Ceny výrobců v Česku se v říjnu 2022 dál meziročně zvyšovaly. (Ilustrační foto: Redakční koláž)

Ceny výrobců v Česku se v říjnu 2022 dál meziročně zvyšovaly. Nejvíce opět stouply ceny zemědělských výrobců, a to o 27,1 procenta. Ceny průmyslových výrobců vzrostly meziročně o 24,1 procenta.

Vyplynulo to z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ).

„V říjnu ceny všech výrobců zpomalily meziroční růst. Ceny zemědělských výrobců se meziročně zvýšily o více než 27 procent a ceny průmyslových výrobců o více než 24 procent. Ceny stavebních prací meziročně vzrostly dle odhadů o 12 procent a ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 6,3 procenta,“ uvedl Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.

Ceny zemědělských výrobců se meziměsíčně snížily o 3 procenta. Klesly ceny ovoce o 11,4 procenta, brambor o 7,7 procenta, čerstvé zeleniny o 5,4 procenta, olejnin o 2,9 procenta a skotu o 0,4 procenta.

Zvýšily se ceny vajec o 10,6 procenta, jatečných prasat o 3,4 procenta, mléka o 3,1 procenta a obilovin o 2,4 procenta.

Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 27,1 procenta. V rostlinné výrobě ceny vzrostly o 23,6 procenta. Vyšší byly ceny obilovin o 49,3 procenta, brambor o 26,7 procenta, olejnin o 24,6 procenta a čerstvé zeleniny o 19,9 procenta.

Ceny ovoce klesly o 10,1 procenta. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 35,4 procenta. Vzrostly ceny jatečných prasat o 52,4 procenta, vajec o 42,1 procenta, mléka o 34,6 procenta, drůbeže o 28,6 procenta a  skotu o 24,1 procenta.

Meziměsíčně ceny průmyslových výrobců vzrostly o 0,6 procenta. Zvýšily se zejména ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku vzrostly o 2,2 procenta, z toho ostatních potravinářských výrobků o 7,7 procenta.

Vzrostly ceny těžby a dobývání o 2,2 procenta a dřeva, papíru a tisku o 1,5 procenta. Ceny v odvětví elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu klesly o 2,8 procenta, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 3,9 procenta (zejména v důsledku odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje od 1. 10. 2022).

Ceny průmyslových výrobců meziročně vzrostly o 24,1 procenta.

Vyšší byly ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu se zvýšily o 56,8 procenta, chemických látek a výrobků o 26,9 procenta, těžby a dobývání o 24,5 procenta a pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků o 21 procent.

Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku vzrostly o 25,8 procenta, z toho ceny mlýnských a škrobárenských výrobků o 57 procent. Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin byly vyšší zejména ceny energií o 49,3 procenta a zboží krátkodobé spotřeby o 23 procent. Ceny průmyslových výrobců bez energií se meziročně zvýšily o 15,7 procenta.

Ceny stavebních prací se meziměsíčně dle odhadů zvýšily o 0,3 procenta, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví o 0,2 procenta. Ceny stavebních prací se meziročně dle odhadů zvýšily o 12 procent. Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 17,6 procenta. (pel)