Členské státy EU by mohly platit pokuty za pomalé a nedostatečné snižování emisí. (Ilustrační foto)

Evropská unie (EU) potřebuje přísnější pravidla a finanční sankce, aby zajistila, že každá země sníží emise skleníkových plynů natolik, aby splnila své klimatické cíle. Požaduje to předkladatelka návrhu na zpřísnění klimatických cílů Unie v Evropském parlamentu Jessica Polfjardová, která za porušení navrhuje tvrdé pokuty. 

„Evropa nebude schopna dosáhnout našich klimatických cílů, pokud k tomu nepřispěje každý členský stát,“ uvedla švédská zákonodárkyně Jessica Polfjardová, hlavní vyjednavačka tohoto návrhu v europarlamentu, která zároveň navrhuje i nastavení pokut.

Takzvaná Evropská zelená dohoda má za cíl snížit do roku 2030 emise oxidů uhlíku alespoň o 55 procent proti hodnotám z roku 1990.

Podle klimatického zákona bude muset EU do roku 2050 vypouštět jen tolik emisí, kolik je schopna vyvážit ekologickými opatřeními.

Součástí tohoto cíle je i zpřísnění emisních cílů pro jednotlivé členské země, které Brusel pro každou zemi představil loni v létě v rámci nyní projednávaného návrhu.

Exekutiva navíc bude moci rozhodovat o úpravách krátkodobých klimatických cílů, a to i přes odpor členských států nebo europarlamentu.

První návrh pozměňovacích návrhů Evropského parlamentu stanovuje, že do roku 2026 by Komise měla pro každý členský stát stanovit trajektorii pro dosažení svého emisního cíle, aby Unie nakonec dosáhla čistých nulových emisí do roku 2050. Komise poté navrhne zákony k dosažení těchto cílů.

Země, které nedosáhnou svých emisních cílů, budou muset dle zpřísňujícího návrhu Polfjardové předložit EU plán opatření. Švédská politička upozornila, že ne všechny země si stanovily dostatečné cíle.

Některé členské státy EU, včetně například Polska a Bulharska, si nestanovily národní cíle pro nulové čisté emise. Jiné země, kupříkladu Německo či Švédsko, naopak usilují o dosažení čisté nulové bilance emisí, a to dokonce několik let před stanoveným termínem v roce 2050.

Polfjardová rovněž navrhla finanční sankce pro země, které své emisní cíle nesplní. Za každou tunu oxidu uhličitého, kterou země vypustí nad svůj cíl, by jí hrozil poplatek ve výši 1,25násobku průměrné ceny emisí oxidu uhličitého v EU za poslední 3 roky.

Evropský parlament chce své pozměňovací návrhy dokončit do léta letošního roku. Poté musí o konečných pravidlech jednat se všemi 27 členskými státy EU. (pel)