Výběr DPH v ČR se v prvním čtvrtletí roku 2019 propadl poprvé od roku 2015.

Výběr DPH v Česku meziročně poklesl o 151 milionů Kč. Stát za 1. čtvrtletí roku 2019  na DPH vybral 92 494 milionů Kč. Vloni to ke stejnému datu bylo 92 645 milionů Kč. Na dani z příjmu právnických osob stát vybral o 1,4 miliardy více, celkem 40,5 miliardy korun. Vyplynulo to z dat zveřejněných Finanční správou.

Výrazně více stát vybral i na daních z příjmu fyzických osob. U příjmové daně ze závislé činnosti se za 1. čtvrtletí vybralo 49 823 milionů Kč, což je o zhruba 5,5 miliardy Kč více, než za stejné období roku 2018.

U daně z příjmu osob podávajících přiznání stát vybral 8 195 milionů Kč, což meziročně představuje nárůst o zhruba 1,4 mld. Kč.

Výběr daně z přidané hodnoty naposled klesl v prvním čtvrtletí roku na konci března 2015. Tehdy se čtvrtletní výnos DPH propadl z 84,4 mld Kč (k 31. 3. 2014) na 72,3 mld. Kč (k 31. 3. 2015).

Od té doby výběr DPH za první čtvrtletí roku setrvale rostl až loňským 92,64 mld. Kč (k 29. 3. 2018).

Celkové příjmy státu z daní bez pojistného na sociální zabezpečení v prvním čtvrtletí stouply meziročně o 3,2 procenta, což představuje nárůst o 7,6 miliardy na 242,5 miliardy korun.

Ministerstvo vysvětluje

Ministerstvo financí k nižšímu výběru DPH uvedlo, že negativně inkaso ovlivnilo zavedení nižší sazby DPH na pravidelnou hromadnou dopravu.

Navíc se během ledna a února projevily jednorázové faktory jako byl nižší počet pracovních dní, nižší objem zadržovaných nadměrných odpočtů proti stejnému období minulého roku a jednorázová vyšší výplata nadměrných odpočtů v únoru.

DPH, daň z příjmu právnických osob i daň z příjmu fyzických osob patří mezi takzvané sdílené daně, jejichž výnosy putují do státního rozpočtu i do pokladen měst a krajů.

Na kraje připadá 8,92 procenta a na obce 23,58 procenta z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob a daně z příjmu fyzických osob.

Ze zprávy o plnění státního rozpočtu ke konci března vyplývá, že celostátní výběr spotřebních daní v ČR klesl meziročně ve čtvrtletí o 1,5 miliardy na 36,5 miliardy korun. Snížil se především výběr spotřební daně z tabákových výrobků a to kvůli zavedení nového typu značení tabákových výrobků, kdy se prodejci na konci roku 2018 předzásobili staršími tabákovými nálepkami. (sfr)