OPEN BUDGET INDEX zhodnotil Babišovo působení v čele ministerstva financí nelichotivě: průhlednost a otevřenost rozpočtu ČR podstatně klesla.

Transparentnost státního rozpočtu ČR v době, kdy v čele ministerstva financí stál Andrej Babiš, výrazně poklesla. Vyplynulo to z výzkumu Open Budget Index. V průzkumu transparentnosti rozpočtů v roce 2017 se ČR umístila na 25. místě. Průhlednější rozpočet než Česko měly například Gruzie, Mexiko, Filipíny či dokonce Jordánsko. Nejprůhlednější rozpočet na světě měl v roce 2017 Nový Zéland.

Za Novým Zélandem (89 bodů ze 100 možných) se na dalších místech v roce 2017 umístily Jihoafrická republika, Švédsko a Norsko.

Open Budget Index (Index otevřenosti rozpočtu) se považuje za jediný nezávislý nástroj na srovnávání transparentnosti rozpočtu na světě. Každou zemi hodnotí na stupnici od 0 do 100 bodů na základě průměrných odpovědí dle 109 ukazatelů, jež Index otevřenosti rozpočtu ve svém výzkumu používá pro měření transparentnosti rozpočtu.

Tyto ukazatele pak používá k posouzení toho, zda centrální vláda včas zveřejňuje osm klíčových rozpočtových dokumentů a zda informace obsažené v těchto dokumentech jsou komplexní a užitečné.

Tímto způsobem provedl Index otevřenosti rozpočtu srovnání ve 115 zemích světa.

Česká republika skončila na 25. místě. Průhlednější rozpočet než Česko, měly mimo jiné i Gruzie, Rumunsko, Bulharsko či Jordánsko. Těsně za Českem (61 bodů) se umístila Guatemala, která dosáhla stejného bodového hodnocení průhlednosti rozpočtu, jako ČR…

Ještě hůře (o 6 míst za Českem) v žebříčku transparentnosti státního rozpočtu skončilo Babišovo rodné Slovensko (59 bodů, 31. místo).

Doslova tragicky v žebříčku transparentnosti dopadlo sousedské Maďarsko (člen EU), jež pouhých 46 bodů odsoudilo až na 57. místo. Před Maďarskem jsou v žebříčku transparentnosti rozpočtu roku 2017 i tak exotické země jako Papua Nová Guinea či Uganda.

Česko si v bodovém hodnocení transparentnosti státního rozpočtu v roce 2017 výrazně pohoršilo. Nejlepšího výsledku (75 bodů ze 100 možných) dosáhlo v roce 2012 (ministr financí Miroslav Kalousek).

Od té doby (po krátkém působení Jana Fischera vedl po většinu času Andrej Babiš) průhlednost rozpočtu ČR soustavně klesá až na úroveň 61 bodů v roce 2017. Což je tatáž bodová hodnota, jakou Česko dosáhlo v roce 2006, kdy ministrem financí byl Bohuslav Sobotka…


Na následujícím grafu jsou zřetelně vidět sestupné výsledky působení Andreje Babiše ve funkci ministra financí.


Seznam ministrů financí ČR mezi lety 2006 až 2018:
2002 – 2006: Bohuslav Sobotka (ČSSD)
2006 – 2007: Vlastimil Tlustý (ODS)
2007 – 2009: Miroslav Kalousek (leden 2007 – květen 2009)
2009 – 2010: Eduard Janota (květen 2009 – červen 2010)
2010 – 2013: Miroslav Kalousek (červenec 2010 – červenec 2013)
2013 – 2014: Jan Fischer (červenec 2013 – leden 2014)
2014 – 2017: Andrej Babiš (ANO), leden 2014 – květen 2017
2017: Ivan Pilný (květen 2017 – prosinec 2017)
2017 – Alena Schillerová (prosinec 2017 až současnost)


TRANSPARENTNOST ROZPOČTU V ROCE 2017:

TABULKA zemí na 1. až 26. místě

Zdroj: OPEN BUDGET INDEX


OPEN BUDGET INDEX – Kompletní výsledky průzkumu transparentnosti státního rozpočtu v roce 2017: TRANSPARENTNOST ROZPOČTU 115 ZEMÍ 2017_OPEN BUDGET INDEX