Chudé Bulharsko se žene do eurozóny. Šéf EK Juncker chce, aby bylo euro zavedeno v celé Unii.

Bulharsko chce přijmout euro. Nejpozději letos v červnu se chce zapojit do evropského mechanismu směnných kurzů ERM II, což je nezbytný krok na cestě k přijetí eura. Šéf EK Juncker však nadšení Bulharů pro euro zchladil s tím, že Bulharsko prý pro přijet euro ještě neudělalo dost. 

Snahu o přijetí eura oznámil bulharský ministr financí Vladislav Goranov. V režimu ERM II musí měna země, která chce vstoupit do eurozóny a zavést euro, strávit alespoň dva roky.

„Pro eurozónu v žádném případě nepředstavujeme riziko,“ řekl Goranov.

Poukázal na dvě desetiletí trvající vazbu bulharské měny leva na evropskou společnou měnu a údajné silné ekonomické základy země, které jsou podle něho v souladu s kritérii pro členství v eurozóně.

Šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker, který se objevil v Sofii, prohlásil, že Bulharsko „má stále dost práce před sebou“. Ocenil sice stav bulharských veřejných financí s tím, že „všem zemím, které splní daná konvergenční kritéria, by mělo být umožněno přijmout euro“.

„Neřekl jsem, že Bulharsko bude automaticky dalším členem eurozóny, tato země ale jde správným směrem,“ uvedl Juncker s tím, že nezaměstnanost klesá a rozpočtová situace je solidní.

Pokud jde o plnění konvergenčních kritérií tak podle Junckera nastal u Bulharska skutečný pokrok. Dodal však, že Bulharsko ještě neudělalo dost a že „naši bulharští přátelé si toho jsou vědomi“.

Bulharsko patří v současné EU mezi nejchudší státy a míra korupce patří v rámci EU k nejvyšším.

Euro dnes používá 19 členů Evropské unie. A dále Kosovo, Černá Hora a na základě smluv s EU také Andorra, Monako, Vatikán a San Marino.

Šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker se loni v září vyslovil pro to, aby bylo euro zavedeno v celé Unii a výslovně připomněl, že s výjimkou dvou států se k tomu země již dříve zavázaly. (sfr)

     Maastrichtská kritéria pro zavedení eura

  • Cenová stabilita – průměrná roční inflace nesmí překročit o více než 1,5 procentního bodu průměrnou roční inflaci tří členských zemí s nejlepšími hodnotami inflace.
  • Stabilita devizového kurzu – alespoň dva roky před vstupem do měnové unie by se kandidátská země měla zapojit do ERM II a po tuto dobu by nemělo dojít k devalvaci.
  • Konvergence dlouhodobých úrokových sazeb – dlouhodobá nominální úroková míra nesmí přesahovat o více než 2 procentní body průměr tří zemí s nejlepšími výsledky týkajících se cenové stability.
  • Veřejné finance – výše hrubého veřejného dluhu – podíl veřejného dluhu na HDP nesmí překročit 60 procent, deficit veřejného rozpočtu – podíl deficitu státního rozpočtu na HDP musí být menší než 3 procenta.