Ministerstvo průmyslu a obchodu naznačilo, že by přechod digitálního vysílání na DVB-T2 mohla vláda finančně kompenzovat sociálním a zdravotním zařízením.

Přechod na novou normu digitálního televizního pozemního vysílání DVB-T2 bude vláda možná části obyvatel finančně kompenzovat. Ministerstvo průmyslu a obchodu naznačilo, že by přechod digitálního vysílání na DVB-T2 mohla vláda finančně kompenzovat sociálním a zdravotním zařízením.

Přechod na nový standard digitálního pozemního vysílání DVB-T2 bude od většiny občanů vyžadovat, aby si zakoupili nové TV přístroje či set-top boxy, případně i antény.

Celkové náklady obyvatelstva spojené s přechodem na nový typ digitálního vysílání DVB-T2 (Digital Video Broadcasting) jsou odhadovány na 2 až 5 miliard Kč.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ale nevyloučilo, že by stát nakonec přece jen mohl části obyvatelstva náklady na zajištění příjmu v nové digitální normě zadotovat z veřejných zdrojů.

„V případě sociálních a zdravotních zařízení bude patrně možné opět použít kompenzační finanční nástroje. Přesnou částku nelze momentálně ve vztahu k tomuto procesu přesně odhadnout. Při přechodu z analogového na digitální vysílání byla tato částka kolem 50 milionů korun,“ uvedl mluvčí MPO František Kotrba.

Vládou schválená strategie přechodu na nový standard DVB-T2 hovoří o tom, že náklady informační kampaně a řešení vybraných sociálních případů dosáhly v období 2008 – 2012 (tedy při posledním celoplošném přechodu ČR z analogového na digitální vysílání v normě DVB-T) výše zhruba 230 – 250 mil. Kč

Přesnou částku, kterou si vyžádá již rozběhnutý přechod na novou digitální normu DVB-T2 podle MPO zatím nelze přesně odhadnout.

„Ale v zásadě stát počítá s náklady na informační kampaň a řešení sociálních případů. Předběžné odhady jsou uvedeny ve Strategii, upřesněny budou na základě schválení Technického plánu přechodu,“ doplnil Kotrba.

Přechod do roku 2021

Přechod na novou televizní normu digitálního terestrického vysílání DVB-T2 má být v Česku dokončen zhruba v roce 2020. Termín dokončení přechodu na DVB-T2 stanovila vláda předběžně na 1. února 2021. Znamená to, že vysílání v dnes používané digitální normě DVB-T by mělo být definitivně ukončeno již za necelé 4 roky.

Vláda ČR rozhodla dříve než EU

Připravované rozhodnutí Evropského parlamentu vnucuje členským státům unie přechod pozemního televizního vysílání na nový digitální standard DVB-T2. Cílem tohoto zásahu má být uvolnění televizního pásma 700 MHz (ve kterém je dnes vysílán signál v normě DVB-T) ve prospěch služeb mobilního širokopásmového připojení.

Česká vláda o přechodu ČR na DVB-T2 rozhodla ještě před tím, než o něm bude hlasovat europarlament. V červenci 2016 vláda ČR přijala „Strategii rozvoje zemského digitálního televizního vysílání“, v níž schvaluje přechod na „technologicky vyšší standard DVB-T2“.

Přechod byl spuštěn

Fakticky tak byl v České republice přechod na nový standard DVB-T2 spuštěn, aniž by bylo na úrovni EU schváleno příslušné rozhodnutí o celé záležitosti. Celoplošná akce se dotkne více než 60 procent domácností v ČR, které v nějaké podobě využívají příjem digitálního terestrického TV vysílání.

Nejenom případné dotace vybraným skupinám obyvatelstva, ale celý tento projekt v jeho stávající podobě odmítli například europoslanec Petr Mach či šéf SPD Tomio Okamura.

„Platí, že stát by měl pro občany vymýšlet takové věci, které jsou sociálně únosné a slouží co největšímu spektru potřebných obyvatel. Tenhle projekt v této formě neměl vůbec vzniknout, prohlásil Okamura.

„Platíme si ČT v koncesionářském poplatku a v této ceně by měl být zahrnut kompletní příjem televizního signálu,“ podotkl šéf SPD.

Ten současně varoval i před hrozícími technickými problémy digitálního vysílání v normě DVB-T2.

Dotace soukromým firmám

Zatímco případné dotace výměny televizorů pro některé skupiny obyvatelstva jsou zřejmě ještě otevřenou otázkou, jasné je, že vláda chce finančně kompenzovat náklady provozovatelům infrastruktury pro digitální pozemní vysílání.

Vládou schválená strategie předpokládá finanční „kompenzaci“ nákladů pro ty subjekty, které jsou držiteli přidělených radiových kmitočtů pro digitální vysílání, což jsou Česká televize a soukromé firmy České Radiokomunikace, Czech Digital Group a Digital Broadcasting. Většinu prostředků přitom získají České Radiokomunikace (ČRa).

Televizní zvýhodnění

Souhrnné náklady státu na celý projekt jsou stanoveny v rozmezí 871 milionu až 1,06 miliardy korun. Subjektům, které se aktivně podílejí na uskutečnění přechodu na normu DVB-T2, bude z veřejných zdrojů poskytnuto celkem cca 630 milionů Kč.

Někteří kritici přechodu na novou vysílací normu namítají, že se jednak jedná o nedovolenou veřejnou podporu soukromým společnostem a tedy o neférové jednání, které narušuje hospodářskou soutěž.

Poukazují na skutečnost, že komplexním zafinancováním výstavby a zprovozněním nové terestrické digitální sítě (DVB-T2) za peníze z veřejných zdrojů budou neférově zvýhodněni nejenom provozovatelé těchto sítí (tedy zejména ČRa), ale i samotné digitální pozemní vysílání a to na úkor kabelového a satelitního TV vysílání, jejichž provozovatelé žádné kompenzace svých „oprávněných“ nákladů od státu nedostávají.

Zbytečné dotace

Europoslanec Mach označil finanční „kompenzace“ soukromým subjektům hrazené z veřejných zdrojů za zbytečné. Podle něho se jim dalo vyhnout, kdyby stát počkal, až provozovatelům sítí vyprší příslušné licence. Zdůraznil také, že by stát neměl dotovat či jinak zvýhodňovat žádný z existujících typů televizního vysílání.

Více o nejasnostech kolem zavádění DVB-T2 v Česku čtěte zde:
Přechod na nové televizní digitální vysílání ve standardu DVB-T2 provázejí v ČR nejasnosti
Odborník na televizní vysílání varuje: Příjem signálu v DVB-T2 někde nebude vůbec možný
Europoslanec Mach proti DVB-T2: Evropská unie nemá právo rozhodovat o TV vysílání v ČR
Okamura odmítl přechod TV vysílání na DVB-T2. Naopak TOP 09 novou digitalizaci podpořila