České radiokomunikace spustily v Praze a středních Čechách přechodovou televizní síť pro pozemní digitální vysílání DVB-T2. Domácnosti si kvůli tomu budou muset koupit nové televizory a mnohdy i nové antény.

Přechod na nový typ pozemního digitálního TV vysílání byl ve středu 1. března zahájen v Praze a ve středních Čechách. Domácnosti si kvůli tomu budou muset koupit nové televizory i antény. Přechod na novou digitální normu DVB-T2 bude diváky stát celkem až 5 miliard korun. Odborníci přitom zpochybňují kvalitu a zejména dostupnost nového digitálního standardu.

České radiokomunikace (ČRa) spustily v Praze a středních Čechách přechodovou televizní síť pro standard pozemního digitálního vysílání DVB-T2. Ta bude provozována společně s vysíláním současného celoplošného digitálního vysílání v normě DVB-T.

Zhruba čtvrtina obyvatel Česka tak od této chvíle může (teoreticky, technicky) začít sledovat 11 programů hlavních televizních stanic vysílaných v novém digitálním standardu DVB-T2. Programy v nové DVB-T2 síti se vysílají v kódování HEVC/SD (standardní kvalita).

Zda divák sleduje stanice právě z této sítě, pozná podle toho, zda název programu končí „/T2“.

Mapa pokrytí digitálním TV signálem DVB-T2.

Diváci nemají televize

Potřebné zařízení pro příjem digitálního signálu v DVB-T2 má však zatím v ČR jen málokdo. Podíl těch, kdo vlastní televizní přístroj schopný přijímat nový digitální signál v normě DVB-T2, je menší než 10 %.

Podle informací MPO dnes digitální terestrické TV vysílání (v normě DVB-T) v nějaké podobě využívá více než 60 procent domácností v ČR.

Ze statistických dat plyne, že podíl pozemního digitálního vysílání je v domácnostech 58,5 procenta. Televizní signál přes satelit přijímá 26,1 procent domácností a 24,6 procenta má doma kabelové připojení nebo připojení přes internet.

Kvůli přechodu tohoto vysílání na standard DVB-T2 si lidé budou muset koupit nové televizní přístroje či set-top boxy a také podstatně zmodernizovat své antény či zakoupit zcela nové. Celkové náklady domácností jsou odhadovány až na 5 miliard korun.

Česko patří mezi první

Podle Českých radiokomunikací patří ČR mezi první země v Evropě, které druhou generaci digitálního televizního vysílání spouštějí.

„Nyní budeme pokračovat ve výstavbě dalších částí přechodové sítě, tak abychom do jara 2018 pokryli více než 99 procent území ČR,“ prohlásil generální ředitel ČRa Martin Gebauer.

V následujících měsících bude síť rozšiřována i do dalších regionů. Tato nová DVB-T2 síť bude zajišťovat vysílání televizních programů komerčních televizních stanic i po roce 2020, kdy se předpokládá vypnutí současných DVB-T sítí.

Celkem mají do konce roku 2017 vzniknout dvě až tři přechodové sítě, které budou vysílat dva až tři roky souběžně s nynějšími multiplexy. Po vypnutí současných sítí a spuštění standardních sítí DVB-T2 jejich komerčními provozovateli přestanou přechodové sítě fungovat.

TV vypnou za 4 roky

Přechod na novou televizní normu digitálního terestrického vysílání DVB-T2 má být v Česku dokončen zhruba v roce 2020. Termín dokončení přechodu na DVB-T2 stanovila vláda předběžně na 1. února 2021. Znamená to, že vysílání v dnes používané digitální normě DVB-T by mělo být definitivně ukončeno již za necelé 4 roky.

Vláda ČR rozhodla dříve než EU

Vláda se při zavádění odvolává na připravované rozhodnutí Evropského parlamentu, které vnucuje členským státům unie přechod pozemního televizního vysílání na nový digitální standard DVB-T2. Cílem tohoto zásahu má být uvolnění televizního pásma 700 MHz (ve kterém je dnes vysílán signál v normě DVB-T) ve prospěch služeb mobilního širokopásmového připojení.

Česká vláda o přechodu ČR na DVB-T2 rozhodla ještě před tím, než o něm bude hlasovat europarlament. V červenci 2016 vláda ČR přijala „Strategii rozvoje zemského digitálního televizního vysílání“, v níž schvaluje přechod na „technologicky vyšší standard DVB-T2“.

