Absurdity a nesmysly v programech politických stran pro volby do Poslanecké sněmovny 2017.

Absurdity a nesmysly v programech politických stran pro volby do Poslanecké sněmovny 2017: přinášíme seriál postřehů k nejvíce kontroverzním, nekonzistentním a potenciálně nejvíce ničivým programovým výstřelkům politických stran v České republice.


ANO: Aktivní práce státu s důchodci a uspokojivá práce

ANO ve svém volebním „programu“ vytrubuje do světa následující podivnost:

„Do služeb zaměstnanosti zařadíme také aktivní práci s osobami v předdůchodovém věku, odchod do důchodu nesmí být jedinou možností, jak řešit problémy na trhu práce. Všichni musí mít možnost včas změnit profesi, využít celoživotních znalostí a zkušeností a vykonávat práci, která je uspokojí a bude v souladu s jejich schopnostmi a možnostmi.“

Domýšleno do důsledků, působí tento výkřik značně zlověstně. Mají být lidé v předdůchodovém věku z rozhodnutí státu degenerováni do pozice nesvéprávných bytostí, jež potřebují radu moudré vlády a nejmoudřejšího z nejmoudřejších, pana Babiše, jak mají naložit se svým životem? Jak žít v souladu s možnostmi? Úřady dokáží posoudit, jaké má ten který člověk možnosti?

Ještě trýznivější pocity vyvolává pomyšlení nad smyslem „aktivní práci“ s lidmi, třeba předdůchodového věku.

V čem všem by mohla spočívat? Proč ne třeba v ideové práci a politické převýchově? Možné je všechno. Tak či tak, šéf ANO by měl s naplňováním volebního slibu začít sám u sebe. Měl by jít voličům příkladem, neboť je těsně před volbami.

Je tedy na čase, aby Babiš, jako osoba v předdůchodovém věku, odkráčela na Úřad práce a nechala úředníky, aby na něm začali „aktivně pracovat“. V první fázi by mu mohli rozmluvit činnost navýsost škodlivou, tedy zapojení do politiky, v níž už tak či tak napáchal enormní škody.

Tato politická činnost mentálně škodí aktérům i veřejnosti a zcela evidentně zhoršuje kvalitu důchodového, ale i předdůchodového věku, čehož je Babiš tím nejmarkantnějším důkazem.


 

ČSSD: „Když bohatne země, musí bohatnout i lidé.“

ČSSD na jednom ze svých billboardů (umístěných ve městech u silnice, což je krajně nebezpečné) proklamuje učiněnou šílenost:

„Když bohatne země, musí bohatnout i lidé.“

A ve volebním programu k tomu dodává velmi dramatické varování:

„Řekneme stop levné práci a ždímání sil zaměstnanců daleko za oficiální rozpis pracovních hodin. Udřít se k smrti opravdu není model pro 21. století.“

Především k tomu podotkněme, že politika ČSSD doposud vedla a vede k opačnému extrému, než je smrt z důvodu udření. Záměrem ČSSD vždy byla a bude maximalizace počtu osob na sociálních dávkách, plně závislých na milodarech a falešné dobročinnosti vlády (oranžové a rudé).

Více frustrující je však to, že si ČSSD přisvojuje „zemi“ pro své šílené plány. Co myslí Zaoárlkové a kovaní socialisté pod pojmem „země“? Logické by přišlo, kdyby pod tímto pojmem (jak je u politiků ve většině případů a situací zvykem) chápali stát v jeho formální podobě, tedy vládu, státní úředníky a zejména státní pokladnu.

Ta je však čím dál prázdnější a rozkradenější. Státní pokladna (tedy ona bájná Zaorálkova „země“) hromadí deficity a státní dluh se pohybuje na úrovni 1600 miliard korun. Na důchodovém účtu se za 6 až 7 let nakumuloval deficit 260 miliard korun…

O jakém bohatství to socialisté na svém billboardu mluví? O svém či o cizím?

Mluví o něčem, z čehož jim nepatří ani pětník.

Ano, v této zemi, díky ekonomické konjunktuře (nemá souvislost s působením vlády) bohatnou podnikatelé a firmy (i jejich zaměstnanci), protože (na rozdíl od politiků, kteří jen berou a přerozdělují cizí prostředky ke svému prospěchu) pilně a efektivně pracují, vyrábějí, prodávají, obchodují; prostě: generují reálné hodnoty.

Tohle ale není Zaorálkova „země“ ani Zaorálkovo bohatství! Jsou to individuální úspěchy soukromých podnikatelů a soukromých firem (a jejich soukromého majetku), jež (zatím ještě) nepatří státu, natož panu Zaorálkovi a jeho stranickým přerozdělovačům.

Jistě, platy ani životní úroveň v Česku není srovnatelná s životní úrovní v Německu, natož ve Švýcarsku. Je to logické, je to tak správné a bude tomu tak v dohledné budoucnosti i nadále, neboť v tuzemsku čím dál větší díl vytvářeného bohatství (kupříkladu v bezmezně a ekonomicky bezdůvodně navyšovaných erárních platech) sežere neproduktivní vláda, stát a jeho Zaorálkové.


 

ANO: Státní identifikace dispozic žáků jako cesta k eliminaci ničivých sil rodičovstva

Babišovo velehnutí v (ne)slibu voličům pro volby 2017 uvádí:

„Zavedeme programy na identifikaci přirozených dispozic všech žáků a propojení se systémem kariérového poradenství. Iniciujeme změny v přístupu a práci pedagogů, jejichž úkolem je rozvíjet dispozice, talent a jedinečný potenciál každého žáka a studenta… … Škola se musí stát atraktivním prostředím pro rozvoj užitečných dovedností a kompetencí. Na ni by pak měly navazovat další aktivity a formy mimoškolního a netradičního vzdělávání.“

Z těchto deklarací jde ještě větší hrůza, než z toho, že si socialista Zaorálek přivlastňuje bohatství jiných lidí.

Dle vizí hnutí ANO bude rozhodnutí o dispozicích žáka činit státní škola, respektive geniální programy vyvinuté v dílně pana Babiše. Lze tedy očekávat, že většině žáků budou státním systémem identifikovány dispozici k tomu být dobrým pekařem, kvalitním drůbežářem a výtečným výrobcem salámů.

U další, stejně početné skupiny dětí bude již v raném věku zjištěna geniální přirozená dispozice pro pěstování řepky olejky tak, aby se její plocha rozšířena na nekonečno, ale aby současně občanům zůstal jakýs takýs Lebensraum pro přežití a generování dalších potenciálních zaměstnanců koncernu Agrofert.

ANO však nehodlá žáky a studenty ponechat napospas ničivým silám rodičovstva ani po skončení vyučování. Vypustí na ně státní agrochemické programy mimoškolního „netradičního“ vzdělávání. Spočívat budou zřejmě v tom, že náhončí a náboráři z drůbežáren, pekáren a řepkových farem budou pročesávat sídliště či příměstské satelity a každého odchyceného nezletilce na místě proškolí o významu řepky a velkochovů drůbeže pro úspěšný rozvoj naší blahobytné, socialistické a zdárně se rozvíjející České agrochemické republiky…


Další síly seriálu PŘEDVOLEBNÍ EXTEMPORE čtete ZDE:

PŘEDVOLEBNÍ EXTEMPORE (1. DÍL)

PŘEDVOLEBNÍ EXTEMPORE (2. DÍL)

PŘEDVOLEBNÍ EXTEMPORE (3. DÍL)

PŘEDVOLEBNÍ EXTEMPORE (4. DÍL)

PŘEDVOLEBNÍ EXTEMPORE (5. DÍL)