Terestrické digitální vysílání bez kanálů TV NOVA by pro stát i ČRa byly blamáží a vlastně i podvodem na tuzemské divácké obci. NOVA chce jen placené HD a k tomu dalšího operátora.

Připravované pozemní digitální televizní vysílání ve formátu DVB-T2, jež za slib masivních státních dotací chystají České Radiokomunikace (ČRa), je blízko obrovské blamáži. Do nového typu vysílání se totiž zatím nezapojila TV NOVA. Čím dál jasněji se ale ukazuje, že státem a Radiokomunikacemi do nebe vychvalovaný formát DVB-T2 nepřinese divákům žádné výhody.

Přechod z dnešního typu „terestriky“ ve formátu DVB-T na systém DVB-T2 schválil před pár měsíci Parlament na návrh MPO. K vypnutí dnešního typu pozemního vysílání („T“) má dojít nejpozději v únoru 2021.

Parlament současně přisoudil nárok na zhruba 650 milionů korun dotací pro České Radiokomunikace, ČT a další 2 firmy jako kompenzace za přechod na vysílání v normě DVB-T2.

České Radiokomunikace přechod na DVB-T2 připravují dlouhodobě a fakticky již v této normě začaly vysílat. Aby taky ne, když počítají s tím, že dostanou vše zaplaceno z „erárního“.

Divácký háček

Z hlediska občanů má však celý státem dotovaný megaprojekt zásadní háček. Není jasný jeho přínos pro diváky.

Do vysílání DVB-T2 zatím nezapojila své stanice TV NOVA; a ani neřekla jasně, zda do DVB-T2 vůbec kdy vstoupí. Je přitom evidentní, že pozemní vysílání bez kanálů TV NOVA by pro stát i ČRa byly blamáží a vlastně i podvodem na tuzemské divácké obci.

I pokud by do nového typu „terestriky“ televize NOVA vstoupila, nepůjde o žádnou změnu či přínos oproti současnosti. Není totiž ochotna do DVB-T2 zapojit své HD stanice bezplatně. Jak NOVA oficiálně informovala, uvažuje o tom, že by vpustila do pozemního vysílání své programy ve vysokém rozlišení (tedy v HD), ale požaduje jejich kódování.

Tedy, do pozemního digitálního vysílání stanice v HD kvalitě možná ano, ale jen v kódované, tedy placené podobě. (O problémech s příjmem kódovaných stanic „ze vzduchu“ jsme psali ZDE).

Dle vyjádření této největší komerční stanice, „jediným životaschopným modelem vysílání v pozemních televizních sítích nové generace DVB-T2 je pro televizi Nova zakódování programů v HD kvalitě a zpoplatnění jejich příjmu“.

A podle dosavadních informací není ani TV PRIMA nakloněna tomu, aby v DVB-T2 vysílala své kanály v HD kvalitě. A pokud ano, tak v kódované formě, tedy za peníze, tedy stejně, jako plánuje NOVA.

Čekání na kódovaného operátora

Podmínkou vstupu TV NOVA do DVB-T2 je, aby kódované (= placené) vysílání (se vším, co k tomu patří) zajišťoval speciální externí operátor, který by umožnil tento způsob šíření.

Tzn. kódované vysílání svých HD stanic v terestrické DVB-T2 síti nechce NOVA zajišťovat sama, ale co je ještě větší problém: nechce jej zajišťovat ani státem dotovaný vysílatel, tedy ČRa…

Čeká se tedy na Godota, přesněji řečeno na operátora, který by fungoval jako prostředník mezi TV NOVA a ČRa.

Radiokomunikace souběžně obluzují veřejnost vychvalováním svých schopností a modelu volného vysílání: hovoří dokonce o UHD/4K… což je bizarní vzhledem k tomu, že jejich síť DVB-T2 bude šířit z větší části jen „mlhu“, jelikož programy ve standardní (SD) kvalitě nesnesou srovnání s vysokým rozlišením v HD…

Bizarní také je, že ČRa před pár lety – když ještě nebylo o sociálních státních dotacích na bezplatné pozemní vysílání v DVB-T2 ani vidu ani slechu – hovořily s nadšením o podpoře placených televizních stanic v terestrickém vysílání…

“Zatímco ještě vloni by to byl spíše technický experiment, dnes registrujeme velmi konkrétní poptávku od našich zákazníků, kteří požadují, abychom formát placené televize podporovali,” řekl před 4 lety tehdejší generální ředitel ČRa Michal Čupa. Firma již tehdy zkoušela šíření placených kanálů v pozemním vysílání DVB-T2 v Praze z vysílače Žižkov.

“Terestrická televize je na vítězném tažení a bere tržní podíl jak satelitu, tak kabelové televizi. Je proto jasné, že právě terestrika má potenciál být nejvhodnější platformou pro volné kanály i nabídku placených kanálů,” prohlásil tehdy nejvyšší šéf ČRa.

Vyjádření ČRa z roku 2012 o placené pozemně šířené digitální televizi:

Pokud se podíváme na velikost trhu v Česku, počet obyvatel a počet televizí, myslím si, že multiplex 3 bude poslední, který se zaplní televizemi typu free-to-air, financovaných primárně z reklamy. Další a druhý stupeň vývoje spatřujeme v placené televizi. V Evropě najdeme ukázkové příklady, kde se podařilo velmi úspěšně rozjet placené programy v zemské platformě a jsou příklady, kde se to nepodařilo. Je to kombinace několika faktorů najednou. V Česku je většina faktorů pro to, aby se úspěch dostavil. Máme zatím velmi nízkou penetraci placené televize – ve srovnání s Evropou je u nás penetrace pod evropským průměrem. Sledovanost zemské platformy je naopak výrazně nad evropským průměrem. Myslíme si, že jsme schopni díky relativně vyšším částkám, které si účtují za sledování televize satelitní i kabeloví operátoři, dosáhnout i velmi atraktivní cenové propozice pro zemskou placenou televizi.

