů tím, že Andrej Babiš je nadále ovládající osobou holdingu a současně i vládním činitelem,“ vysvětlil protikorupční analytik Janusz Konieczny.

Babiš by si měl podle Pirátů zvolit, zda bude dál ovládat Agrofert a dosahovat na „obrovské dotační sumy“, nebo dá přednost svým funkcím ve vrcholné politice.

Akcie Agrofertu jsou podle mluvčího firmy Karla Hanzelky v majetku, který tvoří svěřenské fondy, jež jsou spravovány svěřenskými správci.

„Vzhledem k tomu, že pan Babiš nemá žádná práva ovlivňovat činnost těchto správců, nemá též právo jakkoli ovlivňovat výkon akcionářských práv spojených s akciemi společnosti,“ podotkl Hanzelka.(sfr)