Podle ministryně Maláčové Česko nepotřebuje reformu penzijního systému.

Reformu penzijního systému Česko nepotřebuje. Uvedla to ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) na sjezdu úřednických odborů. Podle Maláčová je nutná jen postupná adaptace penzijního systému aktuálním potřebám.

Řada odborných institucí i politiků přitom již řadu let volá po provedení zásadní reformy důchodového systému tak, aby byl tento systém i v budoucnosti schopen ufinancovat dostatečnou úroveň vyplácených penzí pro osoby v důchodovém věku, kterých bude postupně přibývat.

„Velkou reformu, která ze dne na den změní celý systém, nepotřebujeme. Také to v ČR neumíme dělat – koneckonců historie to potvrzuje. Co my ale potřebujeme, tak je průběžná, kontinuální adaptace celého systému, protože naše společnost se mění,“ prohlásila Maláčová.

„My bychom na to měli být schopni reagovat průběžně, nikoliv jednou za dlouhý časový úsek,“ dodala.

Podle ní průzkumy veřejného mínění potvrzují, že lidem v soustavě penzí nejvíc chybí „pocit spravedlnosti a nastavení systému“.

Na reformu důchodového systému se nezaměřuje ani nová „komise pro spravedlivé důchody“, která se poprvé sešla v únoru. Věnovat by se do konce volebního období měla řešení nižších penzí žen, možnosti dřívějšího důchodu pro lidi v náročných profesích, příjmům systému a nastavení vdovských a vdoveckých penzí.

Maláčová označila  důchody v ČR za „velice nízké“.

Starobní penzi pobírá kolem 2,41 milionu lidí. Loni na konci třetího čtvrtletí důchod v průměru činil 12.395 korun. Podle ministryně se po lednovém přidání dostal na zhruba 13.300 korun.

Medián – tedy částka, na kterou dosáhne polovina seniorů – činí 13.258 korun.

„Částka 13.300 korun není moje představa důstojného stáří. Zároveň přes milion seniorů – zejména seniorek – na ni nedosáhne. Je potřeba najít nějakou cílovou hranici, na které bude shoda napříč politickým spektrem,“ zdůraznila Maláčová. .

Podle Maláčové by o případném dalším posílení valorizace a navázání růstu penzí na celý růst mezd mohla důchodová komise diskutovat. Záměr by sice zvedl výrazně výdaje na důchody, ale současně by také lidem v penzi citelně přilepšil.

Ministerstvo práce pod vedením ČSSD takový návrh novely ale připravovat nebude.

„Nemáme pro to (pro prosazení) jako sociální demokraté teď partnera,“ dodala Maláčová.

Resort práce spočítal, že už s nynějším modelem valorizace a bez dalších změn by se systém penzí mohl propadnout do výrazného deficitu po nástupu do důchodu silné generace 70. let. Při schváleném zmrazení důchodového věku na 65 letech by schodek mohl v roce 2060 činit 3,4 procenta hrubého domácího produktu (HDP).

V částkách by tak výdaje převýšily příjmy asi o 172 miliard korun. Takzvaný náhradový poměr, tedy poměr průměrné penze k průměrnému výdělku, by postupně klesl asi na 36 procent. Nyní je těsně 40 procenty. (sfr)