Fakticky tak byl v České republice přechod na nový standard DVB-T2 spuštěn, aniž by bylo na úrovni EU schváleno příslušné rozhodnutí o celé záležitosti.

Proti DVB-T2

Proti zavádění nové digitální TV normy se objevila řada výhrad. Podle předsedy SPD Tomio Okamury celý projekt „zavání účelovým vyhazováním peněz“ z veřejných zdrojů.

Okamura výslovně poukázal na skutečnost, že kvůli zrušení analogového vysílání již dnes v mnohých oblastech nejde přijímat digitální televizní signál a lidé jsou odkázaní na placené satelitní vysílání.

„DVB-T2 bude poruchovější, to znamená, že tam, kde je dnes alespoň slabý signál, ten nový už nebude. Navíc ho ruší a oslabuje LTE,“ prohlásil Okamura.

„Takže co získáme za miliardové náklady? Pouze menší pokrytí,“ konstatoval šéf SPD.

Martin Malý z firmy Anténa tvrdí, že nová televizní norma DVB-T2 prohloubí problémy s příjmem signálu tam, kde problémy existují již dnes.

Na některých místech podle něho nebude příjem pozemního digitálního vysílání v normě DVB-T2 možný vůbec.

„Nová norma DVB-T2 je mnohem citlivější na kvalitu zdrojového signálu. Takže tam, kde již teď jsou problémy v příjmu, lze očekávat, že v nové normě vysílání se tyto problémy prohloubí a někde nebude příjem vůbec možný,“ prohlásil Malý.

Televizní zvýhodnění

Souhrnné náklady státu na celý projekt jsou stanoveny v rozmezí 871 milionu až 1,06 miliardy korun. Subjektům, které se aktivně podílejí na uskutečnění přechodu na normu DVB-T2, bude z veřejných zdrojů poskytnuto celkem cca 630 milionů Kč.

Vládou schválená strategie předpokládá finanční „kompenzaci“ nákladů pro ty subjekty, které jsou držiteli přidělených radiových kmitočtů pro digitální vysílání, což jsou Česká televize a soukromé firmy České Radiokomunikace, Czech Digital Group a Digital Broadcasting.

Většinu prostředků přitom získají České Radiokomunikace (ČRa).

Někteří kritici přechodu na novou vysílací normu namítají, že se jednak jedná o nedovolenou veřejnou podporu soukromým společnostem a tedy o neférové jednání, které narušuje hospodářskou soutěž.

Poukazují na skutečnost, že komplexním zafinancováním výstavby a zprovozněním nové terestrické digitální sítě (DVB-T2) za peníze z veřejných zdrojů budou neférově zvýhodněni nejenom provozovatelé těchto sítí (tedy zejména ČRa), ale i samotné digitální pozemní vysílání a to na úkor kabelového a satelitního TV vysílání, jejichž provozovatelé žádné kompenzace svých „oprávněných“ nákladů od státu nedostávají.

Zbytečné dotace

Europoslanec Mach (Svobodní) označil finanční „kompenzace“ soukromým subjektům hrazené z veřejných zdrojů za zbytečné. Podle něho se jim dalo vyhnout, kdyby stát počkal, až provozovatelům sítí vyprší příslušné licence. Zdůraznil také, že by stát neměl dotovat či jinak zvýhodňovat žádný z existujících typů televizního vysílání.

Podobný názor zastává Martin Malý.

„Nevím žádný rozumný důvod, proč zvýhodňovat jedno vysílání před druhým. Takže za mne by bylo nejlepší dotace zrušit a vybudovat DVB-T2 síť bez nich,“ konstatoval odborník.(tvm)

Více se o přechodu na nový typ digitálního TV vysílání dočtete ZDE:

Stát možná bude lidem dotovat výměnu televizí kvůli přechodu na vysílání DVB-T2

Přechod na nové televizní digitální vysílání ve standardu DVB-T2 provázejí v ČR nejasnosti

Odborník na televizní vysílání varuje: Příjem signálu v DVB-T2 někde nebude vůbec možný

Europoslanec Mach proti DVB-T2: Evropská unie nemá právo rozhodovat o TV vysílání v ČR

Okamura odmítl přechod TV vysílání na DVB-T2. Naopak TOP 09 novou digitalizaci podpořila