Platy politiků mohou narůst od příštího roku až o 10 tisíc korun

Platy politiků mohou od přístího roku narůst až o deset tisíc korun. Vláda uchránila mzdy veřejných funkcionářů, soudců a státních zástupců sepsáním definice nepodnikatelské sféry, bez níž by platy nemohly vzrůst.

Sepsáním definice nepodnikatelské sféry končí téměř dva roky trvající souboj Českého statistického úřadu s vládou. Statistici loni údaj o výši mezd v této sféře kvůli novým evropským pravidlům nahradili údajem o průměrné mzdě v celém národním hospodářství, která je ale nižší. Do peněženek politiků, soudců a žalobců tak mohlo přistát od roku 2019 o tisíce korun méně.

Vláda si však postavila hlavu a přinutila statistiky, aby jen kvůli platům politiků dál nepodnikatelskou sféru sledovali.

Vybrala 17 typů právních forem, které poslouží jako etalon pro stanovení průměrné mzdy v této sféře. Jsou mezi nimi státní organizace, obce, kraje, školy, církve, politické strany, spolky, výzkumné ústavy či nadace.

Statistici tedy budou údaj sledovat kvůli 4500 veřejných funkcionářů a lidí v justici, jejichž příjem je hrazen ze státního rozpočtu.

Pro výpočet příjmů politiků se používá tzv. platová základna, která letos dosahuje 2,5násobku platu v nepodnikatelské sféře za předminulý rok. Příští rok to měl být 2,75násobek.

Letošní základní plat poslance a senátora činí 75 900 korun hrubého měsíčně a náhrady od 39 400 do 53 500 korun hrubého měsíčně. Pokud by se počítalo s loňským jen pětiprocentním růstem mezd v nepodnikatelské sféře, pak by se jejich základní plat příští rok mohl přiblížit devadesátitisícové hranici. Úměrně tomu by vzrostly i náhrady.

(jaz)