 

Potvrzuje se to, o čem BYZNYS NOVINY dlouhodobě píší, totiž, že přechod na DVB-T2 divákům nepřinese žádné hmatatelné výhody. „Přinese“ jim jen to, že stát zaplatí Radiokomunkacím stovky milionů, zatímco oni sami a za své peníze si budou muset koupit buď novou TV (rodiny však většinou mají více televizorů…!) nebo set-top box a každopádně anténu, tedy pokud chtějí pokračovat v příjmu TV vysílání z údajné sociální služby zvané digitální pozemní vysílání DVB-T2.

O to divnější je přístup těch, kdo téměř den co den opěvují přínosy přechodu Česka na DVB-T2 a vynášejí do nebes České Radiokomunikace, jež za příslib veřejného finančního daru dělají něco, co by jinak udělali za své vlastní peníze…

Hezčí značka DVB-T2

Ať se na to člověk dívá z jakéhokoliv úhlu, nelze se zbavit dojmu, že přechod na DVB-T2 (kromě technických problémů a dodatečných nákladů pro domácnosti) vlastně jen petrifikuje to, co existovalo dosud (namísto vysílání DVB-T budou diváci přijímat to stejné, ale pod „hezčí“ značkou DVB-T2…).

I v roce 2021 bude „ve vzduchu“ volně jen pár TV stanic (dokonce možná úplně bez stanic TV NOVA), což stát prezentuje jako velký sociální výdobytek (za 650 milionů, respektive celkově za 1 miliardu). Žádné zvýšení kvality vysílání (jež by stálo za řeč, natož za stovky milionů z erárního) se v DVB-T2 reálně nekoná.

Snad se symbolickou výjimkou rozšíření počtu HD stanic České televize, která by v DVB-T2 měla ve vysokém rozlišení vysílat všechny své stanice (dnes najdou diváci na DVB-T v HD kvalitě jen ČT1, ČT Sport a ČT2).

Hovořit v této souvislosti o výhodě či přínosech DVB-T2 je ovšem pofiderní, neboť za vysílání ČT si všechny domácnosti v ČR povinně platí koncesionářské poplatky, tudíž fakticky „dostávají“ HD stanice od ČT také jako placenou službu. Ani dnes není,  a ani ve vychvalované DVB-T2 fakticky nebude zdarma jeden jediný kanál v HD rozlišení!

Logika negativního rozhodnutí 

To vše bylo a je prezentováno jako sociální dárek blahosklonných politiků (zejména ČSSD, k nimž se přidalo mnoho dalších i z opozice), kteří plánují investovat 650 milionů z veřejných zdrojů do něčeho, co jen uchovalo dnešní stav: tedy pozemní digitální TV vysílání se třemi (potenciálně pěti) HD veřejnoprávními stanicemi a několika dalšími, jež jsou zahaleny v mlze (pod)standardního rozlišení (přesněji: rozmazání).

Současně roste nejistota, zda Evropská komise vůbec schválí finanční dar, který politici v tuzemsku přiklepli pro ČRa (a další firmy). Logiku by přitom mělo pouze negativní rozhodnutí.

Ostatně, Evropská komise naznačila řešení velmi jasně tím, že schválila přímou finanční pomoc (Francie) domácnostem ve Francii jako kompenzaci vzniklých nákladů přechodu na systém DVB-T2.

Tzn., ve Francii nedali politici veřejné peníze soukromé firmě (na její soukromý rozvoj, jako se pokusila udělat vláda ČR za pomoci parlamentu), ale rozdali je poctivě domácnostem. Francii na tuto kompenzaci pro domácnosti vynaložila necelých 57 milionů eur (v přepočtu nějakých 1,4 mld. Kč), což je sice o něco více, než kolik chtějí dát firmám v Česku, jenže ČR má méně než jednu šestinu obyvatel Francie…

Francouzský příklad

EK tento „francouzský“ postup, čili kompenzační schéma pro domácnosti schválila. Jak se mimo jiné uvádí ve zprávě z dubna 2016, takový postup, respektive rozhodnutí (tedy kompenzace z veřejných zdrojů vyplácené přímo domácnostem, nikoliv soukromým firmám na modernizaci jejich vlastní komerční infrastruktury) by se mělo stát příkladem pro členské státy EU v tom, jak takové kompenzační schéma nastavit, aby bylo v souladu s pravidly pro finanční podporu z veřejných zdrojů

(„This decision also provides useful guidance to Member States on how such schemes can be designed in line with EU state aid rules.“ Zdroj: Tisková zpráva Evropské komise, Brusel, 5. dubna 2016).

Kontrast s Českem snad ani nemůže být větší, zvláště když přihlédneme k faktu, že majitel Českých Radiokomunikací sídlí v daňovém ráji, kam si každoročně odklání z ČR (a z ČRa) stamiliony…

Vše výše uvedené vytváří nad celým přechodem k DVB-T2 v Česku temné mraky otazníků týkajících se skutečných záměrů těch, kdo proces přechodu naplánovali jako navenek legalizovanou cestu, jak přelít enormní sumu prostředků soukromým radiokomunikačním firmám, aby se přitom zaštiťovali sociálními přínosy pro diváky, kteří si ovšem musí příjem televizního vysílání uhradit z vlastní kapsy…


Více o tématu čtěte ZDE:

Konec TV vysílání v DVB-T: Senát schválil dotace firmám, ne kompenzace pro domácnosti

Masivní státní dotaci na DVB-T2 má dostat firma ČRa, která své zisky odvádí do zahraničí