Muslimové se v Evropě čím dál více roztahují a velmi rychle se množí. Do roku 2050 může být vyznavačů islámu v Evropě třikrát víc, předpovídá výzkum Pew Research Center.

Muslimové se v Evropě rychle množí. V roce 2050 může v Evropě žít třikrát více vyznavačů islámu. Uvedli to výzkumníci z Pew Research Center. 

Americký think-tank Pew Research vycházel z údajů o počtu migrantů, kteří k polovině roku 2016 žili ve všech 28 členských státech Evropské unie, v Norsku a Švýcarsku (celkem 25,8 milionu). S ostatními evropskými zeměmi průzkum nepracoval.

Projekt nastínil tři hlavní varianty demografického vývoje. Tři scénáře dalšího vývoje do roku 2050 se odlišují podle toho, jak bude vypadat uprchlická krize v následujících letech – zda bude migrantů v Evropě přibývat masivně, středně, nebo příval lidí úplně utichne.

I kdyby ale došlo k úplnému utlumení přívalu, ani tak se Evropě nárůst muslimské populace nevyhne. Zatímco v některých evropských zemích vyroste nová generace muslimů, jiné státy Evropy tato demografická změna úplně mine.

K expanzi podle odborníků dochází z jednoduchého důvodu. Muslimové kvůli regionálním konfliktům migrují a mají více dětí než příslušníci ostatních náboženství Muslimská matka má v průměru 2,9 dětí, ostatní skupiny jen 2,2 dětí.

Evropě se příval muslimů nevyhne

První scénář nastíněný Pew Research počítá s tím, že migrace bude nulová. Muslimové v Evropě by v takovém případě představovali 7,9 % populace (nyní je to 4,9 %). Nejvíce by jich s výjimkou Kypru, kde je jejich vysoký počet daný historickými událostmi, pobývalo ve Francii, a sice 12,7 % (nyní je to 8,8 %).

Druhá možnost předpokládá, že uprchlická krize do roku 2050 ustane. Na starý kontinent ale budou dál mířit migranti, kteří v Evropě nehledají azyl, ale práci, vzdělání nebo přišli za rodinou. Nejvíce by tak bylo ovlivněno Švédsko, kde by počet muslimů z dosavadních 8,1 % vzrostl na 20,5 %.

Značný nárůst by pocítila také Velká Británie (z 6,3 % na 16,7 %), Finsko (z 2,7 % na 11,4 %) nebo Francie (z 8,8 % na 17,4 %).

Poslední scénář soudí, že by se počet muslimů ve vybraných zemích Evropy téměř ztrojnásobil. Číslo by vzrostlo z 4,9 % na 14 %. Dramatickou změnu by pocítil hlavně sever Evropy. Švédsko (z 8,1 % na 30,6 %), Finsko (na 15 %) a Norsko (z 5,7 % na 17 %).

Za 6 let přišlo do Evropy téměř 4 miliony muslimů

Situace v České republice by se přitom výrazněji neměnila v žádném ze tří scénářů. V současné chvíli tvoří muslimové 0,2 % českých obyvatel a žádný z budoucích scénářů nepředpovídá vyšší číslo než 1,2 %.

Muslimové jsou nejrychleji rostoucí náboženskou skupinou na světě. V roce 2015 žilo na světě asi 1,8 miliardy muslimů a tvořili zhruba 24% světové populace. Zatímco v současné době je islám druhým největším náboženstvím na světě po křesťanství, jedná se zároveň o nejrychleji rostoucí majoritní náboženství.

Evropa se v letech 2010 až 2016 rozrostla o 7 milionů migrantů. Z toho bylo 3,7 milionu osob muslimského vyznání. Nejčastěji utekli z válkou zmítané Sýrie, Iráku a Afghánistánu.

Zemí s největší světovou muslimskou populací je v současnosti Indonésie. Pew Research Center ale předpokládá, že do roku 2050 toto prvenství převezme Indie.

(pel)