Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) bude muset zaplatit pokutu 8,5 milionu korun. Potvrdil to krajský soud v Brně. Sankci na DPP uvalil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) kvůli chybám při zadávání zakázky na dostavbu trasy metra A. Dopravní podnik v zakázce za 27,1 miliardy korun nestanovil transparentně způsob hodnocení nabídek u kritéria na plán organizace výstavby.

DPP podle ÚOHS neuvedl dostatečně upřesňující údaje tak, aby byl předem znám způsob hodnocení podle zmíněného dílčího hodnotícího kritéria. Firmy neměly konkrétní, přesnou a srozumitelnou informaci, které řešení bude považováno za nejvhodnější.

Hodnotící kritéria jsou podle antimonopolního úřadu klíčovou částí zadávací dokumentace. Jejich prostřednictvím se hodnotí nabídky firem. Musejí proto být přesně specifikována, transparentně stanovena a na základě toho zpětně přezkoumatelná.

„Podle kritérií hodnocení definovaných v zadání veřejné zakázky probíhá hodnocení nabídek, jež je jednou z nejdůležitějších fází celého procesu zadávání veřejných zakázek a má bezprostřední vliv na výběr nejvhodnější nabídky,” uvedl už dříve předseda ÚOHS Petr Rafaj.

Na problémy s dostavbou metra A poukázal i Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Kritizoval to, že na základě legislativy nemohl plně prověřit účelnost a hospodárnost využití finančních prostředků.

Tendr vyhrálo sdružení metro V. A (Dejvická-Motol) tvořené společnostmi Metrostav a Hochtief CZ. Nový úsek se čtyřmi stanicemi na trase A pražského metra byl zprovozněn v dubnu 2015.

(jaz)