Kontroly dodržování EET přitvrdily. Podle úřadů více než polovina podnikatelů zákon o evidování tržeb neřeší.

Kontroloři Finanční správy vyrazili do areálu tržnice Holešovice. Více než polovina zkontrolovaných podnikatelů porušila zákon o evidování tržeb. Nejčastěji šlo o nezaslání údajů o evidované tržbě a nevystavení účtenky kupujícímu.

S prodejci bylo ve zjištěných případech porušení zahájeno přestupkové řízení. Nedoplatky byly ve většině případů uhrazeny a akce tak byla podle úřadu úspěšná.

V hotovosti se vybralo 990 tisíc korun. Zabaveny byly movité věci v odhadované hodnotě 465 tisíc.

Celkově kontroly vůči podnikatelům přitvrdily. V řadě případů přitom byli podnikatelé kontrolováni opakovaně.

Zatím rekordní pokuta, kterou kontroloři udělili, padla ve výši 150 tisíc korun.

Průměrná výše sankce na místě se pohybuje kolem 8 tisíc korun, ve správních řízeních pak průměrně přesahuje částku 15 tisíc korun.

Výše pokut vyměřených finanční správou přitom roste. Ještě na začátku března průměrná výše sankce činila 4 758 korun. V dubnu již dosáhla částky 6244 korun a nyní v průměru činí 7876 korun.

Elektronicky musí od konce loňského roku evidovat tržby ze svého podnikání restauratéři a hoteliéři. Od března platí tato povinnost i pro podnikatele ve velkoobchodu a maloobchodu.

(pel)