Český europoslanec Pavel Poc (ČSSD) vidí jako jedno z možných řešení klimatických změn na Zemi to, aby obyvatelé Evropy změnili své stravovací návyky.

Český europoslanec Pavel Poc (ČSSD) chce, aby obyvatelé Evropy změnili své stravovací návyky. Vidí to jako jedno z možných řešení klimatických změn na Zemi. Také podle europarlamentu mají zásadní význam pro snížení emisí skleníkových plynů v zemědělství změny ve stravovacích návycích, zejména „významné snížení spotřeby hospodářských zvířat“.

Ekonomická transformace hospodářství podle nich musí být spravedlivá, pak může vést i k růstu zaměstnanosti.

Český europoslanec Pavel Poc (ČSSD), který zasedá v europarlamentním Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI), vidí změnu stravovacích návyků jako jednu ze součástí klimatické strategie

„To se zatím děje velmi pomalu,“ dodal.

Kromě toho je podle něj důležitý přechod na elektřinu z obnovitelných zdrojů.

„Výroba energie je dnes zodpovědná za více než 75 procent emisí skleníkových plynů v EU,“ podotkl.

Plán EK hovoří v souvislosti s rokem 2050 o 80procentním pokrytí spotřeby elektrické energie obnovitelnými zdroji.

Evropský parlament by stejně jako ostatní strany pařížské klimatické dohody měla do příštího roku vyjasnit strategii pro naplnění dlouhodobých ekologických cílů. Komise proto v listopadu předložila dokument s názvem Čistá planeta pro všechny, ve kterém rozebírá osm scénářů vývoje k roku 2050.

Europoslanci mají za to, že EU se musí v nejbližších letech soustředit na „přímé snižování emisí a upřednostňovat akce směřující k zachování a rozšiřování přirozených propadů a rezervoárů uhlíku“.

Evropská komise v souvislosti s cílem pro rok 2050 nechce měnit závazky pro rok 2030. Europoslanci nicméně k jejich přehodnocení vyzývají. Cíl na snížení emisí skleníkových plynů o 40 procent proti úrovni z roku 1990 by podle jejich rezoluce měl být aktualizován na 55procentní redukci.

(pel)